SELÂM OLSUN!

YEMUZ Nevzat Tarakçı
23.07.2007

Gücü ve ihtişamı ölçüsünce şovdan ve gürültüden uzak kalabilenlere.

Derinliği kadar sessiz, zenginliği kadar renksiz olabilenlere.

“Sabır, sabır, yine sabır!” diyebilenlere, selam olsun.

Selam olsun, içtenliklerin, günlük telaş  içerisinde eridiği, dostlukların gerçekliğini yitirdiği bir zamanda, ciddi, anlamlı, içten, sıcak ve sevimli kalabilenlere.
 

Kalplerinde, birbirlerine yer ayıran, başka kalplerde yer edinebilenlere.

Selam olsun, sivil toplumda hizmet etmenin gönül işi olduğuna gönülden inananlara. 

İftiralar, dedikodular, basitlikler, akıl almaz bilgisizlikler ve dahi belirsizlikler karşısında vakarını koruyabilenlere.

“Beni üzenler bilgisizlikten üzüyor, doğruyu bilmiyorlar, bilseler böyle davranmazlar, gerçeği öğrenince pişman olacaklar!” diyebilenlere.

“Güzel kültürüm, samimi toplumum için katlanmam gereken ne kadar sıkıntı varsa başım üstüne, bu uğurda hizmet eriyim ben!” diyebilenlere.

Hayatı, benlik çizgisinin dışına taşırabilenlere.

Başkaları için de yaşayabilenlere selam olsun.

Selam olsun derinliği kadar sessiz, zenginliği kadar renksiz olabilenlere.

Gücü ve ihtişamı ölçüsünce şovdan ve gürültüden uzak kalabilenlere.

Her şeye rağmen vicdanının sesini duyabilenlere,

Yiyip içip, rahat yaşamanın ötesinde davası olanlara, cüzdanını, zamanını, sevdasını davasına katabilenlere.

Hizmet aşkıyla, benlikte boğulmayıp, renge, ırka takılmayıp tüm insanlığa taşabilenlere.

Kültürüne âşık olanlara, bu aşkı, hayatın gayesi bilenlere.

Aşkı, pazarlamadan,

“Aşığım dersen belay-ı aşktan ah eyleme – Ah edip ahından ağyarı agâh eyleme.” (Lâ Edri)

düsturuyla aşkı yüreğinde yaşatabilenlere.

Selam olsun “Bu kültür mutlaka yaşamalı!” diyebilenlere.

Selam olsun, bildiklerini yaşayanlara, yaşantısıyla örnek olabilenlere.

Selam olsun, geçmişten gerekli dersi alıp, tarihin derinliklerinde boğulmadan, ümit ve cesaretle geleceğe hazırlananlara. 

Selam olsun, düşmanlığa düşman olanlara, sevgiye inananlara.

Selam olsun üslubunu koruyanlara, üslubuyla yaşayanlara.

Selam olsun, her konuşmasıyla ideali hançerleyenlerin yanında bile ciddiyet ve vakarıyla uzaklara projektör tutabilenlere.

Selam olsun, gençliği anlamaya çalışanlara, gençlikle buluşabilenlere.

Selam olsun, derneklerimizde, düğünlerimizde, cenazelerimizde layıkıyla bulunabilenlere, görev üstlenebilenlere, elinden galeni yapabilenlere.

Binler selam, “Bu kültürü, el birliğiyle her şeye rağmen yaşatacağız!” diyen, bu uğurda ödenecek bedele gönülden razı olan, diline, kültürüne, kimliğine sevdalı kara sevdalılara.

Yüz binler selam, sözün hamını, kemini, demini bilene,
Sözü, süzüp de söyleyebilene,  manayı inci gibi dizebilene,

Uluorta, çirkin, yersiz ve zamansız konuşmaktan kaçabilene, 

Selâm olsun sevenlere, sevilenlere.