GÜNÜMÜZDE GAZETECİLİK NE DURUMDA VE GELECEĞİ NASIL?

DERBE Timur
Adige Mak Gazetesi, Aralık 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Günümüzde ülkemizdeki eğitim sistemi güvenilir niteliklerde mi? Aynı şekilde ülkemizin sağlık sektörü, polis teşkilatı, komünal hizmetler ve diğer kurumları güvenilir durumda mı?

Bu ortaya koyduğum soruların cevabını ben de sizde gayet iyi biliyoruz; güvenilir değiller. Rüşvet alım-veriminin zaptettiği ülke nefes alabilir durumda değil, ekonomisi kalkınamıyor. Bu gün hastalanan bir hastanın yaşayıp yaşamaması şansına düştüğü doktorla alakalı. Doktor okumadıysa, becerisi yoksa hastahanede ne yapıyor? Okuma öğrenemeyecek öğrenciye ne yaparsanız yapın okuma öğretemezsiniz. Ama öğretme yetisi olmayan öğretmenin de okulda tutulma sebebi nedir? O, başka birisinin, eğitimli gerçekten bu göreve layık birisinin yerini tutmuyor mu?

Gazetecilikte yukarıda gösterdiğim örneklerle aynı durumda. İnsanlar gazetecilere güvenmiyorlar, verdikleri enformasyonal bilgilerin doğruluğuna inanmıyorlar. Diğer bahis konusu ettiğim hususlardaki tüm eksiklikler gazetecilik içinde geçerli.

Türkiyede 14-21 Ekim tarihleri arasında ‘Güvenilir Olmanın Normları – Rusya ve Dünyada Gazeteciliğin Geleceği’ isimli forumda insanların yeniden gazetecilere güvenmesinin sağlanması konusunun gazeteciliğin ana görevlerinden olduğu, bu yüzden şimdiki durumda değişiklikler yapılması üzerine görüşüldü. Bu forumun organizatörü Rusya Gazeteciler Birliği’ydi. Etkinlik katılımcıları ülkede yayınlanan gazetelerinyöneticileri, bölge idareleri temsilcileri ve televizyon çalışanlarıydı.

Yaklaşık üçyüz kişinin katıldığı forumu enteresan kılan şey akıllı ve tanınmıi insanların konuşmacı olması olduğunu düşünüyorum.
Rusya Gazetecileri Birliği Sekreteri, Yüksek Gazetecilik Okulu çalışanı Pavel Gutiontov, Felsefe Bilimdalında Dr. Politolog, Rusya Bilimler Akademisi Felsefe Bölümü Başkanı Aleksey Kara-Murza, Felsefe Bilimdalında Dr. Vadim Mejuyev, Gazeteci Bilimadamı Leonid Nikitinske, Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vsevolod Bogadanov ve başkaları forumda konuştular, gazeteciliğin bu günü ve geleceği hakkında düşüncelerini dile getirdiler.


Fotoğraftakiler Rusya Gazetecileri Soyuzu idarecileri

Bağımsız düşünenler, açık açık konuşmak iletişim kurmak isteyenler internet ağını kullanıyor, orada nefes buluyorlar. Kağıt üzerinde yayınlanan gazetelerin okuyucularının sayısı azalıyor, her yerde tirajlar düşüyor.

Televizyonda en ilginç, zamanında fantastik sayılan icadlardan birisi, fakat ‘okuma’nın düşmanı oldu, faydasının yanısıra zararları da var. İnsan okurken nesnenin durumunu öğrenebiliyor, bunu yüreğinde canlandırıyor, böylece düşün yapısı keskinleşiyor bu sayede aklı daha da terakki ediyor. Bu imkanı kişinin elinden alıp sunumu direk gözünün önüne koymak bir nevi o insanı öldürmek gibidir.

Gazetecilik ilginç, var olmaya devam ediyor, var olmasını da istiyoruz, bu yüzden insanların bir daha bize güvenmelerini sağlamalıyız. Forum işte bunlara yönelikti. Biz forum çalışanları olarak, yüreğimiz biraz daha genişledi, ondan sağladığımız faydalarda sonsuz.