ADİGEY DEVLET EGEMENLİK BİLDİRGESİ

Adige Mak Haber Merkezi
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

28 Haziran Adıgey Devlet  Egemenliğinin ilanının 30. yılıydı.

28 Haziran  1991 tarihinde Adıgey Otonomi Sovyetinin V. oturumunda halk temsilcileri (milletvekilleri) ‘Adıgey Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Egemenliğine dair’ isimli deklarasyonu kabul ettiler.

5 ekim 1990 tarihinde, daha önceleri Krasnodar Krayına bağlı olan bölgemizin cumhuriyet statüsü edinmesi kararı Otonomi Halk Meclisi milletvekillerince alınmıştı. Bu karar ardından yeni Rusyada cumhuriyetin konumu, sahip olacağı devlet statüsü gibi konularda gerekli evrakların oluşturulması gerekiyordu. Bu egemenlik bildirisi söz konusu temel belge oldu.

Bu bildiriyi dayanak alarak 3 Temmuz 1991 tarihinde Rusya yasama organı otonom bölgemizin SSRF’na dahil olan bir cumhuriyet olduğuna dair kanunu yürürlüğe soktu. Bu da Adıgeye anayasa oluşturması ve gerekli devlet kurumlarını kurma hakkını verdi.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat; ‘Bu gün net bir ifade ile Rusya federasyonunu subyektlerinden birisi olarak bölgemizin gelişmesi için Adıge ulusunun attığı tarihsel öneme haiz bu adımın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu yıllar boyunca sosyal, ekonomik alanlarda etnisiteler arası anlaşı içerisinde komşularla ilişkilerimizi karşılıklı saygı çerçevesinde pekiştirerek gelişiyoruz. Gelecekte de pek çok şeyin üstesinden gelmeyi planlıyoruz. Kesin bir ifade ile ilerleyeceğimizi de belirteyim, barış ve anlaşı ortamını pekiştire pekiştire her türlü zorluğun üstesinden gelerek gelecek nesillere layık oldukları yarınları vereceğiz. Adıgeyi Rusyanın mamur bölgeleri arasına sokabileceğiz’, — dedi.