ADİGE ÖRGÜTLERİ

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Bu makalenin yazılış tarihi 04.05.2008 ! Yani o gün doÄŸan bir Adığe çocuÄŸu ÅŸimdi 15 yaşında. Lütfen bunu göz önünde tutarak okuyunuz. BilindiÄŸi gibi örgütler kuruluÅŸ…

Okumaya devam edinADİGE ÖRGÜTLERİ

YA İHANET İSE…

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam AnımsanabileceÄŸi gibi KAFFED, “Rusya – Ukrayna Savaşı ve Çerkesler Hakkında” baÅŸlıklı açıklamasında, “Silahlı birlik çaÄŸrısı tepkiyi hak etmekle birlikte unvanıyla dünyadaki tüm Çerkesleri temsil iddiasındaki bir…

Okumaya devam edinYA İHANET İSE…

KAFFED’in “TÜRKİYE-SURİYE SAVAŞI VE ÇERKESLER HAKKINDA” DİYE BİLDİRİ YAYINLAMASI AKILLICA OLUR MU?

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Prof. Ahemed Ä°nam’ın “Anlamaktan Kormak” baÅŸlıklı yazısını yıllarca önce CC’de paylaÅŸmış, 2012 de çıkan “Anılara Dolanık Yürümek” adlı kitabıma da almıştım. ( http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/yorum/nh/177_anlamaktan.htm ) “KiÅŸi anlamaktan…

Okumaya devam edinKAFFED’in “TÜRKİYE-SURİYE SAVAŞI VE ÇERKESLER HAKKINDA” DİYE BİLDİRİ YAYINLAMASI AKILLICA OLUR MU?

DÖNÜŞÇÜ-KALIŞÇI

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Eskilerden bir yeni 02 AÄŸustos 2011 DönüÅŸçüler olarak en çok yakındığımız konudur “DönüÅŸ”ün, dönüÅŸçülerin tanımladığı gibi anlaşılmak istenmemesi. Evet, ÅŸu ya da bu ucundan dönüÅŸü eleÅŸtirmeyi…

Okumaya devam edinDÖNÜŞÇÜ-KALIŞÇI

ULUSAL DİRENİŞ

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Eskilerden bir alıntı Diasporamız bir adım daha atmalı ve bilmeli ki; - Ulusal direniÅŸ; sürgünden bu yana en ÅŸanslı dönemini yaÅŸadığımızın, tarihin hem yapıcısı ham tanığı…

Okumaya devam edinULUSAL DİRENİŞ

“DIŞARIDAN BİRİ” -2

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Tarih: 10 AÄŸustos 2011. On bir yıl önce idi...  Sayın Prof. Ayhan Kaya'nın TÜRKÄ°YE’DE ÇERKESLER Diasporada GeleneÄŸin Yeniden Ä°cadı adlı kitabını eleÅŸtirdiÄŸimiz, "Dışarıdan Biri" baÅŸlığı ile CC…

Okumaya devam edin“DIŞARIDAN BİRİ” -2

DEVLET AKLI VE BUMERANG-2

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam “Devlet Aklı ve Bumerang-1” i, tüm halkların eÅŸit olduÄŸunun yazıldığı RF Aanayasası'na KAFFED yetkililerinin, “hayır” denmesi için çaÄŸrısı yapması üzerine paylaÅŸmıştım. DEVLET AKLI VE BUMERANG -1 …

Okumaya devam edinDEVLET AKLI VE BUMERANG-2

AYDINLAR ENTELLER

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Bu makaleyi 22 Aralık 2010 tarihinde yazmıştım. Yaklaşık  12 yıl  sonra ‘’entel’’ yerine Çerkes halkından ayrışmaya imza atan ‘’STK BaÅŸkanları’’nı koyarak okuyunuz! Zaman deÄŸiÅŸiyor, kafa deÄŸiÅŸmiyor!…

Okumaya devam edinAYDINLAR ENTELLER

ACABA GOEBBELS KİM?..

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam KAFFED Genel BaÅŸkanı Sayın Prof. Dr. Åžogen Ümit Dinçer’i, söylediÄŸi yalanlardan dolayı pinokyoya benzetmiÅŸ kendisine uzun da bir burun takmıştık. Çok yaralamış bu benzetme Sayın BaÅŸkanımızı.…

Okumaya devam edinACABA GOEBBELS KİM?..

KAFFED ASLA HATA YAPMAZ

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam KAFFED kendisini dünya ÇerkesliÄŸininn merkezinde görüyor olmalı ki, uyarılarımıza karşın hatalarını sürdürüyor. Yetmiyor imzalarını alarak KAFFED üyesi dernek baÅŸkanlarını da gülünç duruma düÅŸürüyor. Yeni olmayan bu…

Okumaya devam edinKAFFED ASLA HATA YAPMAZ

KARADENİZ’İN İKİ YAKASI

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Karadeniz... Karadeniz, soykırımımızın devamı sürgünümüzdür, hafızalarımıza kazınmış. Bir yolaÄŸzıdır, anavatanından koparılanların yok oluÅŸuna açılan... Geride kalan sevgiliye yakılan ağıttır, yaÄŸmadır Karadeniz… yokluktur, yoksunluktur... Karadeniz, anasının çoktan…

Okumaya devam edinKARADENİZ’İN İKİ YAKASI

ADIĞAPSER QIŞÜACE… ADIĞE RUHU SESLENİYOR… 21 MAYIS’TA BİZLER İÇİN AĞLAMAYIN!

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Sevgili KardeÅŸlerim; Lütfen bu 21 Mayıs’ta bizler için aÄŸlamayın... Lütfen bizlerin, bir kez daha canımızı almayın...  Evet, topraklarımıza göz dikmiÅŸ düÅŸmanın,  açgözlü gemicinin,  acımasız yol koÅŸullarının,…

Okumaya devam edinADIĞAPSER QIŞÜACE… ADIĞE RUHU SESLENİYOR… 21 MAYIS’TA BİZLER İÇİN AĞLAMAYIN!

PERŞEMBE’NİN GELİŞİ…

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam KAFFED yeni yönetiminin genel kurul öncesi yayınlamış olduÄŸu program, eski yönetimi aratacağının kanıtı çeliÅŸkiler ve saçmalıklarla dolu. Yani “PerÅŸembenin geliÅŸi ÇarÅŸamba’dan belli” diyebiliriz hiç duraksamadan. Ä°nanın…

Okumaya devam edinPERŞEMBE’NİN GELİŞİ…

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Bu yıl kuruluÅŸunun 30. Yılı. Bu otuz yıl boyunca ilk yıllarda dernek yönetiminde bulunanların çoÄŸu deÄŸiÅŸmiÅŸ, diaspora ülkelerinde de azımsanmayacak deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸanmıştır. Halkımızın büyük çoÄŸunluÄŸu DÇB’yi…

Okumaya devam edinDÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ

ÖLÜMSÜZLER ALAYI 2020

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Bizler diasporada olduÄŸumuz yıllarda anavatanda yayınlanan kitapların tümüne ulaÅŸamazdık. Kitapların daha iyi olanını ayıklayacak, yazarlarımızın yetkinliÄŸini karşılaÅŸtırabilecek, ÅŸiirleri yazıları deÄŸerlendirebilecek bilgimiz de yoktu.  Az sayıda elimize…

Okumaya devam edinÖLÜMSÜZLER ALAYI 2020

HAKLI ÇIKMANIN MUTSUZLUĞU -2

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Daha önceki yazılarımı okuyanlar anımsayacaktır, halkımız çıkarlarının RF ile diaspora ülkeleri kültürel iliÅŸkilerin geliÅŸmiÅŸliÄŸi, ticaret hacimleri ve birbirlerine olan güvenin büyüklüÄŸü ile doÄŸru orantılı olduÄŸunu çok…

Okumaya devam edinHAKLI ÇIKMANIN MUTSUZLUĞU -2

МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 25-РЭ АДЫГЭ НЫПЫМ ИМАФ

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet HatamЗы гущыIэкIэ игъундж…Арышъ, Адыгэ Ныпым, лъэпкъ гъунджэм итэлъэгъуэ, тилъэпкъы, цIÑ‹Ñ„ лъэпкъым тыны фишIыгъэ Мыекъуэпэ кудьтурэр… Ишъуащэ Кавказ лъэпкъхэми къызэрпштагъэр Кавказ щымыщхэми тицые зэрэ зырагъэдэхагъэр…Лъэпкъ гъуынджэм, лъэпкъым къыкIугъэ…

Okumaya devam edinМЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 25-РЭ АДЫГЭ НЫПЫМ ИМАФ

BİZ ÇERKESLER FARKLIYIZ

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Biz Çerkesler diÄŸer halklardan çok farklıyız, çok! DiÄŸer halkların sürgünü anavatanını özler. Ä°mkan bulduÄŸunda ziyaret eder. Bir baÅŸka ülke gezisini anavatan gezisine tercih etmez. Hedefi anavatana…

Okumaya devam edinBİZ ÇERKESLER FARKLIYIZ

HAYRİYE MELEK HUNÇ

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Halkımızın geleceÄŸini garantiye almak söylemi ile yola çıkan ancak halkımızın geleceÄŸini karartacak eylemlere niyetli Yeni örgüt peÅŸindeki aklı eveller için. Bir karşılaÅŸtırın Bakın Hayriye Melek Hunç'un…

Okumaya devam edinHAYRİYE MELEK HUNÇ

DEVLET AKLI VE BUMERANG

Dr. MEÅžFEÅž'Ü Necdet Hatam Kendi kuyusunu kazan örgütler. Ä°zleyenler anımsayacaktır,  Türkiye’de birçok kiÅŸi ve örgüt yöneticisi RF anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin kabul edilmemesi yönünde, ciddiye alınmayacaklarının bilincinde olmalarına karşın demeçler vermiÅŸ, Youtube…

Okumaya devam edinDEVLET AKLI VE BUMERANG