FARKLI KÜLTÜRDEN EVLİLİK

Dr. Nihat Kaya

Evlilikte kültürel uyum çok önemlidir. Fakat anlayışlı, hoş görülü bireyler ciddi kültürel ayrılıklar yoksa bir arada yaşayabilirler. Burada önemli olan ön yargıların olmamasıdır.

Eğer erkek yada kadın hep kendi kültürünün beklentileriyle hareket ediyorsa sorun çıkar, çoğunluklada sorunlar çıkıyor. “Bizde böyle bir şey yok, bunu bilmiyorum, bunu kabul edemem, annem-babam böyle öğretmedi, bu yemek bana göre değil….” şeklindeki konuşmalar sık sık olabilmektedir. Oysa mantıklı düşünüp, farklı kültürden birisiyle evlenildiğinde mutlaka farklı yemek, giyim, davranım şekillerinin olabileceğini kabul etmek gerekir…

Yabancı bir kültür ve farklı bir din veya mezhep mensuplarıyla evlenildiğinde sorunlar yaşanabilir.

Başlangıçta ailelerin çoğu buna karşı çıkmaktadır. Tarihsel yaşanan olaylar nedeniyle dinler ve mezhepler arasında yoğun kavgalar ve sorunlar yaşanmıştır. Bundan dolayı kırgınlık, kızgınlık, öfke, düşmanlıklar olabilir. Dışa kapalı, aşırı muhafazakar ailelerde bu çok belirgindir.

Evlenecek bireyler bunu önemsemeyebilirler.Evrensel yada “din kültürü” dışında düşünebilirler, gerçekten bunu aşmışlarsa sorun az çıkar. Ama her iki tarafta kültürüne dinine bağlı ise, çatışma çıkar. Doğacak çocuğa verilecek isimden başlayarak nasıl eğitileceği hangi kıyafetleri giyeceği, hangi okula gönderileceğine kadar her konuda anlaşmazlık çıkabilir.

Çocuk iki arada bir derede kalabilir.

Taraflardan biri daha baskınsa çocuk o baskın kültürün etkisinde şekillenir. Bu daha kabul edilebilirdir.

Yurt dışında yaşayan insanlarımızın yabancılarla evlenmelerinin bir çok sebebi vardır.

1) Yabancıların daha doğal ve rahat olmaları

2) Kültürel-ekonomik imkanlarının ve sosyal haklarının iyi olmaları.

3) Kendine güvenli, komplekslerinin az olması

4) Özenti

5) Yurt dışında kalma hayalleri için basamak olarak kullanma

6) İyi anlaşıp, uyumlu olmaları

7) Bazen aileye tepki olarak kendini ispatlamak içinde yabancı biriyle evlilik yapılabilir.

Ebeveynlerin “yabancılarla” arkadaşlık ve evlilik konusunda hemen tepkisel, dışlayıcı davranmaması gerekir.

Çocuklarına, gençlerine yasaklar koyarak, kızarak, bağırarak, kavga ederek sorunu çözemezler.

Çocuklarıyla oturup ” yargılamadan, suçlamadan” anlamaya yönelik konuşmalılar. Onlara avantaj ve dezavantajlarını sıralayarak ufuklarını açmalıdır.

Çocukları rencide edici, tehditvari konuşmalar doğru değildir.

Farklı ve yabancı bir kültürden insanla evlenmek doğal olarak bazı sorunlara yol açabilir. Alışkanlıklar, düşünce ve tepki biçimleri farklı olduğundan çatışmalar olabilir.