ADİGE ÜNİVERSİTESİ TARİHİ

Mahmut Bag
Maykop Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi  Almanca Bölümü Öğretim Görevlisi

Adigey Devlet Üniversitesi bugün 65 yaşına ayak bastı. 1940 yılında Maykop Öğretmen Okulu Enstitüsü olarak kurulur, 1952’de Adigey Pedagoji Enstitüsü ve 1993’de Adigey Devlet Üniversitesi olur. Şu anda 11 bin öğrenci yüksek öğrenim görmekte ve 545 doçent ve profesör ders vermektedir. Üniversitenin 10 fakültesinde 26 bölüm ve 53 kürsü  ayrıca iki enstitüsü, beden eğitimi ve judo ile güzel sanatlar akademisi olmak üzere ve Adigey Cumhuriyeti’nde altı  şubesi de vardır.

Üniversitenin  asistanlık ve doktora  yapabilme imkanlarını sağlamış ve
üniversite bünyesinde bilim ve teknik danışma  kurulu oluşturulmuş ve
bilimsel araştırmaları koordine etme, değerlendirme  gibi görevleri vardır.

Şu anda 50’ye yakın konuda araştırmalar yapılmakta, 9 bilimsel  araştırma
kompleksi de 2000-2004  yıllarında programa alınmıştır. Araştırma projeleri
çeşitli yüksek okullar ve üniversitelerle beraber çalışarak gerçekleştirilmektedir ve Rusya Federasyonu eğitim bakanlığınca  finanse
edilmektedir. ”Yüksek Okullarda Eğitim” konulu bir proje de NATO
çerçevesinde araştırılmaktadır

Üniversitenin Bilim Araştıra Merkezleri’nde ve laboratuarlarda aşağıdaki konularda araştırmalar yürütülmektedir:
– Linguistik ve edebiyatın bir birleriyle olan ilişkileri,
– Adige filolojisinde, Adige bilimi,
– Modern teknoloji merkezinde bilgisayar teknolojisi laboratuarı,
– Matematik modeli ve teorik kybernetik,
– Biomekanik,
– Etnokultur,
– Etnopedagogik,
– Halk siyaseti,
– Çocuğun gelişmesinde psikolojinin rolü,
– Minaroloji  müzesinin geoformationu,  gibi.