ADİGEY’DE YETENEKLİ ÇOCUKLARA DESTEK OLUNUYOR

AC Başkanı Basın Bürosu
Özet çeviri;AÇUMIJ Hilmi

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat Hükümet Sarayında ‘Yüksek Ekonomi Okulu’ Ulusal Araştırma Üniversitesi rektörü Nikita Anisimov ve rektör yardımcısı İrina Matuseviç ile görüştü. Söz konusu toplantıya Adıge Devlet Üniversitesi Rektörü Mamıy Davut da katıldı.

YEO ile Adıgeydeki yüksekokullar, bilimsel eğitim merkezleri arasındaki nasıl bir işbirliği geliştirilebileceği bunun yanı sıra eğitim alanında ne gibi projeleri yaşama geçirebilecekleri ele alındı.

Adıgey Başkanı eğitim sisteminin geliştirilmesi, yetenekli öğrencilerin tesbit edilmesi ve onlara gerekli desteklerin sağlanmasını temel alan çalışmanın büyük bir önemi olduğunu belirtti. Bunun yanısıra innovasional projelerin yaşama geçirilmesi konusunda da gerekli desteği sağlayacağını da söyledi.

Kumpıl Murat; « Bu alanda belirli bir çalışmayı başarı ile yürütüyoruz. Mamıy Davut’un ön ayak olduğu her çalışmayı-projeyi biz de destekliyoruz. O’nun sayesinde Adıgeyde büyük bir matematik merkezi faaliyet gösteriyor. Rusya Başkanı Vlademir Putin’in eğitim alanında ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla pek çok şeyin üstesinden geldik. Bu gün yetenekli çocukların tesbit edilmesi ve onlara destek olunması konusunda ‘Polyaris-Adıgeya’,  Kvantorium teknoparkı faaliyet gösteriyor ayrıca «IТ-kub», «Toçka rosta» merkezlerine de sahibiz. Bu çalışmaların gelecekte daha iyi olması için de çalışacağız », — dedi.