SEVGİLİ KARDEŞİM NİHAT

YISMEYL Özdemir Özbay

Ankara 2.2.1991
Sevgili kardeşim Nihat,

Gönderdiğin belgeleri ve 22 Mayıs toplantısı ile ilgili bilgileri aldık. Teşekkür ederiz. Toplantının İngilizce olarak hazırlanan gündemini Türkçeye çevirterek okudum. Hollanda da yapılan ilk toplantıdan hareketle düzenlendiği anlatılmaktadır. Ben de geçen yıl Mayıs ayından bu yana Türkiye’deki gelişmeleri sana anlatarak konuya girmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi geçen yıl Hollanda toplantısına Süleyman katılmıştı. Bu toplantıda alınan kararları bize getirmişti. Bu kararlar doğrultusunda Türkiye’deki derneklerin bir konfederasyon çatısı altında toplanması ve benzeri kongrelerde Türkiye Çerkeslerinin bir kuruluşça temsil edilmesi düşünülmüştür. Ancak, TCnin yasaları böyle bir birleşmeyi kabul etmediğinden bütün derneklerin tek dernek olması, Ankara veya İstanbul’da bir merkez kurulması, diğer küçük derneklerin de bu derneğin şubesi olması tartışılmış, geçtiğimiz sonbaharda Kayseri’de yapılan dernekler arası toplantıda küçük derneklerin böyle bir birleşmeye henüz psikolojik olarak hazır olmadıkları, anlaşılmıştır. Bu nedenle bütün derneklerin temsil edildiği bir koordinasyon komitesi kurulmuştur. Bu koordinasyon komitesi bütün dernekleri temsil eden bir icra konseyi, (Yürütme Kurulu) oluşturmaya çalışmaktadır. Bu komite oluşana dek Ankara’daki Bütün derneklerin Türkiye dışındaki ilişkilerini, haberleşmelerini yürütmek görevi geçici olarak bana verilmiştir. Bu yetkiye dayanarak sana bu bilgileri gönderiyorum.

Türkiye’deki derneklerin üçüncü toplantısı Şubat l6’da Düzce’de başlayacaktır. Bu toplantı sonucunda Nalçik’e gelecek 4 delegenin isimleri belirlenmiş olacaktır. Ancak, Türkiye Çerkesleri için bu 4 sayısı biraz dar geldi. Buradan gelip toplantıyı izlemek isteyen kişiler çoktur. Biz bu resmi 4 delege dışında 4 kişiyi de toplantıyı izlemek üzere, gözlemci olarak göndermek istemekteyiz. Bunlar gerektiğinde tertip komitesine ve Xase’nize yük olmayacak şekilde masraflarını kendileri karşılayabilirler. Biraz önce de belirttiğim gibi, bizim 4 delegemiz büyük bir ihtimalle 18-19 şubat günleri belli olacaktır. Bu isimler belirlendikten sonra size yazı ile hemen ulaştırmaya çalışırız.

Bu bilgileri sana aktardıktan sonra, hal hatır sorma işine gelebilirim sanırım. Nasılsın, yoğun bir şekilde çalıştığını oradan gelenlerden duyuyorum. En son Wuelcır Muzerin gelmişti, Ondan haberlerini aldık. Daha sonra Nalçik’te okuyan öğrencilerden de iyi haberlerini aldık.

Bu taraflarda pek değişen bir şey yok. Türkiye’de Irak Körfez savaşının getirdiği stres, korku ve huzursuzluk hüküm sürmektedir. Bu arada kendi durumumuzdan korkmamız bir yana, bizden daha çok tehlike altında bulunan Ürdün’deki Ad‘geleri düşünmekteyiz, ancak yapabileceğimiz birşey de yok. Bütün dileğimiz, bu savaştan bizlerin bir yara almadan kurtulmamızdır.

Su anda Adigey’in şarkıcılarından Jane Nefiset Ankarada bulunmaktadır. Dün akşam bir düğün salonunda yapılan eğlence gecesinde Ankara’daki Çerkeslere güzel bir konser vermiş bulunmaktadır. Yarın akşam ise daha seçkin ve resmi bir guruba bir resital verecektir. Anavatandan gelen bu tür sanatçılar, buradakilerin umudunu canlandırmakta ve güzel etkiler bırakmaktadır. Bu tür kültürel ilişkilerin planlanarak daha programlı bir şekilde sürdürülmesinde büyük yarar olduğuna inanıyorum.

Sana şimdilik bu kadar yazabiliyorum. Meydana gelecek değişiklikleri ve olayları en kısa zamanda bildirmeye çalışacağım. Tüm tanıdıklara en içten ve samimi selamlarımı iletirim. Gözlerinden öperim. Hoşça kal sevgili kardeşim.

Özdemir Özbay (Yismeyl)