KABARDEY’DE BİRLEŞTİRİLEN KÖYLER

DUMEN Hasan
Tarihçi, Kabardey Devlet Arşivi
Çeviri: BABUG Ergün Yıldız

1860-1880 yılları arasında Kabardey’de idari toprak reformu yapıldı. Bu reform kapsamında Büyük Kabardey’in 93 köyü birleştirilerek 33’e indirilmiştir.

1865 -1867 yılları arasında ise Jılaksteney’deki 25 köy birleştirilerek 9 köy halinde yerleştirilmişlerdir. Ortaya çıkan bu yeni köylere ise birleştirilenler arasındaki en büyük köyün ismi verilerek isimlendirilmişlerdir. Yukarıda anlattığımız bu birleşme sırasında hangi köylerin birleştirildiği ve hangi ismi aldığı bir liste halinde aşağıda görülmektedir.

KABARDEY’DE BİRLEŞTİRİLEN KÖYLER
(Yeni Kurulan Köyler – Birleştirilen Köyler)

1) Karmehable Karmehable, Dumenhable, Hağundokuey’in bir bölümü, Jırışthable’nin bir bölümü, Pesçane Abaza köyünün bir bölümü.

2) Babıguey Babıguey başka köylerle birleştirilmemiş kendi nüfusu ile tek köy olarak kalmıştır.

3) Aşabey Aşabey, hajıhable, Tramehable, Hağundokuey’in bir bölümü.

4) Hatokşokue Hasanbiy’in köyü Hatokşokue Hasanbiy’in köyü, Agubeçey.

5) Lafışhable Lafışhable, Pesçane Abaza köyünün bir bölümü.

6) Kueşhable Kueşhable, Sidak Jırandıkue’nin köyü.

7) Kuenhable Kuen İsmail’in köyü, Kune Muhamed’in köyü, Abzonhable.

8) Hatokşokue Hatokşokue’nin köyü Hatokşokue H. ve Şogen Jirandıkue’nin köyleri.

9) Hatokşokue Beçmırze’nin köyü Hatokşokue B. ve Zıhuelerin köyleri.

10) Naurız Naurız B., Naurız hamırze, Tambiy Mırzebeç’in köyleri ve Beçmırze’nin köyü Jambeçey köyü.

11) Tambiy Zerıkuş’un köyü Tambiy Z. ve Tambiy Berd’in köyleri, Şekmeney köyü.

12) Kuşmezıkuey Kuşmezıkuey, Bjahuekuey.

13) Keseyhable Keseyhable, Catejey ve Yeltırey’in bir bölümü, Sidak Karaşey’in köyünün bir bölümü, Derhable ve Kunaşey’in bir bölümü.

14) Tıjey Tıjey, Uelpeney, Borehable.

15) Tambiy Batırbeç’in köyü Tambiy Batırbeç’in köyü, Catejey’in bir bölümü (Bırmamıthable).

16) Toktamış Muhamedmırza’nın köyü Toktamış M. ve Toktamış Jambot’un köyleri, Kazanşhable.

17) Kundet Kurğokue’nin köyü Kundet K.’nin köyü, Sasıkhable, Kundet Batırşı’nin köyü.

18) Kundet Kambot’un köyü Kundet Kurğokue’nin köyü, Altudokuey, Pırhışhable, Şogenhable’nin bir bölümü.

19) Kundet L|ık|ıeş|’in köyü Kundet T.’nin köyü, Kunıjhable, Şogenhable’nin bir bölümü.

20) Kueşrokuey Kueşrokuey, Şıpş Aktole ve Şıpş Hamırze’nin köyleri.

21) Volne Aul (Azethable, Bramte) Rus general Yermolov’un politikasına karşı direnen bey ve pşılerin elinden alınarak özgür bırakılmış köle ve hizmetkarların yerleştirildiği bir köy.

22) Kılışbiyhable Kılışbiyhable, Aleskırey, Ğukıejey, Ağzeğhable, Haupehable.

23) Mısostey Mısostey, Teğulanhable.

24) Dığujıkuey Dığujıkuey, Zekhuekhuhable.

25) Kuejokue Muse’nin köyü (Yukarı kuejıkuey) Kuejokue Muse’nin, Janoke Muse’nin, Dohuşukue B.’nin köyleri.

26) Jankhuethable Jankhuethable, Kaziyhable, Huesthable.

27) Dohuşıkuey Dohuşıkuey, Tauhable.

28) Dohuşıkue Jambot’un köyü Dohuşıkue Jambot’un köyü, Meharehable, Kuejokue Şıguane’nin köyü, Alpşauehable, Meçanehable, Şenıbehable, Kezanşhable’nin bir bölümü.

29) Aşağı Kuejıkuey Aşağı Kueğuelhıkuey, Şenıbehable, Kazanşhable’nin bir bölümü, Peuınejhable.

30) Arşıdan Lhostenaliy’in köyü, Yelbedzıkuey, Hamırzey, Yerçenhable.

31) Lesken (Anzorey) Anzor Kasın’ın köyü, Anzor Almırze’nin köyü, Anzor Tembot’un köyünün bir bölümü.

32) Kueğuelhıkuey Kueğuelhıkue Pşımaho’nun köyü.

33) Anzor Hatu’nun köyü (Hatey) Anzor Hatu’nun köyü.

JIL|AHSTENEY’DE BİRLEŞTİRİLEN KÖYLER
(Yeni Kurulan Köyler – Birleştirilen Köyler)

1) Haptsey Azepşey, Pşıçom; Haptsey’in bir bölümü.

2) Boletey Boletey’in tümü, Yinarıkuey köylerinin her ikisinden bir kısım, Pırkhışhablenin ve Bekoviç çerkasske’nin bir kısmı.

3) Abeykuaje Abeykuaje, Yesenhable, Hristianske, Tanaşhable’nin bir bölümü, Bekoviç Çerkasske’nin bir bölümü, Pşıçom’un bir bölümü.

4) Mertezey Mertezey, Yeni Mertezey, Bezrıkuey.

5) Boteşey Boteşey, Yelhıkhuhable Kuehujhable, yeni Boteşey.

6) İslamey İslamey, Yinarokue Yelmırze’nin köyü.

7) Alhokuaje Alhokuaje, Yinarokue Yinal’ın köyü, Beştokue köyü.

8) Astemırey Astemırey, Tanaşhable.

9) Berokuey Berokuey.

Bu saydıklarımızın dışında olmak üzere Jılaksteney’de Bekoviç Çerkasske’nin arazisinde şu köyler de yerleşik bulunmakta idiler:

1) Psıdahıe Bekoviç Çerkasske’nin Çeçen hizmetkarları yerleşikti.

2) Çesçem Bekoviç Çerkasske’nin İnguş hizmetkarları yerleşikti.

3) Yelhuet Asetinler yerleşikti.

4) Yesenhable Kiyan (?) Asetinler yerleşikti.

1904 Yılında Abukhable’nin yarıya yakın kısmı Kabardey’e göç ettiler (bu günkü Dzelıkuekuaje). Bu köy önceleri Psıhuabe idari bölgesine dahildi. Ekim Devrimi’ne kadar Kabardey köylerinde başka bir değişme (artma, eksilme veya birleşme) olmaksızın bu şekilde devam etmiştir.