ÜÇ AİLE

İbrahim Çetao Maykop, 20 Ocak 2007 Kendinden olana karış Çalış ulusun için Çalışmazsan ne bulursun El kapısında durursun Time Seyin Anadolu’nun bir Adige köyünde geçen asrın ortalarında doğmuştu. Çalışmayı sever,…

Okumaya devam edinÜÇ AİLE

COŞKULU BAYRAMLAR

WORDIM Müzeyyen Kip Ertesi gün gazetelerde 23 Nisan Çocuk Bayramı şenliklerinin yapaylığını gösteren fotoğraflar vardı. Çocuk bayramlarında çocukları üst düzey siyasal ve bürokratik “resmi makamlar”a oturtuluyordu.  Saltanata ve şatafata özendiriliyordu…

Okumaya devam edinCOŞKULU BAYRAMLAR

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – БАШ ТЕКЪУЗЭ ХЭМЫТУ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Тырку къэралыгъуэр зымыц1ыху ар зэрызхэщ1ыхьа щ1ык1эм щымыгъуазэ зы ц1ыху, нобэ абы къыхэплъэ къыхэдэ1ухьыуэ щытмэ, лъахэм тыркухэм щымыхъуа, курдхэм нэмыщ1 лъэпкъ имысу къыщыхъунущ,зи бзэ зи културер…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – БАШ ТЕКЪУЗЭ ХЭМЫТУ

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1УЭХУР ЗЭЛЪЫТАР

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Лъэпкъ щхьэхуэ куэду зэхэщ1ыхьа Уэсмэн империер зэхэлъэлъа нэужьк1э, жылагъуэр зэрыпхъуак1уэхэм къыщытырахыжым щыгъуэ, абы щыпсоу лъэпкъ зыкъэмынэри (Тырку, адыгэ, курд, хьэрып, нэгъуэш1хэри) зэдэш1ыгъуу зэдэзэуа щхьэк1э, иужьк1э…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1УЭХУР ЗЭЛЪЫТАР

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1ЭПЭ ПШЫНЭ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Истамбул сык1уауэ и хъыбар зэхэсхри, концерт къэстыну Уарада музикэ гуыр зэзгъэлъагъумэ сф1эф1у, Шамил и ц1эк1э щэ1э кавказ хасэм зыхуэзгъазат. Сыщэджэ лъэхъанэхэм мы хасэм куэдрэ сык1уэуэ…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1ЭПЭ ПШЫНЭ

UZUNYAYLA’DAN BİR KAFKASYA ÖYKÜSÜ – ЕДЫДЖЫПЩ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Жанхъуэт, тыркум и журналист ц1эры1уэхэм язым и щыкъуадэт. Илъэс 100 хуэдиз ипэ, 1900 гъэхэм и пэщ1эдзэхэм, Кавказым къи1эпхъук1ри, абы щыгъуэ Уэсмэн империем и къэлашхьэуэ щыт…

Okumaya devam edinUZUNYAYLA’DAN BİR KAFKASYA ÖYKÜSÜ – ЕДЫДЖЫПЩ

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – ЖАНХЪУЭТ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Жанхъуэт,тыркум и журналист ц1эры1уэхэм язым и щыкъуадэт. Илъэс 100 хуэдиз ипэ, 1900 гъэхэм и пэщ1эдзэхэм, Кавказым къи1эпхъук1ри,абы щыгъуэ Уэсмэн империем и къэлашхьэуэ щыт Истамбул къэк1уэгъат.…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – ЖАНХЪУЭТ

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – КЪАРУХЭР ЗЭГЪЭБЫДЫЛ1А ХЪУМЭ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Зымахуэ,тыркум пхыдзауэ щыт къалэ ц1ык1ухэм язым егъэджак1уэуэ щылажэ ди благъэ щ1алэщ1э Лостэн Ерхьэн телефонк1э сыщепсалъэм, ''Даурэ уыхъурэ,уыздэк1уам уеса?'' жез1эт. ''Хъарзынэщ,к1уэху досэ..'' жери кЪыпеджэжащ. Зэрык1уэрэ мазых…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – КЪАРУХЭР ЗЭГЪЭБЫДЫЛ1А ХЪУМЭ

DİL ÜZERİNE

Nola Zaur Çeviri: Ergün Yıldız Nalçik, 22 Aralık 1983 İki yıl önce otobüs ile bir yerden dönüyordum. Oturduğum koltuğun tam arkasına oldukça iyi giyimli bir karı koca oturdular. Yanlarında bir…

Okumaya devam edinDİL ÜZERİNE

BİR ERMENİ DAHA ÖLDÜ

Pınar Selek Bir Ermeni daha öldü... Ölüm haberleri arka arkaya geliyor... Coğrafyamızın üzerine çöken korkunç karabasana dayanmaya çalışırken geldi haberin. Katliamların haberleriyle kahrolurken... Savaşın dumanıyla boğulurken... Tecridin düşündürdüğü tüm varsayımlarla…

Okumaya devam edinBİR ERMENİ DAHA ÖLDÜ

KÖK VE GÖVDE

Nola Zaur Çeviri: BABUG Ergün Yıldız Nalçik 1991 Ağaç bir kök ve gövdeden oluşur bildiğiniz gibi. Bence en güzel kıyaslama aracı, en güzel benzetme ölçütüdür ağaç. Kökler görünmezler ama, toprak…

