...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

Ş
Шагъыр,

Şağır

 

Шагъырбый,

Şağırbıy

 

Шад,

Şad

 

Шакъмэн,

Şakhmen

 

ШакIо,

Şak'o

 

Шамболэт,

Şambolet            

 

Шамисдин, 

Şamisdin

 

Шамхъэд, 

Şamxhid

 

Шапсыгъ,

Şagsığ; en kalabalık Adığe kabilelerinden birinin adı.

 

Шарфэт,

Şarfet

 

Шигэбаго,

Şigebago

 

Шипш,

Şipş

 

Шис,

Şis

 

Шогэн,

Şogen

 

Шорэ,

Şore               

 

Шумаф (ШIумаф),

Şumaf (Ş'umaf) Uğurlu gün.

 

ШумафIэ,

Şumaf'e; Uğurlu ateş.

 

Шумахо,

Şumaxo

 

Шупаго,

Şupago

 

Шупашэ,

Şupaşe

 

Шууей,

Şuwey

 

Шхьэлэхъу,

Şhalexhu

 

Шыблэ,

Şıble; Yıldırım. En çok saygınlık duyulan Adığelerin yıldırım tanrısı. Yıldırımın çarptığı insan ve ailesi kutsal sayılır ve cenazesinde ağlanmazdı. Yağmur duasında yıldırımın çarptığı bir aileden birisinin bulunmasına duanın kabul edileceğine inanıldığından önem verilirdi. 

 

Шыгъэлыгъо,

Şıgelığo

 

Шыкъэ,

Şıkhe

 

Шыумаф,

Şıwmaf; Uğurlu süvari.

 

Шыупащ,

Şıwpaş; Süvari önderi.

 

Шэбат / Шэбатныкъо/ Шэбатын,

Şebat /  Şebatnıkho; Şebatın; Nart Destanlarında en sevilen ve saygı duyulan kahramandır. Yanında devamlı olarak bir köpek ile bir şahin gezdirirdi. Devamlı olarak Nartların düşmanı olan Çınt halkına karşı mücadele ederdi. Gelenek ve göreneklerin takipçisi idi. Akından dönerken getirdiği malları herkese dağıtırdı. Nart kızı Akuande ile evlenir.

 

ШэгэкIэй,

Şegeç'ey

 

ШэкъотIылI,

Şekhot'ılh'

 

Шэнэбый,

Şenebıy

 

Шэми Тумэр,

Şemi  Tümer; I875-62 arasında yaşamış aydın din adamımız. Ğesefetxıd adlı yapıtında Adıgece şiirlerini yayınlamıştır.

 

ШъэошIу,

Şeweş'u; iyi, hayırlı erkek çocuk.

 

Шэргэн,

Şergen       c

 

ШэрэлIокъуэ,

Şerelh'okho; I9. yy Adığe önderlerinden.

 

ШэрэлIыкъо,

Şerelh'ıkho

 

Шэуэлэхъу, (Шэулэхъу),

Şewelexh

 

Шэхьбан,

Şehban

 

Шэумэн,

Şewmen

 

ШэуэушIу,

Şewewış'u

 

Шэмуз,

Şemuz; I9. yy. bağımsızlık savaşı önderlerinden.

 

Шэмыд,

Şemıd; I9. yy. bağımsızlık savaşı önderlerinden.

 

Шэсыжь,

Şesıj; Koşarak (Anavatanına) ulaş.

 

Шэуай,

Şeway; Nart kahramanlarından.

 

ШэуапцI,

Şewapts'; Yağız delikanlı.

 

Шэуей,

Şewey; Yiğit delikanlı.

 

ШIумаф,

Ş'umaf; Uğurlu, hayırlı kişi.

 

Щоджэн Мос,

Şocen Mos; Adığey devrimcilerinden. Beyazlarca öldürülmüş cesedi ata bağlanarak köy köy sürüklenerek gezdirilmiştir.

 

Щолэхъу,

Şolexhu        t

 

Щохъал,

Şoxhal

 

Шъхьамчэрий,

Şhamçeriy

 

ШъэукIэс,

Şewç'es

 

Щамусдин,

Şamusdin

 

Щэгъэщуй,

Şeğheşuy

 

Щэожьый,

Şewejhıy

 

Щэомаф,

Şewemaf; Uğurlu erkek çocuk.

 

Щэопащ,

Şewepaş

 

ЩэокIас,

Şeweç'as

 

Щэофыжь,

Şewefıjh

 

Щыхьэрбый,

Şıhirbiy

 

Щыхьбулэт,

Şıhbulet                                 

 

Щыхьмырза,

Şıhmırza

 

Щыхьым,

Şıhım

 

Щыхьымджэри,

Şıhımceriy

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya