KUACE BERDIKO MEHMET

Kaynak: Muhsinin, Шапсыгъ bölümü, internet
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

Bir zamanlar Shapsughlar arasında Kuace Berdıko Mehmet adında bir yiğit vardı.

Tuapse yöresindendi.

Savaşa giderken, konuşmak (pseluh) için yol üzerinde bir kızın yanına gitti.

Kız, ”Savaş sürüyor, sense konuşuyorsun” diyerek Berdıko’yu utandırdı. Bir Rus kalesinden bahçeme bir top getirirsen seninle evlenirim, dedi kız Berdıko’ya.

Къуаджэ Бердыкъо Мэхьмэт аIо лIыхъужъы горэ Шапсыгъэмэ ахэтыгъ, ТIуапсэ лъэныкъом щыщагъ. Ари зао рэкIогорэ, рэпсэлъыхъонэу пшъашъэ горэм ыдэжьы кIуагъэ, пшъашъэм ыIуагъэр – зао макIо, о опсэлъыхъо, – игъэукIытагъ. Урыс къалэм топ къичи сичау къыдэгъэзыхьи сыкъыбдэкIост ыIуагъ.