Okumaya devam edinKÖK VE GÖVDE

PİŞTİ

Yazarı Bilinmiyor Üç hekim arkadaş Ankara'ya gitmek için gece 23.30'da Haydarpaşa garından kalkan Fatih ekspresine binmiştik. Arkadaşlıklarımızın eskiliği ve uzun süredir bir araya gelememenin etkisi ile kimsenin uykusu yoktu. Yemekli…

Okumaya devam edinPİŞTİ

AT HİKAYELERİ

Tolgay Kaya Burada mıdır acaba, yoksa işi bitince gitmiş midir? Kapıyı hafifçe açıyor ve burun buruna geliyoruz. Ahır temizliği yeni bitmiş tam aklından bir çay içeyim diye geçerken benle burun…

Okumaya devam edinAT HİKAYELERİ

BABAMLA BİR SOHBET

GHUNEKHO Savsır Özbay Bayramda ailece köye (Pşıjh hable) gittik. Havada güzel olunca tadını çıkartmak istedim. Bayram namazından çıktıktan sonra camidekilerle sırayla bayramlaşıp, topluca mezarlık ziyareti yaptık ama babam beni alıp…

Okumaya devam edinBABAMLA BİR SOHBET

HETAĞ ORMANI

KARMOKUA Hamid Çeviri: BEŞHTO Yılmaz Beştepe Kuzey Osetya'da Lesken ırmağı kıyılarını geçip, Alagir’e giderken Suadag köyü yakınlarında dairesel küçük bir ormana rastlanır. Osetler o ormana Hetağ ormanı derler. Eskiden Hetağ…

Okumaya devam edinHETAĞ ORMANI

KİRAMİ

Tolgay Kaya Ben Kirami’yi İstanbul'da, Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği'nde tanıdım. Tam manasıyla tanışmamız; derneğin o çok eleştirilen ve kalksın mı kalkmasın mı tartışmaları her zaman gündemde olan lokalinde oldu. Derneğin…

Okumaya devam edinKİRAMİ

KİMLİK

GHUNEKHO Savsır Özbay Maf sisilhepkheghuxer, Ben 18 Ocak 2010’da 14 yaşımdan gün alacağım. Buna ergenliğe giden yaş mı, olgunlaşma mı denir bilmiyorum. Bir akşam dershaneden döndüğümde babamı uzanırken gördüm. Beni…

Okumaya devam edinKİMLİK

İŞPORTACI

Mefewud Nartan * Ankara’nın üniversiteli işportacılarına İşporta deyip geçmeyin, o tezgahta ne insanlar harman olur. Kaç-kovaladan ibaret değildir. Bir bakarsın ki sizin tezgah, dergaha dönmüş. Bütün bir caddeyi herkesle paylaşacak…

Okumaya devam edinİŞPORTACI

ÖZLEM BİTMELİ

GHUNEKHO K. Özbay Yıllardır Kafkasya üzerine bir çok yazılar yazılır, çizilir. Tümünün sonuçlarına bakarsanız Kafkaslılarda bir vatan özlemi vardır. Bu özlem, dönmek isteyeninde de istemeyende de vardır. Bu günlerde yeniden…

Okumaya devam edinÖZLEM BİTMELİ

TOPRAK

GHUNEKHO K. Özbay Hiç bir toplum vatansız, hiç bir vatanda insansız olamaz. Her vatanın bir sınırı, dili ve bayrağı olmalı. Gönlüm bunların hepsinin bağımsız olmasını ister. Olmasa da o toprakta…

Okumaya devam edinTOPRAK

KELEBEK

Reyan Yüksel Ah be güzelim, Ah benim canım arkadaşım, yine benden şikayet ve sıkıntı dolu bir mektup alıyorsun haberin olsun. Bulandım… Durulmak çabası vardı bilirsin bende. Her seferinde “bırak bulan,…

Okumaya devam edinKELEBEK

ADEM VE BİZ

Hulusi Üstün 19 Mayıs 2009 Aradan yüz otuz dokuz yıl geçmiş... Adem’in Cennet’ten kovuluşuna benziyor bizim yaşadığımız sürgün. Geçen zaman acısını azaltmıyor belki ama bu acıyı yüreğinde hissedenlerin sayısı gün…

Okumaya devam edinADEM VE BİZ

MISIR GEZİSİ

WORDIM Müzeyyen Kip İstanbul’dan tur şirketlerince düzenlenen Mısır gezisine katıldık. Mısır 'ı merak ediyordum. Dünyada görmek istediğim yerlerden biri de piramitlerdi. Oralarda eskiden yaşananları görmek, hissetmek istiyordum. Şubat’ın ilk haftası…

Okumaya devam edinMISIR GEZİSİ

EMİ

Tolga Kaya Pınarbaşı’ndayım bir Cuma günü. Bir bayramın ertesinde, hatıraların terkisinde,  yavaş yavaş Karslı camine doğru yürürken biliyorum ki bütün Uzunyayla buradadır şimdi. Pazarlarda, alış verişte,  camilerde, kaldırımlarda, nasırlı elleri,…

Okumaya devam edinEMİ

AGOP’UN LEBLEBİSİ

Tolga Kaya At arabasının üzerinde, tozlu yollarda ticaret yapmak, para kazanmak için çalışıp durmaktan artık yorulmuştu. Köye yavaş yavaş yaklaşırken akıp giden günleri düşündü. Yaşadıklarını yaşanmışlıkları ve kaybolup gidenleri. Gitmekten…

Okumaya devam edinAGOP’UN LEBLEBİSİ