...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

T
Тазрэт,

Tazret     t

 

Талустэн,

Talusten

 

Талый,

Talıy

 

Талыу,

Talıw

 

Тамбый,

Tambıy

 

Тамукъ,

Tamukh      t

 

Такуу,

Takuw

 

Такъ,

Takh

 

Татэм,

Tatem; Nart efsanesi motifi.

 

Татрух,

Tatruxu                d

 

Татыу,

Tatıv

 

Таукъан,

Tawkhan

 

Таумыз,

Tawmız

 

Таутэч,

Tawteç

 

Тафыжь,

Tafıj

 

Темболэт,

Tembolet

 

Темборэ,

Tembore

 

Тембот,

Tembot; Çağdaş Adığe yazarı. Adığe dilini en güzel ve temiz kullanan

yazarımızdır.

 

Темзэкъу,

Temzekhu

 

Темрукъу,

Temrukhu; I6 yy’da yaşayan Kaberdey Adığelerinin kralıdır. Ülke ve ulusunu

Tatar ve Dağıstan halklarının şerrinden korumak için Rus çarına kızını vererek akraba olmuştur.

 

Темкъуай,

Temkhuay

 

Темыр,

Temır

 

Темырбэч,

Temırbeç

 

Темырбулэт,

Temırbulet      t

 

Темыржан,

Temırjan

 

Темыркъан,

Temırkhan                  

 

Тепсыр,

Tepsır

 

Тепч,

Tepç

 

Терч,

Terç

 

Тэон,

Teon

 

ТеурыкIу,

Tewrık'u

 

Теуцеж,

Tewçöj; Adığe halk ozanının adı.

 

Тобил,

Tobil       t

 

Токъо,

Tokho

 

Толбий,

Tolbiy

 

Толъэстэн,

Tolhesten      t

 

Томэш,

Tomeş; Polonyaca’dan gelmektedir.

 

Тотрэщ,

Totreş; Nart efsanelerimizde bir kahraman motifi.

 

Тохъхэ,

Toxhxe

 

Трам,

Tram; Halk destanlarında bir kahramanımız.

 

Тулмэ,

Tulme      m/t

 

Тумэр,

Tumer      t               

 

Тутарыш,

Tutarış; Nart efsanelerinde kahraman.

 

Тфые,

Tfıye      b    

 

Тхьагъэлыдж,

Thağelıc; Nart efsaneleri kahramanı ve çiftçiler tanrısı.

 

Тхьагъэпс,

Thağeps         

 

Тхьабысым,

Thabısım; Tanrı dostu.

 

Тхьагъушэ,

Thağuşe

 

Тхьаичатэ,

Thaiçate

 

Тхьаишъау,

Thaişaw

 

Тхьулмэ,

Thulme; Adığelerin efsanevi kahraman ve krallarından birisidir. Efsaneye göre uzun yıllardır kadınlardan oluşan Emmeçlere savaşan Thulme ile efsanevi kadın Emmeç kraliçesi ile barış imzalayarak evlenir ve bu evlilikten de günümüzdeki Adige halkı türemiş olduğu söylenir.

 

Тхьэжъ-гъошIу,

Thejh-ghoş'u

 

Тхьэмишау,

Themişaw

 

Тхьэмэкъо,

Themakho

 

Тхьэухъу,

Thewıchu

 

Тымжьэ,

Tımje

 

Тымыжь,

Tımıj                           

 

Тыгъу,

Tığu

 

Тыгъуж,

Tığuj; Kurt.

 

Тыркубый,

Tırkubıy; Türk beyi.    

 

Тыркупий,

Tırkupiy; Türk düşmanı

 

Тырышау,

Tırışaw; Nart destanlarında kahraman.

 

Тырыхъу,

Tırıxhu      d

 

Тыу,

Tıw

 

Тэймэз,

Teymez

 

Тэмэр,

Temer     t

 

Тэмыргой,

Temırgoy; Adığe kabilelerinden biri.

 

Тэзрэт,

Tezret

 

Тэтым,

Tetım

 

Тэуцожь,

Tewçoj; Adıge halk ozanının ön adı.

 

Тэхъутэмыхъу,

Texhutemıxhu

 

Тэшъау,

Teşaw;      d

 

ТIабышэ,

T'abışe

 

ТIалбий,

T'albiy

 

ТIахъу,

T'axhu

 

ТIымыс,

T'ımıs; Nart destanlarında bir kahraman. Nart Dexenağu yaptığı ikili mücadelede mağlup ederek, onunla evlenir.

 

ТIыргу,

T'ırgu

 

ТIытIыхь,

T'ıt'ıh

 

ТIыхъу,

T'ıxhu

 

ТIэлэ,

T'ale

 

ТIэмэ,

T'ame

 

ТIэмашэ,

T'amaşe

 

ТIэуэ,

T'awe

 

ТIутIу,

T'ut'u

 

ТIытIыхъу,

T'ıt'ıxhu

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya