...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

D

Дадыхъу,
Dadıxhu

Дадыу,
Dadıw      d

Дадэ,
Dade

Дахъо,
Daxho      c/t

Дамыр,
Damır

Дамыш,
Damış

Дарыкъуэ,
Darıkho

Дат,
Dat                  

Датхъужь,
Datxhuj

Датхъум,
Datxhum                                                         

Дауи,
Dawiy; Dördüncü yüzyılda yaşamış olan Adığe feodal beyi.

Дауэ,
Dawe

Дигъ,
Diğ

Дидыу,
Didıw

Дижъ,
Dijh

Долэт,
Dolet; tat. Devlet ten türetilerek adıgeleştirilen isim.

Дохъущ,
Doxhuş      t

Драб,
Drab                                                               

Дудар,
Dudar       t

Дыдыхъу,
Dıdıxhu     c

Дыгунэ,
Dıgune; Düzce Köprübaşı’ndandır. I928’de tarihi Adığey'e gönderilir ve orada okul açar. Devrimden sonra Düzce'ye geri döner. Hutbelerini Adığece verirdi. Bu nedenle de halk onu çok sever ve sayardı.

ДымыIу,

Dımı'u


Дыхъу,

Dıxhu


Дэбагъу,

Debağu


Дэбракъ,

Debrakh


Дэбэдж,

Debec; Adığelerde tarihin karanlık devirlerinde, Nart Lhepş'ın ustası da olan demir ve demirciler tanrısı.


Дэгумэ,

Degume


Дэгумыкъо,

Degumıkho; Bağımsızlık savaşı yılları kahramanlarından.                    


Дэдэр,

Deder       f


Дэунэжь,

Dewnej


Дэус,

Dewıs


Дэхэкъаш,

Dexekhaş; Güzelle evlenen

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya