KÜMES HAYVANCILIĞININ GELİŞMESİ İÇİN

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Tarımsal işletmeler yanısıra aile işletmeleri de tavuk yetiştiriciliği ile meşgul olmaya başladı.

Ufak tarım işletmeleri ve aile işletmelerine destek olmak amacı güden devlet programı ‘Agrostartap’ yumurta üretimini Adıge Cumhuriyetinde daha da geliştirmeye çalışıyor.

Bu program çerçevesinde devlet desteği alanlar arasında Natho Larisa da bulunuyor. Küçük çaplı yaptığı  yumurta tavuğu yetiştiriciliğini geliştirmek için kurduğu firma ardından bir milyon 312 bin ruble devlet desteği aldı.

Adıge Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı — Bu işletme ziyadesiyle kümes hayvancılığı üzerine faaliyet gösteriyor.  Bu sebeple beslediği kümes hayvanı sayısını arttırabilmesi ve gerekli teknik donanımı edinebilmesi için söz konusu desteği aldı. Hazırladığı faaliyet planının verileri ışığında gelecek yıl, bir milyon rublelik ek gelir elde etmesi gerekiyor. Verilen desteğin geri ödemesini yaptıktan sonra ise 1,5 milyon rublelik gelir elde etmeye başlayacak, —açıklamasını yaptı.

Bu senenin ilk sekiz ayı ele alınacak olursa Adıgeydeki işletmeler 81 186 yumurta üretti geçen yılın aynı dönemindeki üretim ise 79 926 idi.