COŞKULU BAYRAMLAR

WORDIM Müzeyyen Kip Ertesi gün gazetelerde 23 Nisan Çocuk Bayramı ÅŸenliklerinin yapaylığını gösteren fotoÄŸraflar vardı. Çocuk bayramlarında çocukları üst düzey siyasal ve bürokratik “resmi makamlar”a oturtuluyordu.  Saltanata ve ÅŸatafata özendiriliyordu…

Okumaya devam edinCOŞKULU BAYRAMLAR

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – БАШ ТЕКЪУЗЭ ХЭМЫТУ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Тырку къэралыгъуэр зымыц1ыху ар зэрызхэщ1ыхьа щ1ык1эм щымыгъуазэ зы ц1ыху, нобэ абы къыхэплъэ къыхэдэ1ухьыуэ щытмэ, лъахэм тыркухэм щымыхъуа, курдхэм нэмыщ1 лъэпкъ имысу къыщыхъунущ,зи бзэ зи културер…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – БАШ ТЕКЪУЗЭ ХЭМЫТУ

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1УЭХУР ЗЭЛЪЫТАР

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Лъэпкъ щхьэхуэ куэду зэхэщ1ыхьа Уэсмэн империер зэхэлъэлъа нэужьк1э, жылагъуэр зэрыпхъуак1уэхэм къыщытырахыжым щыгъуэ, абы щыпсоу лъэпкъ зыкъэмынэри (Тырку, адыгэ, курд, хьэрып, нэгъуэш1хэри) зэдэш1ыгъуу зэдэзэуа щхьэк1э, иужьк1э…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1УЭХУР ЗЭЛЪЫТАР

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1ЭПЭ ПШЫНЭ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Истамбул сык1уауэ и хъыбар зэхэсхри, концерт къэстыну Уарада музикэ гуыр зэзгъэлъагъумэ сф1эф1у, Шамил и ц1эк1э щэ1э кавказ хасэм зыхуэзгъазат. Сыщэджэ лъэхъанэхэм мы хасэм куэдрэ сык1уэуэ…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1ЭПЭ ПШЫНЭ

UZUNYAYLA’DAN BİR KAFKASYA ÖYKÜSÜ – ЕДЫДЖЫПЩ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Жанхъуэт, тыркум и журналист ц1эры1уэхэм язым и щыкъуадэт. Илъэс 100 хуэдиз ипэ, 1900 гъэхэм и пэщ1эдзэхэм, Кавказым къи1эпхъук1ри, абы щыгъуэ Уэсмэн империем и къэлашхьэуэ щыт…

Okumaya devam edinUZUNYAYLA’DAN BİR KAFKASYA ÖYKÜSÜ – ЕДЫДЖЫПЩ

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – ЖАНХЪУЭТ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Жанхъуэт,тыркум и журналист ц1эры1уэхэм язым и щыкъуадэт. Илъэс 100 хуэдиз ипэ, 1900 гъэхэм и пэщ1эдзэхэм, Кавказым къи1эпхъук1ри,абы щыгъуэ Уэсмэн империем и къэлашхьэуэ щыт Истамбул къэк1уэгъат.…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – ЖАНХЪУЭТ

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – КЪАРУХЭР ЗЭГЪЭБЫДЫЛ1А ХЪУМЭ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Зымахуэ,тыркум пхыдзауэ щыт къалэ ц1ык1ухэм язым егъэджак1уэуэ щылажэ ди благъэ щ1алэщ1э Лостэн Ерхьэн телефонк1э сыщепсалъэм, ''Даурэ уыхъурэ,уыздэк1уам уеса?'' жез1эт. ''Хъарзынэщ,к1уэху досэ..'' жери кЪыпеджэжащ. Зэрык1уэрэ мазых…

Okumaya devam edinDİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – КЪАРУХЭР ЗЭГЪЭБЫДЫЛ1А ХЪУМЭ

