...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

N
Нагъо,

Nağo; Avrupa'da yıllarca Adığelerle ilgili yayınlarını satarak, kazancı derneklere vererek Adığe halkına hizmet eden kişi.

 

Нажъугъу,

Nejhuğu; meth eden örnek kişi.

 

Накъэ,

Nakhe; Lağo'ya aşkıyla ve onu kaçırarak aşkını hayatıyla ödeyerek halka mal olmuş efsaneleşmiş kişi.

 

Налбый,

Nalbıy

 

Налкъут,

Nalkhut

 

Налы,

Nalı

 

Налый,

Nalıy

 

Наныу,

Nanıw             

 

НапцIэ,

Napts'e

 

Нарт ( Нат ),

Nart (Nat); En az 5000 senelik Adığe kahramanlık efsanelerinin adı.

 

Нартбий,

Nartbiy            

 

Нартшыу,

Nartşıw; Nart atlısı.

 

Нартшауэ,

Nartşawe; Nart delikanlısı.

 

Нарыч,

Narıç

 

Натбий,

Natbıy; Nart'ın Natıhuac diyalektinde söyleniş şekli.  

 

Натрыб,

Natrıb

 

Натхъо,

Natxho; ünlü, çağdaş Adığey komponistinin adı.

 

Натый,

Natıy

 

Натыкъу,

Natıkhu

 

Наурыз,

Nawrız

 

Нахъуэ,

Naxho

 

Начыу,

Naçıw

 

Нащ,

Naş

 

Нашир,

Naşir

 

Наштыу,

Naştıw

 

Нашхуэ,

Naşxo

 

Нурбый,

Nurbıy

 

Нухь,

Nuh

 

Нэдыгъэ,

Nedığe

 

Нэдж,

Nec

 

Нэджэшъу,

Neceşu           t

 

Нэзан,

Nezan

 

НэпIытI,

Nep'ıt'

 

Нэрзан,

Nerzan         c

 

Нэрыт,

Nerıt; Gözde olan.

 

Нэтырб,

Netırb

 

Нэнай,

Nenay

 

Нэсрэн( Нэсырэн),

Nesren (Nesıren); ND larında Nartlara ateşi getirmeye gidince tanrı Pako tarafından cezalandırılarak Oşha Mafe'ye zincirlere vurulan kahraman. Prometheus.                            

 

Нэсыжь,

Nesıj; Ulaş, vatanına dön.                                                                            

НэтIай,

Net'ay

 

Нэтыкъу,

Netıkhu

 

Нэтыхъуадж,

NetıxhuacTaman yarımadasında ve I835’lerde İngiliz casuslarının yanlış stratejisi ile tarihi yerleşim sahalarından ayrılarak, diğer Adığe kabileleri arasına yerleşerek onlara karışmış olan Adığe kabilesi.

 

Нэтхъо,

Netxho

 

НэхъуэтIэ,

Nexhuet'e

 

Нэхъупщ,

Nexhupş

 

Нэхъуш,

Nexhuş     t

 

Нэшурдин,

Neşurdin

 

Нэцыу,

Netsıw; Parlak gözlü.

 

Нэхъу,

Nexhu; Aydınlık, ışık.

 

Нэхъуф,

Nexhuf

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya