YALANCILARIN SONU (AIKZE) KAMUOYUNA – KUAZBA Azmi Berberoğlu

KUAZBA Azmi Berberoğlu

Daha önce isimlerini belirtmedikleri için, kimliklerini bilemediğimiz, sadece tahmin ettiğimiz aşağıdaki şahıslar, ikinci yazdıkları seviyesiz, yalan ve çarpıtmalarla dolu ve bir sürü laf kalabalığı ile kafa karıştırmaya çalışan ifadeleriyle, suçüstü yakalanmışlardır. Yazdıkları tümüyle gerçekdışı ve çarpıtma olan bu kişiler; Kırgız Soysever, Özkan Tarcan ve Murat Elmas’tır. Önce iddia ettikleri şeyleri cevaplandıracağız, değerlendirmeyi sizler akıl ve vicdanlarınızda yaparsınız:

Öncelikle herkesin iyice bilmesi gereken bir gerçeği açıklayalım, Kırgız Soysever ve Özkan Tarcan Yönetim kurulu üyesi bile değillerdir. (Belge: Rurberg kurucular kurulu toplantısı seçim ve görev dağılım tutanakları.) Buna karşın yazıp imzaladıkları, şeyler ortadadır, doğruları söylemeyen, iftira atan ve insanları aldatmaya çalışanları iyi tanıyınız.

Kurulus: AIKZE 17-19 Kasım 2007 tarihleri arasında, koordinasyonu Azmi Berberoğlu tarafından yapılan, Rurberg toplantısında, kurulmuş, isimlendirilmiş, başkanı  ve ilk yönetim kurulu seçilerek görev dağılımları orada gerçekleştirilmiştir.

Başkan: Muharrem Erdem
Başkan Yardımcısı: Azmi  Berberoğlu
Başkan Yardımcısı: Zeki  Kap
Muhasip: Murat  Elmas
Sekreter: Celalettin Narman
Ar.ge Üye: Erhan Özbek
Üye: Cemile Dündar

İlk yönetim kurulu böylece oluşturulmuş, ayrıca Alaattin Matur’un Hollanda, Cemile Dündar’ın Fransa temsilcisi olmalarına karar verilmiştir.

Bu toplantıdan sonra, gözlemcinin isteği üzerine acilen Düsseldorf kentinde toplanılmış, özetle üç kişilik bir İcracı Yapılanma kararı alınmıştır

Muharrem Erdem: Başkan
Azmi Berberoğlu: Başkan yardımcısı ve Genel Sekreter
Murat Elmas: Muhasip

Sonuç: Yapılan toplantılar ve alınan kararlar bunlardır. Başkaca şeyler dedikodu yapmaktan öteye gitmeyen şeylerdir. Biz yönetim oluşturduk diyorlar, iyide siz (Zeki Kap-Cemile Dündar- Erhan Özbek- Celalettin Narman gibi) gerçek yönetim kurulu üyelerini neden pas geçiyorsunuz.

Özel bir amacınız mı vardır?

Özetle arkadaşlarımız kamuoyunun bunu sorgulamayacağını, gerçeklerin ortaya konulamayacağını varsaymışlar.

Taktir sizin.

Tüzük: Bu konuda, Kırgız Soysever, Özkan Tarcan ve Murat Elmas beylerin kendi ayıplarını örtmek amacıyla, Azmi Berberoğlu’na yönelttikleri suçlamalar,  asılsız ve kişilik karalamasına yöneliktir. Şöyle ki: Tüzük konusunda Azmi Berberoğlu görevlendirilmiştir, söylemi ise; yakinen tanıdığı ve Almanya’da kamu yararına kurum yetkisi almış bir lobi kurulusunun tüzüğünü tedarik edip, yapılanmamıza uyarlayacak olmasıdır. (Bunun dışındaki söylenenler tamamıyla yalan ve iftiradır).

Azmi Berberoğlu aldığı görevi zamanında yerine getirmiş, bilgi ve onay için gereken yerlere tüzük örneklerini yollamıştır. (Gönderilere ilişkin e-mailler, mail box’ta kayıtlıdır.) Bütün bu gelişmeler başkanın bilgisi dahilinde cereyan etmiş olup, konuya ilişkin olarak; gelmesi gereken bir cevabın gelmemesi üzerine  02 Aralık 2007 tarihinde Mannheim kentinde Murat Elmas’ın organize ettiği bir toplantı yapılmıştır. (Bu arada tüzük örneği Murat Elmas’a da verilmiştir.) Erhan ve Celalettin beyler, özü;  yönetimin sayısı olan şekil itibariyle kurumun siyasi etkinlik yapıp yapamaması olan çekincelerini, normal bir şekilde, (zira, toplantı öncesi Murat Elmas, Erhan beyle bir görüşme yaptığını, ve bazı şeyler duyduğunu belirtmiş dolayısıyla, tüm katılımcılar bu iki kişiye tepki doluydular)* anlatmışlar, toplantı böylece sona ermiştir. Bu toplantıdan sonra yine ilgili yerlere 04 Aralık 2007 tarihinde iletiler yollanmıştır. Belgeler kayıtlarımızdadır. Ayrıca, (Erhan Özbek taleplerini 06 Aralık 2007 tarihinde iletmiş olup, gelen e-mail, mail box kayıtlarımızdadır.)

Sonuç: Bu konuda Azmi Berberoğlu aleyhine getirdikleri söylemler tümüyle;  gayri ahlaki suçlamalardır. Bu gerçekdışı iftiraları yüksek vatanseverlik duyguları olan, yiğit ve ahlaklı insanların yapıp yapmayacaklarına ilişkin karar, siz değerli kamuoyumuzundur.

Jineps Meselesi: Bu üç kişinin de bulundukları AIKZE ile hiçbir ilgisi olmayan bir toplantıda (AIKZE’den yaklaşık 4-5 ay önce), bu kişiler gazeteye abone kaydedilmişler, isimleri ve ödedikleri abone bedelleri, belgeli olarak gazeteye intikal ettirilmiştir. (O toplantıda 340.- Euro abone bedeli toplanmış, Jineps’ e 500.- Euro olarak ödeme yapılmıştır- Jineps kayıtlarında mevcuttur ve herkese açık bir bilgidir)

Soralım vicdanlarımıza, abone yapılmışsınız, isminiz listede var ve aidatınız sizin adınıza ödenmiş. Gerçekler böyleyken, olayları çarpıtıp, bir insana iftira atabilmek için;  insanın, nasıl bir karaktere ve ahlaki yapıya sahip olması gereğini, sizlerin değerlendirmelerinize bırakıyoruz.

Sonuç:  Bu acik ve yalin gerçeklere rağmen böyle yalanları -iftirayı- insanları zan altında bırakan ifadeyi nasıl kullanırlar? Yüksek ahlaki özelliklerin bir tezahürü olabilir mi acaba? İnsanlara iftira atmak, sadece muhatabınızı kamu oyunda olumsuz göstermek adına böyle bir söylem geliştirmek, hangi namus anlayışıyla izah edilebilir, karar sizlerin.

Türkiye seyahati meselesi: Bu konu sokak dedikodusunu bile aratmayan, primitif bir yaklaşım, bunun için detaylara girmeden özet yazacağız.  Seyahat başkanın bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir, araya Bayram ve yılbaşı tatillerini girmesi ve Azmi Berberoğlu’nun çok önemli bir sorunu nedeniyle, başkanla arasında irtibatın 19 Aralık 2007 tarihiyle- 11 Ocak 2008 tarihleri arasında kesikliğe uğramış olmasıdır toplamı 22 gündür (ki, bu süreçte bayram tatili ve yılbaşı tatili de vardır) ardından, 11 Ocak 2008 tarihinden itibaren gerek e-mail ve gerekse GSM telefon’la sürekli görüşmeler yapılmıştır. Bu irtibatlara ilişkin e-mail kayıtları mail box’ ta mevcuttur. Hatta bu kişilerin toplantı yaptık dedikleri 27 Ocak 2008 günü öğle sıralarında, muhasip Murat Elmas ile Azmi Berberoğlu’nun Avusturya’dan araması sonucu görüşme yapılmıştır. (Dönüş yolundayım, ne var ne yok içerikli.)

Bu bölümde olması gereken bir bilgi; başkan Amsterdam’da yapılan görüşmede, Azmi Berberoğlu’na ilişkin durumu söylediğinde, Murat Elmas “yerim sorununu” diye karşılık verir. Ancak yazılarında durumdan hiç haberleri yoktur ve bildikleri bir konuya ilişkin suçlama yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan çekinmezler. Bunu da yüksek ahlaki değerler ve etik davranış biçimine verilecek örnekler kısmına alıp, değerlendirmeyi sizlere bırakıyoruz.

Sonuç: Bu yalın gerçeklere karşın, başkan tarafından, sadece kısa bir zaman dilimi için söylenmiş sözlerden hareketle, böyle çarpıtılmış ifade kullanmak, kamuoyunu yanıltmak, kime ne çıkar sağlayacaktır merak ediyoruz. Azmi Berberoğlu’nun görevini aksatması söz konusu bile olamaz, iftira ve yalanla yıpratma çabasında anlayamıyorum, Ben bu yaptıklarınızı sizlere yakıştıramadım, sizler nasıl yakıştırıyorsunuz, onu da anlayabilmiş değilim.

Özetlersek;

Seçilmiş yönetim kurulunun ve icra heyetinin dışında, hiçbir kimsenin, ne başkanın istifa etmesini değerlendirmeye, ne de yeni kurular oluşturmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Bu nedenle yaptık-ettik, oluşturduk dedikleri şeyler, AIKZE kurumunu bağlamayan, kendi kişisel tasarruflarıdır.

Yönetim toplanıp istifa işlemini değerlendirip, karara bağlamamış olduğunda, halihazırda başkan, istifa etmiş olmasına karşın Muharrem ERDEM’dir.

Yetkili kurucular kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu bellidir. Sonradan görevlendirilen üç kişilik icracılar da bellidir. Dolayısıyla bu kişilerin oluşturduklarını iddia ettikleri şeyler AIKZE örgütlenmesinin dışındadır. Kişisel tasarruflarıdır.

Bazılarımızın istifasını kabul etmek, bazılarımızı azletmek, anlaşılacağı üzere sizleri çok aşan şeylerdir. Şu ana kadar iftira atma ve kulis yaparak, insanları yapılanmalardan uzaklaştırmak dışındaki bir aktivitenizde tanık olamadık.

Aranızda kimlerin olacağını tabi sizler kararlaştıracaksınız. Ancak, hangi amaçla olursa olsun, yol arkadaşlarına iftira atan, gerçekdışı suçlamalar yapan insanlarla bizim işimizin olmayacağı bir gerçekliktir.

Bizler görev insanıyız, sadece hizmetle ilgiliyiz, kulis, dedikodu, insanları karalamak bizim yapmayacağımız işlerdir, siz iftira ve çarpıtmalarınıza devam ediniz.

Vatanseverlik ve yiğitlikten bahseden insanların, hayali bile olsa oluşturduk dedikleri yapıyla, Abhazya lehine bir yılda tek bir eylem yapmamış olmalarından (!) söylediklerinde ne denli tutarlı olduklarını da anlayabiliyoruz.

Abhazya‘nın bağımsızlığı tanınmış, siz iki satırlık bildiri yayımlamamışsınız! Ne büyük vatanseverlik değil mi!  Ne yapmışsınız peki? Kendi adınızı ve imzanızı koyacağınız, bir tartışmayı destekleme metnine, kendi adınızı koyamamışsınız, Yoksa bu mudur sizin yiğitlik anlayışınız! İsimlerinizle yazdığınızda etkili olamayacağından hareketle (Özkan Tarcan’ın ifadesidir) AIKZE ismini bildiriye koyarak, kurumu bir kavganın tarafı haline sokuyorsunuz. Hangi vatanseverlik, hangi  yiğitlik  ve hangi dürüstlük ilkesiyle bağdaşıyor bu yapıp-yazdıklarınız.

Bir yıldan beri Abhazya adına yapılan hiçbir eylemde ne Kırgız Soysever, ne Özkan Tarcan nede Murat Elmas yer almamışlardır. Ancak dışlamaya çalıştığınız, Zeki Kap, Erhan Özbek ve Celalettin Narman büyük ölçüde katılmışlardır. Vatan sevginize bir şey söyleyemeyiz, ancak vatan için kılınızı kıpırdatmadığınızı, kıpırdatanlara ise iftira attığınızı üzülerek görüyoruz. Her eyleme katılan bizler ve diğer katılımcılar bu gerçeğe tanıktır.

Sayın Kırgız Soysever, Özkan Tarcan ve Murat Elmas; size söyleyeceğimiz, sizinde bildiğiniz bu gerçekler ışığında, halkımıza özeleştiri vererek, attığınız iftiralar nedeniyle ilgili kişilerden özür dilemenizdir.

İnsanlar hangi koşullarda olursa olsun, yol arkadaşlarını satmamayı, onlara yanlış yapmamayı becerebilmelidir. Sizler bu basit kurala bile uymayıp, gerçekdışı söylem ve iftiralarla yol arkadaşlarınızı yıpratmaya çalıştınız.

Abhazya için her türlü mücadeleyi veren, zorluklara göğüs geren, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar vardır ve gerekenleri yapmaktadırlar. Sizde Abhazya’yı ve mücadele vermek için kurulmaya çalışılan yapıları, kişisel amaçlarınıza alet etmeye çalışmayın, bu hizmetiniz bile yeterlidir.

Açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, AIKZE yaklaşık bir yıldan beri kuruluş işlemlerini bile tamamlayamamış, hiçbir faaliyeti olmayan, yoklukla malul bir kurumdur.

Toplanmış paralar Murat Elmas’ta, toplantılara ilişkin tutanak ve diğer belgelerde Azmi Berberoğlu’ndadır.

Amacımız; şimdilik bir faaliyeti olmasa bile, başkaları tarafından, seviyeli olmayan tartışmaların içerisinde yer almasına izin vermemektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

AIKZE

KUAZBA Azmi Berberoğlu

Not:  AIKZE’  hareketinin neden başarısız olduğu, Avrupa’da yaşayan insanlarımızın, neden toparlanıp bir araya gelemedikleri, sizlerin bu yaptıklarınızdan sonra daha iyi anlaşılmaktadır.
(*) Kamuoyu ile paylaşılabilecek çok sayıdaki detay verilerden, sadece birisi paylaşılmıştır.