DİL ÜZERİNE

Nola Zaur Çeviri: Ergün Yıldız Nalçik, 22 Aralık 1983 Ä°ki yıl önce otobüs ile bir yerden dönüyordum. OturduÄŸum koltuÄŸun tam arkasına oldukça iyi giyimli bir karı koca oturdular. Yanlarında bir…

Okumaya devam edinDİL ÜZERİNE

BİR ERMENİ DAHA ÖLDÜ

Pınar Selek Bir Ermeni daha öldü... Ölüm haberleri arka arkaya geliyor... CoÄŸrafyamızın üzerine çöken korkunç karabasana dayanmaya çalışırken geldi haberin. Katliamların haberleriyle kahrolurken... Savaşın dumanıyla boÄŸulurken... Tecridin düÅŸündürdüÄŸü tüm varsayımlarla…

Okumaya devam edinBİR ERMENİ DAHA ÖLDÜ

NEZAKET, HOŞGÖRÜ ve AKSİYON İNSANI SAYIN ENVER KAPLAN’IN ARDINDAN

Nevzat Tarakçı KahramanmaraÅŸ Kültür DerneÄŸi Eski BaÅŸkanı Güzel vatan Kafkasya'dan dönüyordu. "Efsaneler ülkesi, masallardaki Kafdağı'nın ardı. Kafkasya'dan. Acının, gözyaşının, sürgünlerin, cesaretin ve direniÅŸin unutulmuÅŸ adresi Kafkasya'dan!" "SavaÅŸlara, iÅŸgallere, salgınlara ve…

Okumaya devam edinNEZAKET, HOŞGÖRÜ ve AKSİYON İNSANI SAYIN ENVER KAPLAN’IN ARDINDAN

KÖK VE GÖVDE

Nola Zaur Çeviri: BABUG Ergün Yıldız Nalçik 1991 AÄŸaç bir kök ve gövdeden oluÅŸur bildiÄŸiniz gibi. Bence en güzel kıyaslama aracı, en güzel benzetme ölçütüdür aÄŸaç. Kökler görünmezler ama, toprak…

Okumaya devam edinKÖK VE GÖVDE

PİŞTİ

Yazarı Bilinmiyor Üç hekim arkadaÅŸ Ankara'ya gitmek için gece 23.30'da HaydarpaÅŸa garından kalkan Fatih ekspresine binmiÅŸtik. ArkadaÅŸlıklarımızın eskiliÄŸi ve uzun süredir bir araya gelememenin etkisi ile kimsenin uykusu yoktu. Yemekli…

Okumaya devam edinPİŞTİ

AT HİKAYELERİ

Tolgay Kaya Burada mıdır acaba, yoksa iÅŸi bitince gitmiÅŸ midir? Kapıyı hafifçe açıyor ve burun buruna geliyoruz. Ahır temizliÄŸi yeni bitmiÅŸ tam aklından bir çay içeyim diye geçerken benle burun…

Okumaya devam edinAT HİKAYELERİ

BABAMLA BİR SOHBET

GHUNEKHO Savsır Özbay Bayramda ailece köye (Pşıjh hable) gittik. Havada güzel olunca tadını çıkartmak istedim. Bayram namazından çıktıktan sonra camidekilerle sırayla bayramlaşıp, topluca mezarlık ziyareti yaptık ama babam beni alıp…

Okumaya devam edinBABAMLA BİR SOHBET

HETAĞ ORMANI

KARMOKUA Hamid Çeviri: BEÅžHTO Yılmaz BeÅŸtepe Kuzey Osetya'da Lesken ırmağı kıyılarını geçip, Alagir’e giderken Suadag köyü yakınlarında dairesel küçük bir ormana rastlanır. Osetler o ormana HetaÄŸ ormanı derler. Eskiden HetaÄŸ…

Okumaya devam edinHETAĞ ORMANI

BOZKIRA BİR YOLCULUK

Tolgay Kaya Her türlü izini aldım ve yarın yola çıkıyorum. Evime geri dönüyorum. Tatil için bile olsa yeniden kendimi ve kimliÄŸimi resetleyip, nereden geldiÄŸimi yeniden hatırlayıp, yeniden kendim olmak için…

Okumaya devam edinBOZKIRA BİR YOLCULUK

ATLARA FISILDAYAN ADAM

Tolgay Kaya Ä°ÅŸimi bitirip tam çıkmak üzereyken gitmeden önce yanına uÄŸrayıp sohbet etmek istedi canım. Zaman zaman yaptığımız beni her zaman rahatlatan sohbetlerinden birini daha yapabilmek için ahırlara baktım ama…

Okumaya devam edinATLARA FISILDAYAN ADAM

KİRAMİ

Tolgay Kaya Ben Kirami’yi Ä°stanbul'da, Uzunyayla Kafkas Kültür DerneÄŸi'nde tanıdım. Tam manasıyla tanışmamız; derneÄŸin o çok eleÅŸtirilen ve kalksın mı kalkmasın mı tartışmaları her zaman gündemde olan lokalinde oldu. DerneÄŸin…

Okumaya devam edinKİRAMİ

KİMLİK

GHUNEKHO Savsır Özbay Maf sisilhepkheghuxer, Ben 18 Ocak 2010’da 14 yaşımdan gün alacağım. Buna ergenliÄŸe giden yaÅŸ mı, olgunlaÅŸma mı denir bilmiyorum. Bir akÅŸam dershaneden döndüÄŸümde babamı uzanırken gördüm. Beni…

Okumaya devam edinKİMLİK

İŞPORTACI

Mefewud Nartan * Ankara’nın üniversiteli iÅŸportacılarına Ä°ÅŸporta deyip geçmeyin, o tezgahta ne insanlar harman olur. Kaç-kovaladan ibaret deÄŸildir. Bir bakarsın ki sizin tezgah, dergaha dönmüÅŸ. Bütün bir caddeyi herkesle paylaÅŸacak…

Okumaya devam edinİŞPORTACI

ÖZLEM BİTMELİ

GHUNEKHO K. Özbay Yıllardır Kafkasya üzerine bir çok yazılar yazılır, çizilir. Tümünün sonuçlarına bakarsanız Kafkaslılarda bir vatan özlemi vardır. Bu özlem, dönmek isteyeninde de istemeyende de vardır. Bu günlerde yeniden…

Okumaya devam edinÖZLEM BİTMELİ

TOPRAK

GHUNEKHO K. Özbay Hiç bir toplum vatansız, hiç bir vatanda insansız olamaz. Her vatanın bir sınırı, dili ve bayrağı olmalı. Gönlüm bunların hepsinin bağımsız olmasını ister. Olmasa da o toprakta…

Okumaya devam edinTOPRAK

KELEBEK

Reyan Yüksel Ah be güzelim, Ah benim canım arkadaşım, yine benden ÅŸikayet ve sıkıntı dolu bir mektup alıyorsun haberin olsun. Bulandım… Durulmak çabası vardı bilirsin bende. Her seferinde “bırak bulan,…

Okumaya devam edinKELEBEK

BABAMIN ASKERLİK ANILARI

WORDIM Müzeyyen Kip AkÅŸam yemeÄŸinden sonra güneÅŸ batı-batacak balkonda babamla oturuyoruz. Nerden laf açıldı tam hatırlamıyorum ama konuÅŸma arasında Kilis-Suriye sınır kapısında karakolda geçen askerlik anılarından söz açıldı. Ben de…

Okumaya devam edinBABAMIN ASKERLİK ANILARI

ADEM VE BİZ

Hulusi Üstün 19 Mayıs 2009 Aradan yüz otuz dokuz yıl geçmiÅŸ... Adem’in Cennet’ten kovuluÅŸuna benziyor bizim yaÅŸadığımız sürgün. Geçen zaman acısını azaltmıyor belki ama bu acıyı yüreÄŸinde hissedenlerin sayısı gün…

Okumaya devam edinADEM VE BİZ

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYALIM!

WORDIM Müzeyyen Kip Canımız sıkıldığında, bunaldığımızda, bir teselli umduÄŸumuzda aÄŸzımızdan çıkan ilk söz daima anne, anam oluyor. Yine Uzunyayla  diyeceÄŸim… Hababam sınıfındaki tarihçi ne zaman yazılı sınavı yapacak olsa öÄŸrenciler…

Okumaya devam edinANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYALIM!

BİZ BÖYLE İSTEDİK GALİBA

BELCETUQUE Gürbüz Yalçınkaya Garmızey Hable’nin Kafkaslardan gelen Adigelerin köyü olduÄŸunu, tatlı-sert xabzelerinin bulunduÄŸunu anlatıma dayalı olarak da olsa bu gerçeÄŸi bilip, geçmiÅŸ yaÅŸamın özlemini çeken bugünün çocuklarına... Bir kültürün yok…

Okumaya devam edinBİZ BÖYLE İSTEDİK GALİBA

MISIR GEZİSİ

WORDIM Müzeyyen Kip Ä°stanbul’dan tur ÅŸirketlerince düzenlenen Mısır gezisine katıldık. Mısır 'ı merak ediyordum. Dünyada görmek istediÄŸim yerlerden biri de piramitlerdi. Oralarda eskiden yaÅŸananları görmek, hissetmek istiyordum. Åžubat’ın ilk haftası…

Okumaya devam edinMISIR GEZİSİ

EMİ

Tolga Kaya Pınarbaşı’ndayım bir Cuma günü. Bir bayramın ertesinde, hatıraların terkisinde,  yavaÅŸ yavaÅŸ Karslı camine doÄŸru yürürken biliyorum ki bütün Uzunyayla buradadır ÅŸimdi. Pazarlarda, alış veriÅŸte,  camilerde, kaldırımlarda, nasırlı elleri,…

Okumaya devam edinEMİ

AGOP’UN LEBLEBİSİ

Tolga Kaya At arabasının üzerinde, tozlu yollarda ticaret yapmak, para kazanmak için çalışıp durmaktan artık yorulmuÅŸtu. Köye yavaÅŸ yavaÅŸ yaklaşırken akıp giden günleri düÅŸündü. YaÅŸadıklarını yaÅŸanmışlıkları ve kaybolup gidenleri. Gitmekten…

Okumaya devam edinAGOP’UN LEBLEBİSİ

HACİLYAS VAROL’A GÖRE “ÇERKES HALKININ OLUŞUMU”

HAPÄ° Cevdet Yıldız Истанбул,Радикал гъэзетэ, 09.10.2006 1950'lerde Düzce Kovk’ehable (Sarayyeri) köyünden müteveffa Hacilyas'a Çerkeslerin kökenini sormuÅŸ ve ÅŸu yanıtı almıştım: Hz.Ömer zamanında Medine'de Kis adında bir kabile reisi ile Hz.Ömer'in…

Okumaya devam edinHACİLYAS VAROL’A GÖRE “ÇERKES HALKININ OLUŞUMU”

BİR DİL BİR İNSANDIR

WORDIM Müzeyyen Kip 5- 6 yıl öncesiydi, bulunduÄŸum ÅŸehirde arabayı servis bakımına bıraktım çıkıyordum ki, serviste çalışan hemÅŸerim; "bir-iki saat sonra almak için gelmeyecek misin, baÅŸka iÅŸin yoksa gitme, iÅŸimden…

Okumaya devam edinBİR DİL BİR İNSANDIR

ÜÇ AİLE

Ä°brahim Çetao Maykop, 20 Ocak 2007 Kendinden olana karış Çalış ulusun için Çalışmazsan ne bulursun El kapısında durursun Time Seyin Anadolu’nun bir Adige köyünde geçen asrın ortalarında doÄŸmuÅŸtu. Çalışmayı sever,…

Okumaya devam edinÜÇ AİLE

WORDIM Müzeyyen Kip Ä°nsan doÄŸduktan belli bir yaÅŸa kadar kadar hatırlamıyor. Benim de anlatacaklarım, bu yaÅŸlardan sonrası ama o yaÅŸa kadar olanını bana anlatılanlardan yazacağım. Annem Kabaktepe’de dayılarımın evinde rahatsızlanınca…

Okumaya devam edin