DÖNÜŞÇÜLER GÜNÜ HAZIRLIKLARI

Sahideko Nurbıy
Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

1 ağustosta vatana geri dönenler günü ayrıntılı-geniş bir şekilde kutlanacak.

Adıge Cumhuriyeti ulusal işler, yurt dışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komitenin toplantı salonunda kutlama organizasyon heyeti toplandı.

Komite başkanı Şhalaho Asker heyete kutlamaların genel hatları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Adıge Cumhuriyeti devlet kurum temsilcileri, AC sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatana geri dönmüş dönüşçüler katılacak.

Cumhuriyetimiz ansambleleri ve ünlü ses sanatçıları da etkinliğe katılacak.

Toplantıya AC Kültür bakanı yardımcısı Kuşu Svetlane, AC Devlet Filarmonisi müdürü Kule Muhammet, AC STK’larından Adıge Xase başkanı Tlımışeko Ramazan, Adıge Xase yönetim kurulu üyesi Ğuçetl’ Susan, Hot Yunus,  Adıgey Milli Kültür Merkezinden Badıy Kaplan, AC Geri Dönenlerin Adapatasyonu Merkezi müdürü Ğuçetl Ashad, komite memurları Murade Goştlap, Amure Ruzan katıldı.