ADİGEY SAĞLIK KURULUŞLARI MUNTAZAM HALE GETİRİLDİ

THARKOHO Adam
Adige Mak, 
Nisan 2014
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin’in belirlediği sorumluluklardan birisi 2018 yılına kadar bölgelerdeki ortalama maaşın iki katı kadarının tıp alanında çalışanlara verilmesi yer alıyor. Adigey Cumhuriyeti’nde (AC) durumun nasıl bir halde iken üstesinden gelinen şeyler, ihtiyaç hissedilenler ve gelecekte üzerinde en çok durulacaklar hakkında AC Sağlık Bakanı MERETIKO Rustem bilgi verdi.

Başkan geçen yılın değerlendirmeleri üzerine konuşurken tıp alanında çalışanların maaşlarının arttırılması amacı çerçevesinde çalışmalar yapıldığını söyledi. 2013 yılının 11 ayı ele alınacak olursa bu kategorideki çalışanların maaşlarının ortalaması 18 bin 446 Ruble’ye ulaştırıldı. Doktorların maaşının 23 bin 925 Ruble’ye ulaştırılması amaçlanırken yüzde 12 oranında daha fazla yapılarak 26  bin Ruble’ye ulaşıldı. Tıp alanında çalışanların maaş ortalaması 13 bin 945 Ruble’ye ulaştırılması planlanırken yüde 6 oranında bu hedef aşılarak 14 bin 802 Ruble’ye ulaştı. Aynı zamanda hasta bakıcı, teknik ve sosyal elemanlarında maaşları amaçlananın üzerine çıkartıldı.

– İnsanların daha iyi anlamaları için şöyle açıklayabiliriz. 2018 yılında doktorların maaşının 36 bin Ruble’ye ulaştırılması planlanıyordu. Bu miktar daha fazla olabilir fakat daha az olmamalıydı. 2018 yılına kadar cumhuriyetimizin gösterdiği ekonomik gelişme ile cumhuriyetimizdeki ortalama maaşın ne kadar olacağını bilmek kolay değil fakat o tarihe kadar tıp alanında çalışanların maaşlarını iki kat kadar arttırmamız gerekiyor. 2014 yılı için hedefimiz yukarıda mevzubahis ettiğim ortalamanın iki katı haline getirilmesini sağlamaktır. Bunu sağlmak için bu yıl ki cumhuriyet bütçemizde belirli bir pay bu konuya ayrıldı, bunun yeterli olacağını umuyoruz. Bu şekilde devam ederek maaşları yüzde ikiyüze kadar arttıracağız.

Tıbbıyecilerin ortalamada bu kadar maaş almadıklarını, bu rakamların doğru olmadığını iddia edenlerinde olduğunu bakan belirtti. Fakat maaşların ortalamasının hesaplanmasında başhekimlerin maaşları, tam ve fazla mesaiye sahip olanların köylerde görev yapan uzmanlara verilen yüzde yirmibeşlik maaş artışlarının vb. hepsinin toplamı ile yapılan hesaplar neticesinde ortalama maaş olarak bu rakamlara ulaşıyoruz.

Bakan RF Sağlık Sistemi’nin reforme edilmesi programı çerçevesinde cumhuriyetimizde 14 sağlık kuruluşunda yenileme ve teknik donanımın çağdaşlaştırılmasının yapıldığı ve çalışanların maaşlarının da artırılabildiğini belirtti. Bu bağlamda AC’ne 46 milyon Ruble para salındığını ve bunun kullanıldığını söyledi. Federal bütçeden salınan bu paranın zamanında ve gereken yerlere kullanılması neticesinde cumhuriyetimize ek olarak 9,5 milyon Ruble salındı.

MERETIKO Rustem; ‘- Bir kaç yıl önce, hastahanelerimizin görüntüsü, teknik materyal donanımlarının kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gün onlardaki yenilemelere herkes şahit. Bu alanda büyük bir çalışma yaptık ve bunun çok faydasını gördüğümüz düşünüyorum. AC’deki tüm sağlıkla alakalı tesisleri yenilememiz için  toplamda 4,5 milyar Ruble paraya ihtiyacımız var, elimize geçen miktar ise 1,2 milyar Ruble. Tüm ekisklerimiz gidermek için bu paranın yetmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Fakat şimdiye kadar yaptıklarımızla yetinmeyerek daha da çalışmaya devam edeceğiz,  ihtiyaç duyduğumuzda federal merkeze yöneleceğiz, çağdaş kurumlara sahip olmak için çabalayacağız’ dedi.

2013 yılında yapılan açık artırmalar sayesinde bakanlık paranın yüzde 26 kadarını tasarruf etmeyi başardı, bu sayede satın alınan ilaçların miktarı arttırıldı, ihtiyaç duyulan başka şeylerde halledildi.

Bakanın belirttiğine göre hastahanelerin durumu çok iyileştirildi. Şimdi önlerindeki ana hedef polikliniklerde. Dünyada hastaların yüzde 70’nin tedavisi polikliniklerde yapılıyor.  Hastaların sadece yüzde 30’u hastahanelerde tedavi ediliyor. Fakat bizim devletimiz ele alındığında  durum çok farklı. Örneğin çok defa hastahaneye gelip serum taktıran sonra evine dönen hastalara denk geliyoruz. Bu hastahanelerin çok fazla masraf yapmasına sebep oluyor. Bu arada ağır hasta olmayan insanların polikliniklerde tedavisi gerçekleştirilir hale getirilirse daha doğru olur. Fakat günümüz itibariyle polikliniklerimizin durumu razı gelinecek bir halde değil, bunun yanısıra başka problemlerde var. Bu yüzden  halkta polikliniklere gitmiyor.

Bakan; ‘2013 yılında organize ettiğimiz dispanserizasyonun fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Cumhuriyet yaşayanlarının sağlıklarını korumaları için doktor ve uzmanlara zamanında ulaşmalarını sağlama alışkanlığı edindirmemiz gerekiyor. Çoğu zaman hastahaneye gelen hastanın durumunun iyice ağırlaştığında hastahaneye geldiğine şahit oluyoruz. Bunda ya vakit bulamadığı ya da  gereken önemi vermiyor omaları gibi bahaneler görüyoruz. Durumu bu hale getirmeden kendi sağlığınızla ilgilenmelisiniz. Sağlığınız ve yaşamınız kendi ellerinizde’ dedi.

Cumhuriyetimizde bulunan polikliniklerin durumlarının iyileştirilmesi  ve gerekli yeni tesislerin yapılması konusuna eğileceklerini bakan belirtti. İnsanların uzak yerlere gitmeden uzun sıralarda beklemeden ihtiyaçlarını gidermelerinin sağlanmasına çalışacaklarının  da altını çizdi. Bakanlığın yıllar içerisinde sağlık alanındaki çeşitli sorunların üstesinden geldiği de biliniyor, bakan MERETIKO Rustem bütün bunların fevkinde gelecekte yapılması arzusunda oldukları şeylerin daha da öneme haiz olduklarını belirtti.

Adige Cumhuriyeti Başkanı THAKUŞINE Aslan sağlık sisteminin iyileştirilmesi insanların ihtiyaçlarının giderilmesi konusuna özen gösteriyor. Evet, günümüzde cumhuriyetimiz de yeterli doktor ve uzman hekim yok. Yöneticilerimiz bu eksikliğin de giderilmesi üzerine duruyorlar. Rusya’daki çeşitli tıp fakültelerinde öğrenciler burslu okutuluyor, bunun için gereken para salınıyor.

THAKUŞINE Aslan; ‘ Bu gün Adigey’in hastahanelerini donattığımız tıbbi teçhizat sayesinde hastalanan kişilerin hastalıklarının kronikleşmeden tesbit edilmesi olanağını elde ettik. Tıp ile alakalı kurumları birbirlerine bağlıyor bu alanda gerekli olan enformasyonal ağı oluşturuyoruz. Bu sayede hasta evinden ayrılmadan kendisini muayene edecek doktordan randevu alması mümkün hale geldi. Bu konuda son yıllarda üstesinden geldiğimiz şeyler az değillerse de hala önümüzde aşmamız gereken çok şey var. Ana hedeflerimizden birisi de halkımızın sağlığını korumak tedavi olması gerekenlerin tedavisi için gereken herşeyi temin etmektir’ dedi.