...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................


Уджыхъу,

Wıcıxhu

 

Умар,  

Wımar
 

Унэрыуэ,

Wınerıwe

 

Усэрэжь,

Wserej; Danışılan kişi, ermiş kimse.

 

Уцужъыкъу,    

Wıçujıkhu;     t

 

Ушъуашъо,

Wışhaşhö      t

 

Уэзрэдж,

Wezrec       t

 

Уэзрокъуэ,

Wezrekho       t

 

Уэзтэмыр,

Weztemır

 

Уэзырмэдж (Уэзырмэс),

Wezırmec (Wezırmes); Nart efsanelerinde ünlü bir Nart kahramanının adı.

 

Уэнэ,

Wene

 

Уэсмэн,

Wesmen; Osman'ın Adıgeceleştirilmiş halidir.

 

Уэтэй,

Wetey

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya