İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Hasan Pulur
Olaylar ve Insanlar  27 Ocak 1986
91-92-93 Dönemi SAVSIRIKO Çalışanları

Mithat Paşa’nın sonunu hepimiz biliriz, Yıldız Mahkemesinden sonra Taife sürülmüş ve orada boğularak öldürülmüştür.

Ya Hüseyin Avni Paşa! Onun sonu da, Abdülaziz’in ölümü kadar dramatiktir.

Tarihte Çerkez Hasan Vak’ası diye anılır.

Kimdir bu Çerkez Hasan, niçin bu olaya adı verilmiştir?

Çerkez Hasan genç bir yüzbaşıdır, Abdülazız in kayınbiraderidir, yani ablası, Padişah’ın dördüncü karısı Neş’erek Nesrin Kadınefendi’dir.

Abdülazız tahtan indirildiği gün eşleri de Dolmabahçe Sarayı’ndan kayıklara bindirilerek Topkapı Sarayı’na gönderilir… işte bu sırada muhafızlardan biri Neş’erek Kadınefendi’nin mücevher sakladığını sanarak sırtındaki şalı çeker.. Kadıncağız hemen kendisini kayığa atar, şal çekenin elinde kalır. Hava yağmurlu ve soğuktur, Topkapı Sarayı’na gelinceye kadar kadıncağız şırıl sıklam olur üşütür ve birkaç gün sonra da ölür.

işte yüzbaşı Çerkez Hasan bunu affedemez, hem eniştesi tahttan indirilmiş, hem de ablası, yani padişah karısı böyle bir hakarete maruz kalmıştır. O devirde bir kadının, hele bir padişah karısının, şalını çekip almak, akıl alacak şey değildir.

Bir gece kuşanabildiği kadar tabanca ve takabildiği kadar kamayla Sadrazam Mithat Paşa’nın Beyazıt’taki konağına dalar, Bakanlar Kurulu toplantı halindedir, Çerkez Hasan kapıyı açar, “Davranma Serasker!” dedikten sonra Hüseyin Avni Paşa’ya iki kurşun sıkar, sonra da kendisini engellemek isteyen Kaptanı Derya Kayserili Ahmet Paşa’yı kamasıyla etkisiz hale getirir, tekrar yerde yatan Hüseyin Avni Paşa’ya döner bu defa kamasını kullanır, delik deşik eder…

Çerkez Hasan yakalanır ve idam edilir.

Mithat Paşa kurtulur ama Taif’te boğdurulur.

Ve bu iki olayın sonunda ne olur bilir misiniz?

Amcasının başına gelenleri gören, Abdülhamid tam 33 yıl memleketi istibdatla idare eder. Oysa Abdülaziz’i tahttan indirenler, Meşruyet’i kurmayı amaçlamışlardı. Yani taçlı demokrasiyi… Ne umdular, ne buldular….