...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

YE
Ебрэм,

Yebrem      t

 

Едыдж Зэлэскэри,

Yedıc Zeleskeri; I9. yy’da Adığe halk mahkemelerinin en son başkanı. Onun verdiği kararları kimse bozamazdı. Ünü Rus Çarı’na kadar ulaşmış bir halk filozofudur. Ecelinin yaklaştığını anlayınca, atına binerek, Adığey’in karanlık ormanlarına doğru atını sürer ve bir daha da kimse kendisini göremez. Nereye gittiği ve ne olduğunu kimse bilmemektedir. Halk filozofu bu davranışıyla öldükten sonra mezarının kutsallaştırılmasını önlemek istemiştir.

 

Edın,

Yedın

 

Еджэр,

Yecer                                      

 

Елбэрд,

Yelberd

 

Елбыз,

Yelbız

 

Елбыщ,

Yelbış

 

Елдар,

Yeldar; Ossetince ' Aldar =Soylu sözcüğünden alınmadır.      t

 

Елджэр,

Yelcer      t

 

Еджэркъуай,

Yecerkuay; Adığe kabilesi.

 

Елкъан,

Yelkhan

 

Елмыз,

Yelmız     t

 

Елмэс,

Yelmes

 

Елэр,

Yeler     f

 

Елыхъу,

Yelıxhu

 

Емаф,

Yemaf

 

Емыпсых,

Yemıpsıx

 

Емызэщ,

Yemızeş; ND bir kahraman motivi.

 

Емыш,

Yemış; ND kahramanı ve tanrı  adı.

 

Енэм,

Yenem; Adığey Cumhuriyeti’nde bir kasabanın adı.                                                                  

Ергун,

Yergun; ND güçlü ve akıllı çobanı. Onsuz Nartlar başarı sağlayamamaktadırlar. Er meydanında ölen atını düşmana bırakmaz, omuzuna atarak vatanına geri getirir. Adığe geleneklerinin takipçisi, namuslu ve doğruluğu seven bir kahraman.

Ерыкъо,

Yerıkho

 

Ерыщэ,

Yerışe; ND bir kahraman motivi Nart Verzemecin babasıdır.

 

Есхъот,

Yesxot

 

Етэч,

Yeteç

 

ЕхулIэ,

Yexulh'e; Çağdaş Adığe yazarlarından biri.

 

Елъыхъу,

Yelhıxhu

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya