KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETİ İLE OSMANLI DEVLETİ ARASINDAKİ ANLAŞMA

CircassianCenter

  1. Madde : Osmanlı Devleti ile Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti arasında sürekli dostluk ve barış hüküm sürecektir.
  2. Madde : Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti hükümeti tarafından istekte bulunulduğunda, Osmanlı Devleti iç güvenlik ve düzenin sağlanması için gerekli olan silahlı kuvvet ile yardımda bulunacaktır.
  3. Madde : Osmanlı Devleti ile Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti hükümeti arasında şimdiye kadar herhangi bir antlaşma, sözleşme, v.b bulunmamasından dolayı her iki taraf konsolosluk sözleşmesi, ticari, hukuki ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli belgeleri imzalamak konusunda anlaşmışlardır. Konsolosluk sözleşmesi bu antlaşma belgelerinin onaylanıp taraflara verilmesi tarihinden iki sene içinde imzalanacaktır. Bu geçici devre içinde iki tarafın anlaşma yetkilileri, imtiyaz ve görevlerinde, devletler arası genel hukuk ve muamele işlemleri esaslarına uyarak “en öncelikli millet” muamelesinden yararlanacaklardır.Böylece genel hukuk esasına dayanan bu ticaret antlaşması için gerçekleştirilecek görüşmeler bir taraftan Osmanlı Devleti ve diğer taraftan kendileriyle şu anda savaşta bulunan diğer devletler arasında barış antlaşmasından sonra başlayacaktır.
  1. Madde : Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin “Uluslararası Posta ve Telgraf Birliği”ne katılması ve birlik ile yapılan antlaşma belgelerinin onaylanıp taraflara verilmesinden itibaren, Osmanlı Devleti ile Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti hükümeti arasındaki posta ve telgraf ilişkisi “Uluslararası Posta ve Telgraf Birliği”nin antlaşma ve kararlarına uygun düşülerek kurulacaktır.
  2. Madde : Brest-litovsk’ta Osmanlı Devleti ve müttefikleriyle Rusya arasında imzalanan ortak antlaşmanın kararlarından bu antlaşmaya zıt olmayan maddeler geçerli olacaktır.
  3. Madde : Bu antlaşma İstanbul’da onaylanacak ve onay belgeleri bir ay veya mümkün olan kısa sürede taraflara verilecektir.

Kabul edilen bu maddeler üyeler tarafından imza ve mühürlenmiştir. Antlaşma 8 Haziran 1918 tarihinde iki adet olarak Batum’da düzenlenmiştir.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti adına
Vehip Paşa, Haydar Bammat, Ali Han Kantemir

Osmanlı Devleti adına
Halil Paşa, Abdülmecid Çermoy, Zübeyir Temirhan