OSMANLI’DA ÖLÜM ÇOKTUR

Ekgündem 29 Kasım 1997 Biliyorsunuz, Türk milliyetçilerinde ve Ä°slamcılarında hep Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu özlemi vardır. Ä°mparatorluÄŸun 600 yıllık saltanatının simgesi padiÅŸahların portreleri süsler onların duvarlarını. Bu Osmanlı sevgisini resmi ideoloji de…

Okumaya devam edinOSMANLI’DA ÖLÜM ÇOKTUR

YAŞLI DEYİP GEÇME

New England Tıp Dergisi Ä°nsan entelektüel aktivitesinin zirvesi, beynin tam güçle çalışmaya baÅŸladığı yaklaşık 70 yaşında gerçekleÅŸir. Zamanla, beyindeki miyelin miktarı artar, bu madde nöronlar arasında sinyallerin hızlı geçiÅŸini kolaylaÅŸtırır.…

Okumaya devam edinYAŞLI DEYİP GEÇME

KABARDEYLER

Prof. B. H. AkbaÅŸev Uluslararası Çerkes BirliÄŸi BaÅŸkanı Tarih Kabardeyler kendilerini Kabardey, Ruslar ise Kabardintsi olarak adlandırırlar. Kuzey Kafkasya’nın merkez bölgesinde yaÅŸarlar. ÇoÄŸunluk Kabardino-Balkarya Cumhuriyetinde yaÅŸar. Ancak Adige Özerk Ä°l’inde…

Okumaya devam edinKABARDEYLER

HİNT AVRUPALILAR

Çeviri: Ä°lker Fıçıcılar Son kısım çevirisinde Murat ve Erim'e teÅŸekkürler... Hint Avrupalılar ve ataları Ön-Hint-Avrupalılar (ÖHA) ilk bakışta antik Yakın DoÄŸudaki, Hurri olan Sümerlilere Elamitelere ve Semitelere karşın, Hint-Avrupalı olmayan…

Okumaya devam edinHİNT AVRUPALILAR

İSRAİL ÇERKESLERİ

Semyon Çertok Kudüs Çeviri: Murat PapÅŸu Ä°srail’in kuzeyinde, Halil’deki Çerkes köyü Kfar-Kama’ya tanıdıklarımın oÄŸlunun düÄŸününe geldim. KomÅŸulardan ve iÅŸ arkadaÅŸlarından, Yahudilerden, Araplardan, Dürzilerden ve Ürdünlü akrabalardan oluÅŸan çok sayıda konuk…

Okumaya devam edinİSRAİL ÇERKESLERİ

ÖLÜM EVLERİ

Oset toprakları tarihi eserler yönünden oldukça zengindir. Bizim amacımız XIV-XVIII yüzyıllarda yapılan bütün mimari eserler deÄŸil sadece mezarlar hakkında bilgi vermektir. Sizlere Kuzey Kafkasya Bölgesi’nin Kuzey Oset topraklarında yer alan…

Okumaya devam edinÖLÜM EVLERİ

GÜRCİSTAN’IN JEOPOLİTİĞİ

Bülent Tütmez Evrensel Gazetesi, 23 Ekim 2001 Afganistan’a yapılan operasyonun ‘deÄŸiÅŸik boyutlarıyla’ uzayacak olmasının kesinleÅŸmesiyle birlikte Kafkasya’da da belirgin bir hareketlenme baÅŸladı. Rusya’nın 11 Eylül öncesi AGÄ°T aracılığıyla uzlaÅŸma aradığı…

Okumaya devam edinGÜRCİSTAN’IN JEOPOLİTİĞİ

GÜNEY OSETYA’DA NELER OLUYOR

DiplomatikGozlem.Com Sovyetler BirliÄŸi’nin dağılmasının ardından, bu topraklarda yeni bağımsız devletlerin oluÅŸumuna baÄŸlı olarak özellikle Güney Kafkasya’nın siyasi haritasında önemli deÄŸiÅŸiklikler oldu. Karmaşık bir sosyal ve kültürel mozaiÄŸe sahip bulunan Güney…

Okumaya devam edinGÜNEY OSETYA’DA NELER OLUYOR

ABAZALAR

Prof. B.H. AkbaÅŸev Uluslararası Çerkes BirliÄŸi BaÅŸkanı Adigeler, Abhazlar, Abazalar tarihsel süreç içerisinde zorlamayla oluÅŸturulmuÅŸ bir farklılaÅŸtırma ve bölme politikasının sonucu olup gerçekte hepsi tek bir halktır. Aralarında zaman içerisinde…

Okumaya devam edinABAZALAR

TÜRKİYE BATIYOR MU?

Tayyip ErdoÄŸan, KılıçdaroÄŸlu’na hakaret yaÄŸdırdı: ‘’Haysiyetsiz, onursuz, ÅŸerefsiz, hain!'' CHP Sözcüsü de anında yanıt verdi: ‘’Asıl Haysiyetsiz, onursuz, ÅŸerefsiz, hain, ÅŸehite kelle diyen Tayyip ErdoÄŸan'dır! Ardından Meclis birbirine girdi… Türkiye…

Okumaya devam edinTÜRKİYE BATIYOR MU?

SAVAŞA HAYIR!

“Suriye’de ÅŸehitlerimiz ve gazilerimizin olduÄŸu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani deÄŸerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek ÅŸekilde “SavaÅŸa Hayır” vb. konular adı altında; miting,…

Okumaya devam edinSAVAŞA HAYIR!

МЭЗЭНЭФ ИПСЫНЭ ИКЪЭБАР АДЫГАБЗЭКlЭ!

T'EÅžÅžÜ Svetlana Tesheva Дахэ. Губзыгъэ. IорышI э. Гукlэгъулэ. Джары Мэщфэшlу МЭЗЭНЭФ ц1ыфхэм агу къызэринагъэр. 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 6-м илъэс 37-рэ зыныбжь Мэзэнэф ищыlэныгъэ зэпыугъ. Джыри бэмэ ашlошl хъурэп нурэр…

Okumaya devam edinМЭЗЭНЭФ ИПСЫНЭ ИКЪЭБАР АДЫГАБЗЭКlЭ!

ÇAĞDAŞ AZINLIK HAKLARI VE LOZAN

Murat BebiroÄŸlu Hıristiyan Gazete Bu yazının amacı, yeni anayasa hazırlanırken Lozan AntlaÅŸmasının azınlıklara saÄŸladığı hakları incelemek ve bu hakları çaÄŸdaÅŸ azınlık haklarıyla karşılaÅŸtırarak Lozan’ın ve çaÄŸdaÅŸ azınlık haklarının daha iyi anlaşılmasını…

Okumaya devam edinÇAĞDAŞ AZINLIK HAKLARI VE LOZAN

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU V. OLAĞAN GENEL KURULU ÖNCESİ DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

Ä°stanbul Kafkas Kültür DerneÄŸi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kaf-Fed Delegasyonu DeÄŸiÅŸen Dünya ve Türkiye’de Çerkes KimliÄŸi DeÄŸiÅŸmekte ve dönüÅŸmekte olan bu yaÅŸlı kürenin kadim kültürlerinden birini yaratmış olan kimliÄŸimizi yaÅŸatabilmek…

Okumaya devam edinKAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU V. OLAĞAN GENEL KURULU ÖNCESİ DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

SORUNLAR ve FIRSATLAR DİYARI KAFKASYA

Anadolu Ajansı BaÅŸbakanlık BaÅŸ MüÅŸaviri SavaÅŸ Barkçın, Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtırmaları Vakfı (SETA) tarafından Conrad Otel'de düzenlenen 'Türkiye-Gürcistan Ä°liÅŸkileri Çalıştayı'nda yaptığı konuÅŸmada, Türkiye'nin Gürcistan'ı bağımsızlığından beri desteklediÄŸini çünkü Gürcistan'ın…

Okumaya devam edinSORUNLAR ve FIRSATLAR DİYARI KAFKASYA

İLAHİ TESADÜF?

Setenay Süzer DeÄŸerli dostlar, Geçen yıl Eylül ayında kızım Sinemis'le birlikte Fransa'nın Alsace bölgesine yaptığımız bir haftalık turistik gezide beni olaÄŸanüstü mutlu eden bir rastlantıyı sizlerle paylaÅŸmak istedim. Ä°sviçre'nin Basel…

Okumaya devam edinİLAHİ TESADÜF?

TOPRAK, ÇİÇEK ve İNSAN

Jane Kırmız Çeviri: GHUNEKHO K. Özbay Uzun zamandır okul dolayısıyla köye gidememiÅŸtim. Babam devamlı gider ve stresimi attım, rahatladım diye hafta sonları eve dönerdi. Bu hafta okulum bittiÄŸinden babamla köye gittim. Bahçede güller,…

Okumaya devam edinTOPRAK, ÇİÇEK ve İNSAN

MEHMET FETGEREY ŞOENU

Çeviri: GHUNEKHO Åžuayip Özbay  SadeleÅŸtiren: GHUNEKHO K. Özbay 1887-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra yurdunu terkederek Anadolu'ya geçen bir Abhaz ailesindendir.  Kendisi Sapanca'nın Yanık köyünde dünyaya gelmiÅŸtir. DeÄŸerli bir düÅŸünür ve ateÅŸli Çerkes milliyetçisi olan Åžoenu, sosyoloji ve beden eÄŸitimine…

Okumaya devam edinMEHMET FETGEREY ŞOENU

SÜRGÜN HİZMETÇİLERİ

GHUNEKHO K. Özbay Çerkesler ırksal yapıları gereÄŸi kıskançlık, hasetlik bilmezler ve içinde bulundukları milletlere çabuk kaynaşırlar. Kendilerine verilen görevleri de bir ÅŸeref kabul edip görevi de yerine getirirler. Türkiye'de bir çok…

Okumaya devam edinSÜRGÜN HİZMETÇİLERİ

21 MAYIS ve ÇERKESLERİMİZ

GHUNEKHO K. Özbay Türkiye Çerkeslerinde son dönemlerde bir hareketlilik görülmekte ve herkeste 21 mayısa odaklanmış durumdadır. Daha önceki yazılarım irdelenirse Türkiye Çerkeslerinde ayrışmanın baÅŸladığını dile getirmiÅŸtim. Biz Türkiye Çerkeslerinin büyük…

Okumaya devam edin21 MAYIS ve ÇERKESLERİMİZ

125. YIL ANMALARI

GHUNEKHO Savsır Özbay Çerkeslerin sürgüne gönderiliÅŸinin 125 yıl anma toplantıları için GHUNEKHO K. Özbay’ın, Karamürsel Kafkas DerneÄŸi için kaleme aldığı ve XHINTA Basri Evci’nin sunumu için yazılan yazıyı bir kez…

Okumaya devam edin125. YIL ANMALARI

SÜRGÜN ve DÖNÜŞ

GHUNEKHO K.Özbay Anavatan ve sürgün topraklarında yaÅŸama istemi biz Çerkesleri bölmektedir. Bu bölünmede doÄŸal ve asimalasyonun da ana olgusudur. Ä°stanbul'da Konda AÅž.tarafından yapılan araÅŸtırmada "Kendilerini ana ve babadan % 2,2…

Okumaya devam edinSÜRGÜN ve DÖNÜŞ

YOL AYRIMI

GHUNEKHO K.Özbay Çerkeslerin yol haritası belli olmasına raÄŸmen, yöntemleri konusunda anlaÅŸmazlıklarda devam etmektedir. Bunun en belirgin örneklerinden biri de 13 Mart'ta yapılacak mitingdir ki, Kaf-Fed buna kaşıdır. Çerkesler yıllarca BirleÅŸik…

Okumaya devam edinYOL AYRIMI

SEVGİLİ KARDEŞİM NİHAT

YISMEYL Özdemir Özbay Ankara 2.2.1991 Sevgili kardeÅŸim Nihat, GönderdiÄŸin belgeleri ve 22 Mayıs toplantısı ile ilgili bilgileri aldık. TeÅŸekkür ederiz. Toplantının Ä°ngilizce olarak hazırlanan gündemini Türkçe'ye çevirterek okudum. Hollanda da yapılan ilk…

Okumaya devam edinSEVGİLİ KARDEŞİM NİHAT