...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

We
Олыгъэй
,

Welığey

 

Орзэмэс (Орзэмэдж),

Werzemes (Werzemec); Nart kahramanlarından. Efsanelerimizin ana merkezini teşkil eder. Nart Setenay'ın eşi.

 

Ордан,

Werdan; Karadeniz kıyısında Ubuhların yerleşim alanı.

 

Ордэ,

Werde; Mitolojimizde iri yarı, haşmetli anlamına gelir. Diğer bir varianta göre de Gott'lara verilen addır.

 

Ордэшау,

Werdeşaw; Werde'nin oğlu.

 

Осмэн,

Wesmen; ar. Osman’dan gelmedir.

 

ОсылI,

Wesılh'ı; Kar adamı

 

ОкIэпщ,

Weç'epş         c

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya