ADİGEY CUMHURİYETİ ANAYASASI

CircassianCenter

(İlgili bazı bölümler)

Adigey Cumhuriyeti (AC) Yasama Organı (Parlemento) tarafından 16. Toplantı’da, 10 Mayıs 1995 tarihinde kabul edilmiştir.

AC Parlementosu; şimdiki ve gelecekteki kuşaklara karşı taşıdığı büyük sorumlulukların bilinci içinde, insan ve yurttaş hak ve özgürlüklerini, insanlar arasında dostluk ve barışı hedefleyerek, iyilik ve doğruluğa duyduğu inanç ve güvenle Rusya Federasyonu Anayasası’na uygun biçimde, Adigey Cumhuriyeti Anayasası’nı kabul eder.

Birinci Bölüm

Anayasa Sisteminin Temelleri

(…)

10. Madde  AC, RF dışında yaşayan soydaşlarımızın, başka ülkelerde yaşayan Adigelerin, etnik kökenlerine bakılmaksızın orada doğmuş olanların ve onlardan türeyenlerin tarihsel eski yurtlarına dönme hakkını kabul eder.

(…)