FİBONACCİ  SAYI  DİZİSİYLE  BESTE YAPSAK, ORTAYA NE ÇIKAR SİZCE?


Mısır’daki piramitler,  Vinci’nin Mona Lisa tablosu, ay çiçeği, salyangoz, yüzümüz, parmaklarımız,  çam  kozalağı  ve  hatta tüm  vücudumuz bu sayı dizisine / altın orana sahip. Daha basit anlatımıyla altın oran;  bütünün,  parçaları  arasında olan geometrik  ve  sayısal oran bağlantısıdır.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,  377,  610,  987…   Fibonacci sayı dizisinin  özelliği  kendinden  önceki  iki ardışık  sayının  toplamının  kendisinden sonraki  sayıya  eşit  olmasıdır.  Yani her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamıdır. Buyurun size bir Tavşan Problemi
“Dört yanı duvarlarla çevrili bir yere bir çift tavşan konmuştur. Her çift tavşanın bir ay içinde yeni bir çift tavşan yavruladığı, her yeni çiftin de erginleşmesi için bir ay gerektiği ve tavşanların ölmediği varsayılırsa, 100 ay sonunda dört duvarın arasında kaç çift tavşan olur?” Bu şekilde düşünüldüğü takdirde tavşan çiftleri aylara göre şu sıralamayı ortaya koymaktadır: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Görüldüğü gibi ilk iki sayı hariç, her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamına eşittir. Bu sayıların arasındaki oran ise bize altın oranı vermektedir.