ÇAR İVAN VE PRENSES MARİA (GOŞENEY) EVLİLİĞİNE DAYALI OLARAK RUS-ÇERKES İLİŞKİLERİ

NATHO Kadir  Çerkesler, Kaf-Dav 2009 1550'li yıllarda Osmanlı'nın geniÅŸlemeci politikası sayesinde himaye ettiÄŸi Kırım Hanlığının, Çerkesya'ya yönelik yaÄŸmacı saldırıları giderek yoÄŸunlaÅŸmıştır. Kırım Tatarları önlerine çıkan her köyü yakıp yıkmakta, esir…

Okumaya devam edinÇAR İVAN VE PRENSES MARİA (GOŞENEY) EVLİLİĞİNE DAYALI OLARAK RUS-ÇERKES İLİŞKİLERİ

SEVGİLİ SEZAİ’NİN 2014’DE 2022’YÜ GÖREN KONUŞMASI: SANALDAN GERÇEĞE, HAMASETTEN EYLEME…

Sezai BabakuÅŸ 15.12.2014 “Ne kadar söz varsa düne ait Dünle beraber gitti cancağızım Åžimdi yeni ÅŸeyler söylemek lazım.” Mevlana “GelmiÅŸini-geçmiÅŸini bilmeyenin dünyası ÅŸimdi gördüÄŸü kadardır.” NeÅŸat ErtaÅŸ Bugünü anlamak… Toplumumuzun…

Okumaya devam edinSEVGİLİ SEZAİ’NİN 2014’DE 2022’YÜ GÖREN KONUŞMASI: SANALDAN GERÇEĞE, HAMASETTEN EYLEME…

KAFFED ve DÇB ÜZERİNE

Prof. Dr. Erol Taymaz Ankara derneÄŸi 29 Eylül PerÅŸembe akÅŸamı Kaffed olaÄŸanüstü genel kuruluna iliÅŸkin bir istiÅŸare toplantısı düzenledi. Toplantıya Ankara dışında olduÄŸum için katılamadım, bu nedenle görüÅŸlerimi burada paylaÅŸmak…

Okumaya devam edinKAFFED ve DÇB ÜZERİNE

ADLER’DEN MAYKOP’A

Dr. MEÅžFEÅžÅžÜ Necdet Hatam Ocak 2007, Maykop 15-16 Aralık 2006 tarihlerinde Dünya Abhaz-Abaza BirliÄŸi’nin düzenlemiÅŸ olduÄŸu kongrenin altı katılımcısı, birlikte, Adler’den (Rusya’nın Abhazya sınırına en yakın istasyon kenti) Maykop’a kadar…

Okumaya devam edinADLER’DEN MAYKOP’A

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KUZEY KAFKASYA ÖRGÜTÜ KREMLİN KARŞITI BİR YÖNE Mİ EVRİLİYOR?

Alexander Thatcher oc-media.org Türkiye'nin en büyük Kuzey Kafkasya örgütü KAFFED, örgütün çaÄŸdaÅŸ Türkiye'deki rolünü sarsmayı vaat eden bir liderlik deÄŸiÅŸikliÄŸi ışığında Kremlin karşıtı olası bir deÄŸiÅŸime hazır olabilir. Son yirmi…

Okumaya devam edinTÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KUZEY KAFKASYA ÖRGÜTÜ KREMLİN KARŞITI BİR YÖNE Mİ EVRİLİYOR?

ABHAZYALI ÇOCUK

YENEMIQUE Mevlüt Döne-Döne Marje Åžubat 93 Küle gömülmüÅŸ umudun için için yanışını bilir misin, çocuk. Kızma, onlar düÅŸ yorgunu. "Uyandıkça sor ona sabahı Uyaşıdıkça, ayı ve güneÅŸi Sıkıntıdan terledi gece."…

Okumaya devam edinABHAZYALI ÇOCUK

ŞİMALİ KAFKAS CEMİYETİ

Aydın Turan Kafkas – Rus savaÅŸlarının bir uzantısı olarak Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu’nda XIX. yüzyılda ortaya çıkan Kuzey Kafkasya diasporası(1) ilk formel yapılanışını II. MeÅŸrutiyet’in hemen sonrasında gerçekleÅŸtirdi. Bu, bir “kültürel çoÄŸulcu…

Okumaya devam edinŞİMALİ KAFKAS CEMİYETİ

İSKİT KADINLARI

AlanOssetiA.com Çeviri:TXOCTATÄ° Engin Polat Bu kendine has pastoral süvari-savaÅŸçı toplumda kadınlar, savaÅŸ meydanlarında erkeklerle yan yana savaşıyordu. Sadece erkeklerle eÅŸit bir toplumsal konuma sahip deÄŸillerdi, aynı zamanda bazen erkeklere hükmediyorlardı…

Okumaya devam edinİSKİT KADINLARI

DUYURU

Berlin Çerkes Kültür DerneÄŸi DeÄŸerli arkadaÅŸlar, Biz Berlin Çerkes Kültür DerneÄŸi (B.Ç.K.D.) Yönetim Kurulu olarak yüklenmiÅŸ olduÄŸumuz tarihsel sorumluluklarımız ve temsil ettiÄŸimiz deÄŸerlerimizden kaynaklı olarak böyle bir açıklama yapma gerekliliÄŸini…

Okumaya devam edinDUYURU

KUZEY KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ

Prof. Dr. Nabatçikov Devlet Oryantal Sanat Müzesi Direktörü, Moskova Kaynak:http://www.arcaucasica.ru/exhibit/gnc/eng/menu_intro.htm Çeviri: GILIÅžBÄ° Jankat Kılıç Kafkas daÄŸlarının etkisiyle oluÅŸmuÅŸ olan Hazar ve Karadeniz çukurları ile Büyük Step tarafından dünya uygarlıklarının merkezlerinden…

Okumaya devam edinKUZEY KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ

KABARDEYLERİN TARİHİ

JURT Hasan Çeviri: GILISHBI Jankat Kılıç Erken paleolite kadar uzanan maden kültürünün arkeolojik eserleri antik dönemlerden itibaren Kabardey bölgesinin yerleÅŸim alanı olduÄŸu gerçekliÄŸini göstermektedir. Kabardeylerin etnogenetik baÅŸlangıçları Bronz ve Erken…

Okumaya devam edinKABARDEYLERİN TARİHİ

OSETLER KİMDİR?

Çeviri: Yemuz Haluk Özcan http://southosetia.chat.ru/en_whoos.htm "Ä°berya bölgesinde, Ermeni ve Midyan benzeri giyinen, barışçıl ve çiftçiliÄŸe meyilli bir halk yaÅŸar. DaÄŸlık ülke, bunun aksine, Ä°skit ve Sarmatların ki, onlar da çiftçilikle…

Okumaya devam edinOSETLER KİMDİR?

HASAN TAHSİN

Metni Gönderen: Esra Demiröz Bu bilgilerin derlenmesinde "Egede KurtuluÅŸ Savaşı BaÅŸlarken HASAN TAHSÄ°N" isimli kitapdan yararlanılmıştır. Aksoy yayıncılık,1998 15 Mayıs 1919 PerÅŸembe günü, Yunanlılara ilk kurÅŸunu atan Hasan Tahsin, o…

Okumaya devam edinHASAN TAHSİN

ALAN GÖÇLERİ

William M. Mc Govern Çeviri: Haluk Özcan Tarihsel kaderlerinin durumu olarak, Osetler-Alanlar bir çok tesadüfle ve halkla karşılaÅŸmak zorunda kalmışlardır.Uzun, karmaşık göç ve askeri seferleri, Atlantik'ten Pasifik Okyanusuna kadar geniÅŸ…

Okumaya devam edinALAN GÖÇLERİ

DÜNYA ABHAZ-ABAZİN/ABAZA HALKLARI BİRLİĞİ GENİŞLETİLMİŞ DELEGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Sohum,  28 Eylül 2004 Ä°nsanlık tarihi boyunca, emperyalist ve(ya) milliyetçi yaklaşımların getirdiÄŸi her yönden kayıpların onarılamaz boyutlarda olduÄŸu bilinmektedir. Emperyalist bir uygulamada Kafkasya’da yaÅŸanmış; Çarlık Rusya’sının zalim-acımasız uygulamaları, özellikle 19.yy’da…

Okumaya devam edinDÜNYA ABHAZ-ABAZİN/ABAZA HALKLARI BİRLİĞİ GENİŞLETİLMİŞ DELEGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

NEDİR BU AZINLIK KONUSU?

Gündüz Aktan Radikal Gazetesi, 23 Kasım 2004 AB Ä°lerleme Raporu ve BaÅŸbakanlık adına hazırlanan azınlık raporu kolay kapanmayacak bir tartışma açtı. BaÅŸbakanlık raporundaki dilin konunun gerektirdiÄŸi hassasiyetten uzak, hatta fantezi…

Okumaya devam edinNEDİR BU AZINLIK KONUSU?

MURAT CANKAT HOCA

Hakkı Devrim Radikal Gazetesi, 13 Haziran 2004 Murat Cankat Hoca hastaydı. Bir gün Çerkesce'den gayri dil konuÅŸmaz oldu. Anadilde yayını alkışlayanlar yanında, vakit geçirmeden tartışmaya baÅŸlayanlar da oldu. Vatan elden…

Okumaya devam edinMURAT CANKAT HOCA

DÇB 2003 KONGRESİ KONUŞMASI

Muhittin Ünal Nalçık, 30.08.2003 Devlet BaÅŸkanı’nın ziyaretinde, iyi dilek ve temennilerden sonra, konuÅŸmacıların ülkelerindeki ya da yörelerindeki kültürel sorun ve çalışmaların özetlendiÄŸi bu toplantıda, Türkiye delegasyonu baÅŸkanı farklı bir yaklaşımla…

Okumaya devam edinDÇB 2003 KONGRESİ KONUŞMASI

MUTANT… Çeçenlerin Değişimi

Akif Han 21 Aralık 2017 Mutant kavramıyla çoÄŸumuz Hollywood filmlerinden X-Men serisi ile tanışmıştır. Tabi bu kelimenin fantazileÅŸtirilmiÅŸ karşılığı. Sözlük anlamı: Gen yapısı deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, deÄŸiÅŸmiÅŸ, mutasyona uÄŸramış. Grip virüslerinden tutunda…

Okumaya devam edinMUTANT… Çeçenlerin Değişimi

KAF-FED KİMİN ÖRGÜTÜ?

Haber Merkezi CircassianCenter, 11.12.2015 Önce Osmanlı, sonra Türkiye Cumhuriyeti; Anadolu topraklarına adım attığı ilk günden bu güne kadar Türkiye Çerkes diasporasını sıkı kontrol altında tuttu. ''Din kardeÅŸiyiz'' gibi ne idüÄŸü…

Okumaya devam edinKAF-FED KİMİN ÖRGÜTÜ?

SURUÇ KATLİAMININ FAİLİ

https://eksisozluk.com/suruc-katliaminin-faili--4860710 "3 gün için, 600 küsür Lira uçak parası vermeyip, AÄŸustos'ta yıllık iznimde giderim" dediÄŸim için, tesadüfen o katliamdan kurtulan biri olarak diyorum ki; Suruç katliamının faili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.…

Okumaya devam edinSURUÇ KATLİAMININ FAİLİ

ÖZÜR DİLERİZ!

Bejan Matur Aidiyet duygusundan yoksun, biz vefasız Kürtler, yüce Türk devletine ve aziz Türk halkına verdiÄŸimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz... Ne 1839'da, ne 1843'te, ne 1878'de, ne 1921'de, ne 1925'te,…

Okumaya devam edinÖZÜR DİLERİZ!

KUZEY KAFKASYALILARIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YERLEŞTİRİLMELERİ

Arsen Avagyan Osmanlı  Ä°mparatorluÄŸu  ve Kemalist  Türkiye’nin Devlet-Ä°ktidar  Sisteminde  Çerkesler, Sayfa:21-79  Belge  Yayınları,  Ä°stanbul  2004 Türk hükümeti Kuzey Kafkasya göçmenlerini karşılamak üzere ÅŸu limanlan açmıştı: Trabzon, Samsun, Sinop, Akçakoca, Mudanya,…

Okumaya devam edinKUZEY KAFKASYALILARIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YERLEŞTİRİLMELERİ

ADİL YOL

MAMIRIKO Nuriyet Adige Mak Gazetesi, Nisan 2014 Çeviri: AÇUMIJ Hilmi Eski bir Adige atasözü 'iyilik yapan, iyilik bulur' der. Bu çerçevede,  elinden geleni bir bahane bulmadan, kendine sakınmadan milleti ve…

Okumaya devam edinADİL YOL

ABDZEHE KHEBERXER

ÇUYEKO Yunus Adige Mak Gazetesi, Nisan 2014 Çeviri: AÇUMIJ Hilmi ÅžHALAHO Abu ÅŸöyle yazıyor; '(...) bizim dilimize ait olup, baÅŸka dile girmiÅŸ, o milletin iÅŸittiÄŸi ÅŸekilde, dilinin döndüÄŸü kadar söylediÄŸi…

Okumaya devam edinABDZEHE KHEBERXER

ADİGE XASE KONGRESİ

YEMT'ITL Nurbıy Adige Mak Gazetesi, Aralık 2013 Çeviri: AÇUMIJ Hilmi Cumhuriyetimiz toplumsal hareketi Adige Xase'nin XVII. OlaÄŸan kongresi 23 Kasım’da Mıyekuape'de yapılacak (yapıldı). Kongre hazırlıkları çerçevesinde yapılan XesaÅŸha - geniÅŸletilmiÅŸ…

Okumaya devam edinADİGE XASE KONGRESİ

KÖKLERE GERİ DÖNÜŞ

YEMT'ITL Nurbıy Adige Mak Gazetesi, Aralık 2013 Çeviri: AÇUMIJ Hilmi Rusya Federasyonu ve Adigey Cumhuriyeti (AC) Kültür bakanlıkları, Adige Cumhuriyeti Ulusal Kültür Merkezi tarafından organize edilen festival 08 Kasım’da açıldı.…

Okumaya devam edinKÖKLERE GERİ DÖNÜŞ

KARŞILIKLI ZİYARETLERLE İLİŞKİLERİ PEKİŞTİRİYORLAR

HUÅžT Åžaban Adige  Mak Gazetesi, Ekim 2013 Çeviri: AÇUMIJ Hilmi Adigeler dostluk ve kardeÅŸliÄŸi konu alan pek çok atasözüne sahipler; ‘’Мэфаем бгъотыжьырэр ныбджэгъу, адрэхэр IэпыIэгъу. Kötü günde bulduÄŸun dost diÄŸerleri…

Okumaya devam edinKARŞILIKLI ZİYARETLERLE İLİŞKİLERİ PEKİŞTİRİYORLAR