ADİGE XASE KONGRESİ

YEMT’ITL Nurbıy
Adige Mak Gazetesi, Aralık 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Cumhuriyetimiz toplumsal hareketi Adige Xase’nin XVII. Olağan kongresi 23 Kasım’da Mıyekuape’de yapılacak (yapıldı). Kongre hazırlıkları çerçevesinde yapılan Xesaşha – genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda milli konuların nasıl yaşama geçirildiği hususu da konuşuldu.

Adige Xase thamatesi BEĞUŞE Adam kongrede dile getirilecek durum çıkarsamasında en çok üzerinde durmak istediği şeyler hakkında konuştu. BEĞUŞE Adam Xesaşha’nın organize gerektiren işleri daha iyi yapabilmesi için 45 kişinin seçilmesini daha uygun bulduğunu belirtti. Günümüzde Xesaşha 38 kişiden oluşuyor. Adige Xase’nin iyi değerlendirilecek çalışmaları az değil. Dünyadaki tüm Adigelerce kutlanılan bayram günleri-etkinlikleri, Adige kıyafeti, Adige bayrağı, Adigece günlerinin kutlanmasında cumhuriyetimiz Adige Xase’si ön ayak oldu. Övünce kapılmadan gelecekte nasıl ilerleyeceğimiz konusunda düşünmemiz, kaygılandığımız hususları daha derin ele almamız daha iyidir.

Adigey’de Suriye’den geri dönmüş 650 soydaşımız yaşıyor. Adige Xase bize geri dönmüş olan kardeşlerimize yardım edilmesi konusu ile ilgileniyor. Adige Xase savaşa – kargaşalığa düşmüş olan soydaşlarımızın tarihi topraklarına davet edilmeleri için konunun devletsel olarak ele alınmasının sağlanmasında çalıştı. BEĞUŞE Adam devlet kurumları temsilcileri ile birlikte Suriye’ye gitti, gazap içerisindeki soydaşlarımızla buluştu.

Vatanlarında huzur bulan soydaşlarımızla Adige Cumhuriyeti yöneticileri ilgileniyorlar. Adige Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar Ve Basından Sorumlu Komite Başkanı ŞHALAHO Asker’in Xesaşha’de söylediği gibi; Suriye’de yaşayan Adigelerin sorunu uluslarası bir iş oldu. Kardeş cumhuriyetlerin birlikte geriye dönen gençlere eğitim olanağı sağladıklarına, gelecektede yardımcımcı olacaklarına ŞHALAHO Asker değindi.

NEĞUÇU Aslan, STAŞU Yur, TEVU Aslan, ÇEMIŞO Gaziy, TL’IMIŞEKO Remezan, TSIŞE Zavudin, KABARTAYE Adam, KUYİJ Kaplan, LAMEKO Eduard, MEŞFEŞ’U Necdet, ABIDE His, THARKOHO Safiyet, MERETIKO Klim vd. Şaçe’de (Soçi) yapılacak olan olimpiyat oyunlarında Adigey’in kültürünün gösterileceği şekil, 2014 yılında Rus-Kafkas savaşlarının bitişinin 150. yılı olması, okullarda Adigece eğitiminde görülen eksiklikler, anaokulu-kreşlerde milli gelenek-göreneklerimizin gösterilmesinin herbirimizin ortak sorunu olduğu ve benzeri diğer konuların üzerinde kendi görüşlerini dile getirdiler.

Yapılan iyi çalışmalardan biriside Askalaye, Gaverdovske ve Mıyekuape’de Adige Xase’nin dallarının açılmış olmasıdır. Diğer yerleşim birimlerinde de bu çalışmanın devam etmesini umuyoruz. Zor duruma düşmüş soydaşlarımıza yardım edilmesi, cumhuriyetimizde kardeşliğin pekiştirilmesi ve diğer konular hakkında mütealalarda bulunarak kongrenin daha ilgi çekici organize edilmesi olanakları üzerine fikir yürüttüler.

Kongreye çok kişi davet edilecek

Kongreye devlet kurumu çalışanları iştirak edecek. Kent ve rayon idarecileri, din adamları, Adigece öğretmenleri, önder emekçiler, milli konularda kaygı sahipleri, kültür emekçileri, spor okulları çalışanları, antrenörlerin kongreye katılmasının sağlanmasının ana görevlerinden olduğu xesaşha tarafından kabul edildi.. Gençlerimizin uyuşturucu ve alkolden uzak tutulmaları konusunda spor ve kültür emekçilerinin gerçekleştirebilecekleri çok şey var.

Karayollarında olan kazalarda pek çok gencimizi kaybediyoruz. Ünlü stilist-modacı STAŞU Yure bu konuyu çok sık dile getirenlerden. Onun düşüncelerini daha önce de gazetemizde yayınlamıştık. Adige Xase’de bu zamansız ölümler üzerine daha fazla durulacak, etkinliklerde bu konu daha fazla dile getirilecek.

Adige Xase tarihi Adige şarkıları, özellikle kahramanlık destanları ile Adige gelenek-göreneklerini ele alan ilginç toplantılar geceler düzenlemeye başlayacak. Kongrede Adige Mak gazetesine insanların daha fazla abone olması ve abone olanlara gazetenin zamanında ulaştırılması gibi konularda ele alınacak.

Pazartesi günü yapılan Adige Xase Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ele alınan konularda kongre üzerineydi. TEVU Aslan, HUNEGO Çatib, HEKUJ Adam, BEĞUŞE Adam, ŞHAPTLEKO Ğuçıps ve diğerleri organizasyonda alacakları sorumlulukları belirlediler. ŞHALAHO Asker, MEŞFEŞ’U Necdet, NEĞUÇU Aslan’ın belirttiğine göre kongre açılışı ve gençlerin söyleyecekleri şarkılar ilgi çekiciler.