...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

P
Паго ( Пако),

Pago (Pako); ND, Nartların düşmanı olan göğe ve afetlere hükm ederek, Nartlara kuraklık getiren zaman içinde çeşitli kültür tabakalarının üst üste yığılımıyla anlamını yitiren bir gök tanrısı.

 

Понэжь,

Ponej

 

Псыбланэ,

Psıblane; İki anlamı vardır; sular kahramanı ve suların ceylanı.

 

Псыжь,

Psıj; Tarihi Çerkesya'da Oşha Mafe dağından kaynak alarak batıya yönelerek Taman yarımdadasında denize dökülen ırmak.

 

Псэбыдэ,

Psebıde; Sağlam ruhlu.

 

Псэфит (Псэпыт),

Psefit (Psepıt); Kendi başına buyruk, sağlam ruhlu.

 

Пчэнэшэ,

Pçeneşe

 

Пшад,

Pşad     c

 

Пшэдужэ,

Pşeduje      c

 

Пщыби, 

Pşıbi

 

Пщымаф (Пщымаху),

Pşımaf (Pşı-maxo); Uğurlu, iyi pşı. Pşımaxo

 

Пщымыд,

Pşımıd; Pşı soylu kabul etmeyen.

 

Пщыпий,

Pşıpiy; Pşı soylu düşmanı.

 

Пщызэ,

Pşıze     c

 

Пщызэби,

Pşızebi

 

Пщыкъан,

Pşıkhan Pşının evlatlığı.

 

ПщыкIуй,

Pşık'uy; I9. yy. özgürlük savaşının kahramanlarından.

 

Пщыхъыжъ,

Pşıxhıjh

 

Пыджэ,

Pıce; ND  bir kahraman motifi.

 

Пызыгъэш,

Pızığeş; ND  bir kahraman motifi.

 

Пырам,

Pıram     b

 

Пэбгъо,

Pebğo                                     

 

Пэдыс,

Pedıs                                      

 

Пэдысый,

Pedısıy; Hatıkuay soylularından biri.

 

Пэзад,

Pezad; Gururlu, burnu kalkık.

 

Пэншэ,

Penşe

 

Пэран,

Peran

 

Пэрыт,

Perıt; Önder

 

Пэтуаш,

Petuaş; Çağdaş Adığey ressamımız.

 

Пэтэрэз,

Peterez; Nart Xımışın oğlu olarak bilinen ünlü Nart efsane kahramanlarından biri. Ondan diğer Nart kahramanları korkuyor ve çekiniyorlardı. Tanrı Pako Nartlardan ateşi çalar. Nart Nesren Jaç'e ateşi geri getirmeye gitse de tanrı onu yakalayarak dağlara zencire vurur. Peterez giderek, Pako'yu öldürür ateşi ve Nesreni’de geriye getirir.    

 

Пэшъуай,
Peşhuay

 

Пэхъу,

Pexhu             

 

ПIатхъужъ,

P'atxhujh

 

ПIатIыхъу,

P'atıxhu

 

ПIокIын,

P'oç'ın     t

 

ПIатI,

P'at'

 

ПIытIыу,

P'ıt'ıw

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya