...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

G
Гоблигъ,

Gobliğ


Гожьжъакъ,

Gojjhakh; HE bir kahraman motivi. Nart Bewıç'ın yakın arkadaşıdır.


Гонэпый,

Gonepıy


Горгон,

Gorgon; Nart Yergun'un bir diğer adıdır.


Горэф,

Goref


Гублан,

Gublan; Gönül/kalb kahramanı.


Гугъэжъужь,

Guğejhuj; kırılan onuru  tekrar onaran. Gönül alan.


Гумзагъ,

Gumzağ; Gönlü rahat etmiyen.


Гусэр,

Guser; On yıla yakın kesintisiz Yeni Kafkasya dergisini İstanbul’da
yayınlayan büyüğümüz
.


ГуIэтыжь,
Gu'atıj; Gönlü tekrar yaşa-tan, ayağa kaldıran veya yükselten.


Гущан (Гучан),

Guşan (Guçan); Çalışkan,  hızlı kalbli.


Гушау,

Guşaw; Gönüllerde yaşayan erkek.


Гуфаб,

Gufab; Sıcak gönüllü.


Гэнар,

Genar


Гэнэт,

Genet


Гэрэф,

Geref


Гэтэгъаш,

Geteğaş; Kılıç sallayan.


Гъуазэ,

Ğuaze; Yol gösteren, önder.


Гъубжь,

Ğubj


Гъужьыгъ,

Ğujığ

 

Гъузыр,

Ğuzır


Гъузэр,

Ğuzer


ГъункIэ,

Ğunç'e; İstanbul'da Osmanlılar zamanında açılan Çerkes kız okulunun
müdüresi. İstiklal mahkemesinde bu görevinden dolayı vatana ihanet suçundan yargılanmıştır.


ГъукIэлъ, 

Ğuç'elh


ГъукI,

Ğuç'


ГъукIыпс,

Ğuç'ıps


ГъукIэщау,

Ğuç'eşaw

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya