...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................


Идад,

Yidad

 

Идар,

Yidar (İdar); Adığe halk kahramanı ve krallarından birisi.                                       

Идарыкъуэ,

Yidarıkho

 

Илэ,

Yile

 

Имысыс,

Yımısıs; ND kahraman motifi.

 

Инал,

Yınal; Adığe kralı. Korku nedir bilmediğinden  'Nef ' lakabı verilmiştir. Kabardey Adığeleri arasında efsaneleşmişdir ve Kaberdey sınırlarını genişleterek tüm Kafkas halklarınca tanınan ve saygı duyulan bir kral

 

Инармэс,

Yınarmes

 

Инармыс,

Yinarmıs      t

 

Индар,

Yındar     t

 

Иняе,

Yinyaye

 

Инясэ,

Yinyase

 

Инымыкъо,

Yınımıkho       

 

Иныжь,

Yınıj; dev

 

Инэхъу,

Yınıxhu     c

 

Ислам (Ислъам),

Yıslam (Yıslham)      t

 

Исмэл,

Yısmel

 

Иснакъ,

Yıshakh         

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya