ADİGECE ATASÖZLERİ

M. Yasin Çelikkıran Yazarın Notu: Adige kültürü veciz bir şekilde sözcüklere yansımıştır. Bunun en güzel örneklerini kuşkusuz atasözlerinde görmek olasıdır. Ancak atasözleri orijinalinden Türkçe'ye çevrilirken genelde vurgu düşmektedir. Açlık korkağı…

Okumaya devam edinADİGECE ATASÖZLERİ

BAŞI AĞRIYAN KİM?

BERETAR Asker (Gobokuay köyünden) Çeviri: İbrahim Çetao Adige Mak, Mart 2004 Eskiden beri Adige ailelerin Rus dostları olur, onlar birbirlerine gidip gelir, mutlu günlerinde armağanlar verirler ve birbirlerine konuk olurlardı.…

Okumaya devam edinBAŞI AĞRIYAN KİM?

ABDZAXEME YAN

KHUIYEKHUE Nalbiy Adigey Adigece'sinde tam ''o'' sesi yok. ''O'' içeren sözcükler yabancı kökenlidir. ''O''ya benzer sesler ''ya'', ''ue''dir. Maque'de olduğu gibi ya da ''üe''dir. Maşşüe ateş de olduğu gibi.       …

Okumaya devam edinABDZAXEME YAN

ADİGE YAZINININ DOĞUŞU

SHALAHO Abu Ulusal kültürün, ulusal düşüncenin ilerleme kaydetmesinde yazın dilinin önemini anlayarak, o değerli silahı halka kazandırma çabası Adige halkının duyarlı evlatlarını her zaman kaygılandırmıştır. 19. yüzyılda Adige yazını birçok…

Okumaya devam edinADİGE YAZINININ DOĞUŞU

ADİGECE AYLAR

CircassianCenter Ocak                      MEZAYE Şubat                            ŞILE Mart                     ĞATHABE Nisan                      MELİŞIH Mayıs                      NEGIĞA Haziran                  MOKAVE Temmuz          BADZEVUĞO Ağustos Eylül                      FOGADE Ekim                  JEPVAĞOO Kasım                    ŞEKEĞO…

Okumaya devam edinADİGECE AYLAR

ADİGECE GÜNLER

CircassianCenter   Pazartesi                          BIYILIBE Salı                                    GHUBJİ Çarşamba                  BERESKEJIY Perşembe                       MAŞÜ'OK Cuma                        BERESKEFO Cumartesi                    MAFEZAKO Pazar                           THARMAFE  

Okumaya devam edinADİGECE GÜNLER

TSAĞO AHMET NURİ

Biyografi.net Ahmet Nuri Tsağo, eğitimci ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Balkanlara, sonra da Suriye'ye sürülerek Golan yöresinde yerleşmiş olan bir ailenin çocuğudur. 1888 yılında Kuneytra kasabasında doğdu. Babasının adı…

Okumaya devam edinTSAĞO AHMET NURİ

UZUNYAYLA’DAN BİR KAN BEDELİ HİKAYESİ – АСЛЭН ЛЪЫ УАСЭ

ТЭГЪУЛАН ЕКЪУБ (TEGULAN Yakup Temel) Л1эныгъэр сыт щыгъуи гу1эгъуэщ ауэ ар сыт хуэдизу  уи жъагъуэ  пщ1ыми, хамэ ил уызыркъым зэрыжа1эм хуэдэуэ, а гукъеуэр, л1ам и 1ыхьлы, и благъэ и ныбжэгъухэм…

Okumaya devam edinUZUNYAYLA’DAN BİR KAN BEDELİ HİKAYESİ – АСЛЭН ЛЪЫ УАСЭ

ADİGECE ÖYKÜ – ДЭК1УЭРАБГЪУ КЪЫХУЭГЪУЭТЫН ХУЕЙЩ

Тэгъулан Екъуб (TEGULAN Yakup Temel) Тыркум, илъэс зыхбжанэ зхуащи, адыгэ щ1алэгъуалэхэр гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм хуэзэуэ зэхосхэри, я нэгу зэрагъэужь, зэроц1ыху, зо1ущ1эхэ. Мы гъэми, мэкъуэуэгъуэм и 15-20 махуэхэм языхуаку Анталя къэлэм щызрыгъуэтахэщ.…

Okumaya devam edinADİGECE ÖYKÜ – ДЭК1УЭРАБГЪУ КЪЫХУЭГЪУЭТЫН ХУЕЙЩ

1964 – ХЬЭЩ1Э ЩЭ1ЭЩ

Тэгъулан Екъуб (TEGULAN Yakup Temel) 1964 гъэм и бжыхьэк1эт. Шаркъышлэ къалэм гъавэ тшэну гъуэгъанэ дытехьат. Гъуэгущхьэ1ум къуажэ куэд уыщрихьэлэт, хьэм тетыгъуэти къуажэ гъунэхэм самэшхуэхэр тету щыболагъу. Дивхэм я мэкъумылэр зэрылъ…

Okumaya devam edin1964 – ХЬЭЩ1Э ЩЭ1ЭЩ

BİR ALFABE ÖNSÖZÜ

Blenaw Bateko 12 Nisan 1913 Yamçı Dergisi, Mayıs 1977-Şubat 1978, s. 71 Blenaw Batuk'un (Harun) Çerkes Alfabesi 1335 (1915) yılında Şimali Kafkas Cemiyeti tarafından İstanbul'da yayınlandı. Bu alfabenin ilginç bulduğumuz…

Okumaya devam edinBİR ALFABE ÖNSÖZÜ

ÇERKES OLMAK

Kafkasya Kültürel Dergi Yıl:6, Sayı:25, Cilt:6, Aralık-Ocak-Şubat 1970 Merzifon’dan orijinal bir mektup almış bulunuyoruz; on sekiz yaşında bir kızdan. Kız kardeşimiz şöyle diyor mektubunda: “Çerkes komuşumuza gider, gelirim; çocuklarıyla da…

Okumaya devam edinÇERKES OLMAK

TSEY KARDEŞLER

YEMT'ITL Raziyet Tarih Bilimdalı’nda Kandidat Adige Mak Gazetesi, Temmuz 2013 Çeviri AÇUMIJ Hilmi Bahsetmek istediğim kişiler köyüm Şıncıy'denler. Ben onları hatırlamıyorum, fakat başlarına gelenler hakkında bilgi sahibiyim. Köyümüzün yetiştirdiği, köylülerimizin…

Okumaya devam edinTSEY KARDEŞLER

CAZİP ADİGECE

SEAUH Goşnağu Adige Mak gazetesi, Şubat 2013 Çeviri AÇUMIJ Hilmi Adige Devlet Üniveristesi Adige Filolojisi ve Kültürü Fakültesi öğretim görevlileri ŞHALAHO Susan, GOŞLAP Murad ve BĞOŞE Zaret birlikte yazdıkları esere…

Okumaya devam edinCAZİP ADİGECE

HADAĞATLE ASKER

ŞHALAHO Abu Adige Mak Gazetesi, Eylül 2012 Çeviri: AÇUMIJ Hilmi 1948 yılı. Savaşın sonrası zor yıllar. Gıda ürünleri az, aralarında yok olanları daha çok. Kıyafetlerde aynı durumda; yarı çıplağız. Fakat…

Okumaya devam edinHADAĞATLE ASKER

MEŞBEŞ́E İSHAK

Çeviri: MEFEĞÜIKHUE Şengül Мамырми непэ тэ тихэгъуашъхьэ ГухэкI гукъаор нэмыкIы къуап. Шъхьэфит фэхыгъэу гъашIэр зикъашъхьэм ШъмышIэу щытэп тыригугъапI Adıge halk yazarı Meşbeş́e İshak 28 Mayıs, 1931 yılında, şimdiki Krasnodar bölgesi…

Okumaya devam edinMEŞBEŞ́E İSHAK

BU GÜNE KADAR KAFDAĞI

Kafdağı Bu güne kadar Kafdağı'na okuyucuların katılımı en çok şiir çalışmalarıyla oldu. Dergiye şiirini gönderenler iki ayrı eğilim gösterdi. Bir kısmı mektuplarının arkasına bir-iki şiirini eklerken, diğer kısmı da çalışmalarını,…

Okumaya devam edinBU GÜNE KADAR KAFDAĞI

DİL VE TOPLUM

GHUNEKHO K. Özbay Dil toplumsal tecrübe mirasını kuşaktan kuşağa aktaran araçtır. Onun aracılığıyla tecrübelerin, yanılmaların sonuçlarının ne olabileceğini, yapılması gerekenlerin derlenip bir kuşaktan diğerine geçirilir. Toplumsal katılım yolu ile genç…

Okumaya devam edinDİL VE TOPLUM

PSAĞE

Ben resmen Adigece dil eğitimi ya da Adige dili eğitimi konusunda Adige kuruluşları tarafından, iktidardan ya da devletten bir istekte bulunulduğunu bilmiyorum. Yaptığımız en hayırlı şey Halk Eğitim Merkezleri'nde kurs…

Okumaya devam edinPSAĞE

DİL FELSEFESİ

Hazırlayan: Mehmet Ali Ceylan Dil Felsefesi'nin özellikle 20. yüzyılın başından başlayarak felsefenin temel ilgi alanı olduğunu görüyoruz. Site ve forumda dil felsefesinin gündeme getirdiği soru ve yanıtlar üzerine bir çok…

Okumaya devam edinDİL FELSEFESİ

QEBAR

AŞINE Hazret Boncuk kedi evden çıkmaya görsün Karabaş hemen peşine düşerdi Çifte atardı eşek her karşılaştığında Her gücü yeten atardı tokat Hayret ki hayret şimdi olana bakın “Hemen bin üzerime…

Okumaya devam edinQEBAR

MATTERHORN

İbrahim Sediyani -Bir dağ ki, insanların anadilleriyle büyümeleri gerektiğini hatırlatır; Bir dağ ki, kalbe giden yolun dilden geçtiğini öğretir; Bir dağ ki, her topluluğu anadiline sahip çıkmaya çağırır; Bir dağ…

Okumaya devam edinMATTERHORN

ADİGELERDE ZAMAN KAVRAMI

GHUNEKHO K. Özbay Adigeler zamanı değişen doğa şartlarına ve inançlarına uygun olarak belirlemişlerdir. Bu zamansal süreç Milat'tan önceki dönemlere değin uzanmaktadır. Adigelerin bu zamanla ilgili yapılanmaları bölgelerinin dışında; Anadolu, Mezopotamya,…

Okumaya devam edinADİGELERDE ZAMAN KAVRAMI

DİLLER

Agop Dilaçat Türk Dil Kurumu Yayınları Biraz daha batıya kaydığımızda, bugün Türk dil ve lehçelerinin alanına girmiş bir durumda, Kafkas dillerini buluruz. Bunlar önce Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye…

Okumaya devam edinDİLLER

LEYLA BEKİZ

Setenay Derman Abaza yazarı Bekiz Leyla 1929 yılında Kuzey Kafkasya'da Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesinde bulunan Psevuç'e Dakhe adlı Abaza köyünde doğdu. Babasının adı BEKİZ Abubekir'dir. 1950 yılında yörenin ulusal okullarında orta…

Okumaya devam edinLEYLA BEKİZ

ABHAZ EDEBİYATI

Not: Aşağıdaki makaleyi değerli okuyucumuz Mehmet Ali Çağlar yollamıştır. Ancak yazarını yazmamış. E-mail adresinde sanıyoruz sorun var iletilerimizi geri dönüyor. Değerli okuyucumuzdan bu makalenin yazarını bize bildirmesini rica ediyoruz. Saygılarımızla.…

Okumaya devam edinABHAZ EDEBİYATI

BZEM Yİ PSEWUP1E

BRAM Alaudin Bzer zışıpsewure guer arı, şher arı. Gure şhere zimıem bzer sıdew zerihana! Bzer yiğepsewunew zıore yibze reretx, yibze rereguşaI. Çılem yabzecIere a dakhikhem wuguşaIeze wibze sidew wuğepsewuta? Adıgabzem…

Okumaya devam edinBZEM Yİ PSEWUP1E

SÖZ / GUŞIE

BRAM Alaattin Bayram Eğitimci 10 Aralık 2008 Eskiler kelam derlerdi söze. Kelam sözcüğü bildiğiniz gibi Arapça kökenli. Üç sesten oluşuyor: KLM. Kalem kelimesi de aynı köktenmiş gibi gelir insana; ancak…

Okumaya devam edinSÖZ / GUŞIE

ÖMER HİLMİ TSEY

YENEMUK M. Mahir Ömer Hilmi TSEY, 1898 yılında Halep Vilayetinin Harim Kazasına bağlı Reyhaniye (*) Nahiyesinde doğdu. İlk öğrenimini Reyhanlı’da yaptı. O dönemde Rüştiye, İdadî ve Sultanîde eğitim yapmak isteyenler…

Okumaya devam edinÖMER HİLMİ TSEY

GECİKMİŞ BİR CEVAP – “ADİGE (ÇERKES) DİLİNE KARAÇAY-MALKAR DİLİNDEN GEÇEN KELİMELER” ADLI YAZIYA CEVABİ BİR ELEŞTİRİDİR

Bram Alaudin Not: Bu makale, CircassianCanada Forumlarımızdaki Türkiye Türklerin mi? başlıklı konuyla ilişkili olarak; Cumhur rumuzuyla yazan katılımcımız tarafından gönderilmiştir. (CC)    Anlaşıldığı kadarıyla yazı “Kırım Dergisi, 2 (8), 1994, 26-29.ss.…

Okumaya devam edinGECİKMİŞ BİR CEVAP – “ADİGE (ÇERKES) DİLİNE KARAÇAY-MALKAR DİLİNDEN GEÇEN KELİMELER” ADLI YAZIYA CEVABİ BİR ELEŞTİRİDİR

SÖYLENCELERDE ADİGELERIN KÖKENİ – 1УЭРЫ1УАТЭМ ХЭТ АДЫГЭХЭМ Я КЪЕЖАП1Э

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб Тыркум) 12 haziran 2009   Cи  къызхэк1ыр  си уарода, Мысырыжым къыщожэ Сынежэнти зы выж закъуэи симы1э Мэш тэк1у зи1эхэр я пэш1эк1эм щ1офие Жы фий макъ…

Okumaya devam edinSÖYLENCELERDE ADİGELERIN KÖKENİ – 1УЭРЫ1УАТЭМ ХЭТ АДЫГЭХЭМ Я КЪЕЖАП1Э