...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

Kh
Къабэрдэй,

Khaberdey; En tanınan, sayılan ve kalabalık Adığe kabilesi. Kaberdeyler bir feodal beyi etrafında toplanmışlar ve belirli bir vatan ve ulus kavramına kavuşmuşlardır. Bu nedenle de en az vatanlarını terk edenlerde bu Adığelerden olmuşlardır.

 

Къадырбэч,

Khadırbeç; Çağdaş edebiyatçı ve yazarımızın adı.

 

Къазбэч,

Khazbeç; Osetlerin ülkesinde Kafkasların ikinci en yüksek  dağın adı.

 

Къаймэт,

Khaymet

 

Къамбот,

Khambot

 

Къамболэт (Къанбулэт),

Khambolet (Khanbulet)

 

Къанэ,

Khane

 

Къанкъылыщ,

Khankhılışç       t

 

Къантэмыр,

Khantemır

 

Къаншау,

Khanşaw

 

Къаншаубий,

Khanşawbıy

 

Къаншокъуэ,

Khanşıkho

 

Къаныкъо,

Khanıkho      t

 

Къарарул,

Khararul      u

 

Къарбэч Хъут,

Kharbeç Xut; Çarlara karşı savaştan sonra o da Osmanlı’ya gider. Halife’nin ülkesinde Adığelerin başına gelen felaketleri görünce, aldatıldıklarının farkına varır ve anavatana geri döner. Adığelerin başına gelen felaketin sorumlusu olarak iki semavi dinin, yani hrıstiyan ve İslamiyet suçu olduğu inancıyla tekrar tabii çok tanrılı dine geri döner. Köy köy gezerek felaketi anlatır ve göçü az da olsa engeller.           

 

Къардэн,

Kharden; Hristiyan dininden gelme bir addır. Kardinal anlamına gelir.      t  

 

Къаст,

Khast       t

 

Къасэй,

Khesey

 

Къат,

Khat

 

Къашхъо,

Khaşxho

 

Къодэбэрд,

Khodeberd

 

Къодэс,

Khodes; Kıyıboyu Adığelerinde denizler tanrısı.

 

Къоджэбэрд,

Khoceberd; I9. yy bağımsızlık  savaşı önderlerinden.

 

Къоджэшау,

Khoceşaw       

 

Къожь,

Khoj                

 

КъокIас,

Khoç'as; En sevilen erkek çocuk.     hk/t

 

Къолэс(ыжь),

Kholes (ıj) :ND da kahraman motifi.             

 

Къоркъо,

Khorkho      t

 

Къошбай,

Khoşbay         

 

Къохъужь,

Khoxuj            

 

Къубан,

Khuban      c

 

Къубатэ,

Khubate          

 

Къубатый,

Khubatıy

 

Къубэ,

Khube      t

 

Къултубгъу, (Кьортэхъу),

Khultubğu / Khortochu; N. Adıyıf'ın eşinin Besleney/Bjeduğ anlatımlarında adı.

 

Къулъышыкъо,

Khulışıkho      t

 

Къундэт,

Khundet      t

 

Къуныуд,

Khunıwıd; Nart Aşemezle yaptığı mücadelede  yaşamını yitiren ve

Aşemzi'de  ağır yaralayarak ölümüne neden olan Nart.

 

Къунчыкъу,

Khunçıkhu      t

 

Къуныжъ,

Khunujh

 

Къургъо,

Khurğo; ND kahraman motifi.

 

Къурго,

Khurgo           

 

Къуэшкъан,

Koşkhan      t

 

Къущыкъу,

Khuşukh

 

КъуIал,

Khu'al             

 

Къуян,

Khuyan      f

 

Къымчэри,

Khımçerıy      f

 

Къынэсыжь, 

Khınesıj

 

Къырмыз,

Khırmız

 

Къэлэубат,

Khelewıbat; I9. yy’da savaş yerine barışı öneren komutan. Osmanlı ve İngilizlerin kendi çıkarları için Adığeleri Çarlara karşı savaş için kışkırttıklarını, yalan söylediklerini ve yardım da etmeyeceklerini halk meclisinde açıkça söyleyerek uyaran ileri görüşlü büyüğümüz. Kale yıkan unvanını hakkıyla halkından almıştır.

 

Къэнэмэт,

Khenemet      t

 

Къэрцыхь,

Khertzıh      t

 

Къэрэбатыр,

Kherebatır

 

Къэто,

Kheto

 

Къэлэшъау,

Kheleşaw       

 

Къэхъун,

Khexhun

 

Къэрбэч,

Kherbeç

 

Къэсболэт,

Khesbolet

 

Къэсбот,

Khesbot

 

Къэспэр,

Khesper

 

Къэсэй,

Khesey

 

Къэсын,

Khesın

 

Къэт,

Khet

 

Къэтбамбэт,

Khetbambet     c

 

Къэйтыкъо,

Kheytıkho; Ünlü Adığe önderlerinden

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya