...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

Dz
Дзабл,

Dzabl


ДзыхьмыщI,

Dzıhmış'
      t


Дзудзэ,

Dzudze


Дзэгъашт,

Dzeğaşt; Ordu ürküten. Aynı zamanda Nart efsanelerinde bir kahraman motifi.


Дзэдзу,

Dzedzu


Дзэл
I,

Dzelh'; Asker, er


Дзэпщ,

Dzepş; Ordu komutanı.


Дзэухъож, 

Dzewxhoj;


ДзэшIу,

Dzeş'u; iyi ve insancıl ordu.


Дзэукъожь,

Dzewkhoj

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya