HADİSELER – HABERLER

Yeni Kafkas
Yıl:4 sayı:21(45) Mayıs- Haziran 1960

YARDIM

Derneğimizin İstanbul’da tesis edeceği talebe yurdu yararına emekli öğretmen sayın TSEY Ömer Hilmi  eliyle Reyhanlı (Hatay) ve Ceyhan’daki kıymetli hemşerilerimiz tarafından gönderilen aşağıda müfredatı yazılı teberrulardan ötürü cümlesine teşekkürlerimizi sunarız.

Yusuf Atılgan 10.- TL
Tahir Jane 25.- TL
Salih Bagatır 25 .- TL
Ahmet Cemik 10.- TL
Cemil Serol 25 .- TL
Ömer Hatöğlu 10 .- TL
Celal Sishan 10 .- TL
Cuma Öner 10 .- TL
Suphi Dinçer 15.- TL
Galip Sestenal 25.- TL
Hayri Hutaj 10.- TL
Enver Hızel 10.- TL
Hayrettin Pihav 10.- TL
Yahya Jane 10.- TL
Şefik Aşıkel 10.- TL
Mustafa Payal 10.- TL
Hasip Hatuk 25.- TL
Süleyman Bilmez 15.- TL
Yahya Seyhan 10.- TL
Rifat Bahadır 10.- TL
Fuat Özden 15.- TL
Yaşar Özden 15.- TL
Şükrü Tuğuj 10.- TL
Salih Alhas 10.- TL
Mehmet Bakirli (Şav) 100.- TL
Hacı Osman Kastallı 50- TL
Mehmet Yediç 20.- TL
Mehmet Atakuş 50.- TL
Şevki Yançatarol 10.- TL
Hasan Yediç 20.- TL
Neriman Sürmen 15.- TL
Nuh Üstok 100.- TL
Hamdi Kasım 20.- TL
Ufak Teberrüler 32,50.- TL
Toplam 762,50.- TL


TEBERRU

Sakarya mebusu Sayın Baha Hun hemşerimiz abone ve teberru olarak dergimize 100 Lira göndermişlerdir. Teşekkürler ederiz.
Yeni Kafkas

EVLENME

Kıymetli hemşerilerimizden Cemal Marşan’ın güzel bir izdivacın memnuniyetle haber aldık. Aziz çifti tebrik eder, sağlık, saadet ve iyi günler temenni eyleriz.
Yeni Kafkas

GEZİ

Ürdün (Amman) Temyiz mahkemesi Baş Savcısı Sayın Sami Şemseddin Pşiemefokue ile hava subaylarından teğmen sayın Bedreddin Halaşt ve eşi 14 Mayıs’ta İstanbul’a gelmişler. Kafkas Kültür derneğini, bazı dostları ve bu meyanda Dernek idare heyetinden sayın Ömer Yağan, Muharrem Bilgiç ve Yeni Kafkas mecmuası Baş Yazarı Dr. Vasfi Güsar’ı evlerinde ziyaret etmişler ve buralarda yemeğe alakonmuşlardır. İstanbul camilerini, müzelerini, kapalı çarşı bedestenini ve gezilecek yerleri gezerek on gün sonra dönmüşlerdir.
Yeni yayınlar

YENİ KAFKAS

1957-1958 senesinde çıkan 12 sayıdan ibaret iki senelik Kafkas dergisi güzel bir şekilde ciltlenerek yayına çıkartılmıştır. Posta parası ile fiyatı 35 Lira’dır. Yeni Kafkas idarehanesinden isteyiniz.

KAFKAS BALOSU ALBÜMÜ

Kafkas kültür derneğinin İstanbul Taksim Belediye gazinosunda verdiği bir baloda çekilen ve baloya katılan milli ekibin milli kıyafetleri ile resimlerini belirten albüm 7 Lira fiyatla Yeni Kafkas dergisi idarehanesinde bulunmaktadır. Posta parası dahildir. Kafkas milli kıyafet resimlerine meraklı vatandaşlara tavsiye ederiz.

ELTERBİYE ELÇERKESİYYE

Amman (Ürdün) de Mustafa Hasan Elçericesi tarafından 1960’ta neşredilmiş 83 sahifelik bir eser. Arapça dilindeki bu eserde Çerkeslerin sosyal hayatına, adetlerine ait güzel yazılar var. Ekemmiye Elhayriyye Elçerkesiyye. Posta kutusu 199 Amman/Jordan’dan temin edilir.

İSMAİL BEY

Rus ediplerinden Lermontof’un Çerkesler hakkında yazdığı İsmail bey adındaki romanı hemşerimiz sayın Mehmet Ketey tarafından Rusça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiş ve neşredilmiştir. Hamaset ve kahramanlık belirtisi olan bu milli romanı okuyucularımıza tavsiye ederiz, fiyatı posta parası ile 175 Kuruş’tur.

MEXUEBJ 1960

1960 senesine ait Çerkesce bir muhtire defte Adil Mahemgeri Haşukue tarafından yayınlanmıştı Posta kutusu 199 Amman/Jordan’dan temin edilir.

ADİGHE (ÇERKES) FOLKLOR

Tanınmış şair ve bestekar Şimali Kafkasya Kube Şaban tarafından 25 sayfalık parşömen kağıt üzerine yazılıp Paris’te 1959’da neşredilen bir Çerkesce eserde bir çok hissi ve güzel wared (şarkı) ve gıbze (ağıt) vardır. Aşağıda adresle hemşerilerimize tavsiye ederiz.
Kube Şaban
Gebelli 25. Rue de la Gaitg
Le Perreux
Seiı/FRANGE

TARİHTE KAFKASYA

Mütefekkir ve tarihçi General İsmail Berk merhumun TARİHTE KAFKASYA eseri güzel sim ve haritalarla intişar etmiştir. Kafkasya’nın bilhassa Çerkeslerin menşe’i, tarihi ve Kafkas savaşları hakkında şimdiye kadar yayınlanan eserle güzellerinden biridir. Uzun bir tetebbu mahsulü olan bu eseri vatandaşlarımıza tavsiye ederiz.

545 sayfalık bu eser İstanbul’da belli kitapçılarda ve Yeni Kafkas idarehanesinde 35 Lira fiyatla satılmaktadır.