...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

M
Мадин,

Madin

 

Мадыу,

Madıv

 

Макъай,

Makhay

 

Малил,

Malil

 

Мамбэт,

Mambet      t

 

Маму,

Mamu

 

Мамхар,

Mamxar

 

Мамсыр,

Mamsır

 

Мамый,

Mamıy

 

Мамыкъ,

Mamıkh

 

Мамыр,

Mamır; Barış

 

Мамыш,

Mamış; ND larında geleceği bilebilen falcı.

 

Мамыш,

Mamışe

 

Мамрыкъо,

Mamrıkho

 

Марыкъу (Марыхъу),

Marıkho (Ma-rıxho); ND kahraman motivi Xımış ve Çeçenay'ın babaları.          

 

Махуэ (Мафэ),

Maxho (Mafe) Uğur, uğurlu.

 

Махъсид,

Maxhsid

 

Мац,

Mats

 

Маш,

Maş

 

Машэ,

Maşe

 

Машид,

Maşid

 

Мелэ,

Mele

 

Мзэт,

Mzet

 

Мос,

Mos

 

Мудар,

Mudar       t

 

Музерин,

Muzerin

 

Музериф,

Muzerif

 

Музэчин,

Muzeçin

 

Мурадин,

Muradin      d

 

Мусэрбий,

Muserbiy

 

МутIэ,

Mut'e              

 

Мухьэб,

Muheb

 

Мухьэд,

Muhed

 

Мухьэдин,

Muhedin

 

Мухьэжь,

Muhej

 

Мухьэжид,

Muhejid

 

Мухьэз,

Muhez

 

Мухьэрбий,

Muherbiy

 

Муцал,

Mutsal

 

МуIэед,

Mu'ayed

 

Мыгу,

Mıgu

 

Мыд, 

Mıd

 

Мыжъей,

Mıjhey

 

Мызэ,

Mıze

 

МыкIэкI,

Mıç'eç'

 

Мырзэбэч,

Mırzebeç

 

Мысост,

Mısost; tarihimize geçmiş ünlü Adığe soylularından biri.

 

Мыхьэмчэри Адил, 

Mıhamçeri Adil; Ürdün doğumlu yaşamını Adığe halkına ve kültürüne

adayarak, ne acı ki halkının çıkarcı bürokratlarınca işkence sonucunda böbrekleri yetersiz hale getirilerek ölüme mahkum edilen büyüğümüz. Avrupa’da ilk kez ulusal kimliğimizle dernek kurma medeni cesaretini gösteren kişidir.

 

Мышъэуэст,

Mışhewest

 

Мэд,

Med

 

Мэгу,

Megu; Şapsığ'da, Karadeniz'den çıkarak Şecheç'eye gelerek  Adığelerden genç bir kızı kurban isteyen ejderhayla baş edilemeyince, Psıj yöresine haber gönderilir. Oradan gelen Megu adlı cengaver ejderhayla savaşır ve sonunda da galip gelerek öldürerek Adığe halkını bu beladan kurtarır.

 

Мэзан,

Mezan            

 

Мэймэт,

Meymet

 

Мэкъэр,

Meker             

 

Мэкъул,

Mekhul

 

Мэлахъу,

Melaxhu

 

Мэмэт (мамэт),

Mehmet;               ar.

 

Мэнсур,

Mensur; Bağımsızlık savaşının ünlü  kahraman ve önderlerinden.

 

Мэрзан,

Merzan

 

Мэршэу,

Merşev

 

Мэсхьаб,

Meshab

 

Мэт,

Met; Diasporada ilk kez Adığe tarihini yazan bir büyüğümüz.

 

Мэтджэрий,

Metceriy         

 

Мэу,

Mew      t

 

Мэфашкъа,

Mefaşkha

 

МэшбашIэ, 

Meşbaş'e; Çağdaş Adığe yazarımız.

 

МэщфэшIу,

Meşfeş'u

 

Мэщыкъуэ,

Meşıkho     f

 

МэшIодз,

Meş'odz     t

 

Мэхъош,

Mexhoş; Adığe kabilelerinden biri.

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya