ADİGEY’DE SANAYİ PARKI YAPILIYOR, ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Adige Mak Haber Merkezi
Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kumpıl Murat, yakın tarihli bir çalışma toplantısında konuyu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de bildirdi.

Adıge Cumhuriyeti tlışhası  — Sanayi parkının Krasnodar sınırlarında  Takhtamukaysky rayonu topraklarında oluşturulduğunu, Bu nedenle, bu şehrin kaynaklarındanda faydalanıldığını belirtti. 194.3 hektarlık bir sanayi bölgesi için bir arazi seçildi. Bin hektara uylaşılması planları da var.

Bu sanayi bölgesinin avantajı, her şeyden önce, coğrafi konumunda, yani Krasnodar’a ve ayrıca Takhtamukaysky rayonu topraklarından geçen ve ülkenin çeşitli bölgelerini birbirine bağlayan karayolu ve demiryollarına yakın olmasıdır.

Potansiyel yatırımcılarla  çalışmalar devam ediyor, 4500 ilgili yatırımcı ile ilişkiye geçildi. Yaklaşık 200 girişimci, tesislerini bu alana yerleştirmeyi düşünüyor.