NE YAPSIN KAFFED

YEMUZ Nevzat Tarakçı
28.11.2011

Gündem, KAFFED seçimi.

Kültürü yok olma tehlikesi yaşayan bu toplum, KAFFED’i gelecek görüp Kaffed’in geleceğini konuşabiliyorsa bizde büyük gelişme var demektir.

Kaffed, elbette önemsenmeli, hizmet alanı, hizmet metodu, yeni yönetimi… konuşulmalı, tartışılmalı.

Anayasa hazırlama döneminde kimlikler çok konuşulacak, temel hak ve özgürlükler uzun süre tartışılacak. O halde bu noktada Kaffed, oldukça ağır sorumluluk taşıyor.

KAFFED, çözüme odaklanmış bir dil, yapıcı bir üslupla akıl ve sağduyu ölçülerinde çözüm yolları önererek kimliği tartışılan diğer halklara da güzel bir model olabilir.

Bu hassas dönemde federasyon, geçmişe takılı kalmayıp geleceği kollayarak, kültürünü yaşatabilmek için önceliklerini gündeme taşıyarak siyasi otoritenin muhatabı olan güçlü bir temsilci olmak zorundadır.

KAFFED, asrın fırsatını, yetkilileriyle, sözcüleriyle, yazar ve çizerleriyle, ideolojik ve siyasi saplantılardan, kavgacı tavırdan uzak durarak, “Muhatap alınmıyoruz!” alınganlıkları yaşamadan misyonunu yürütmelidir.

Kaffed’e birikimiyle, söylem ve eylemleriyle, uzlaşmacı, kucaklayıcı tutumuyla kendi uzmanlık alanında siyasi otoriteye yol gösteren, STK’ları yanına alan, problem çözücü kocaman bir kurum olma tavrı yakışacaktır.

KAFFED, dik duruşu, birikimi, ufku ve uzlaşmacı tutumuyla huzura, birlikte yaşmaya kapı aralamalıdır.

Aksi takdirde lafazanlık yapılarak kaybedilecek zaman, bu toplumun geleceğini çalmak, istikbalini karartmak anlamına gelecektir.

KAFFED, bu yeni dönemde, somut düşünceleriyle, birikimi ve sahip olduğu küçümsenmeyecek kredisiyle siyasi iradenin dikkatini üzerinde toplamalı, bu iradeye kilit rol oynayabileceğini hissettirmelidir.

Zira, yeni anayasa, hayati noktalarda toplumumuzu ilgilendiriyor.

Yeni anayasa belki Çerkes toplumunun yüz yıllık kaderini çizecek.

Eğer bu haklı talepler noktasında Kaffed, siyasi ve ideolojik davranırsa vay ki vay halimize!

Hal böyleyken, genel kurul öncesi manzara ortada. Ciddi bir dağınıklık var.

Kaffed’le ilgili beğenilerin, olumlu eleştirilerin yanında ziyadesiyle yıkıcı eleştiri de var.

Eleştirilerinde çok samimi olanların yanında, benlik girdabında bocalayanlar da var.

Maziden çıkamayanların, atiyi göremeyenlerin beraberinde, söylem ve eylemleriyle akıl tutulması yaşayanlar var.

Aklını kiralamışçasına öneri sunalar da var.

Peki, kaffed ne yapsın?

Kaffed, toplumumuzun en büyük, en güçlü kurumu.

O halde Kaffed, büyüklüğün gereğini yapmalı.

Her şeyden önce tabanını çok iyi tanımalı.

Yeni yönetimi, sabırla, bilinçle ve anlayışla bütün farklı oluşumları kucaklamalı.

Toplumumuzun her kesiminin hassasiyetini, her türlü eleştiriyi dikkate almalı.

Çerkes toplumunun taleplerini etkin ve doğru anlatmalı.

İçinde yaşadığımız büyük toplumla, bürokrasiyle, siyasilerle sıcak ilişkiler içinde olmalı.

Anavatanımızla ekonomik ve kültürel ilişkiler güçlendirilmeli.

KAFFED, bu çalışmalarla, toplumun her kesimini kucaklayacak bir yapıya kavuşturulmalı.

Daha da büyümüş, güçlenmiş bir federasyonla devletin ana dili, TV ve diğer kültürel dinamikleriyle bu kültüre sahip çıkması bir zaruret olur.

Yani, renkleri solmaya, kokuları kaybolmaya yüz tutmuş bu zengin kültür bahçesini, devletin havuzuyla sulayarak onu koruma girişimi Kaffed’ in sorumluluğundadır.

“İnisiyatif kullanan güçlü bir kurum olmanın yolu, iyi bir ekip olup uyum içerisinde çalışmaktan geçer.”

Bu da diri ve derin duygular, kültürel coşkularla mümkün olur.

Güzel ve etkili bir genel kurul olması temennisiyle görevi devralacak yeni yönetime başarılar diliyorum.