YAŞAM VE DEĞERLER ÜSTÜNE DÇB KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINA YÖNELECEK

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) yönetim kurulu toplantısı, ‘Çerkes günü’ etkinlikleri 9-10 eylül tarihlerinde Nalçikte yapıldı.

DÇB başkanı Sehureko Havti, AC sivil toplum kuruluşu Adıge Xae başkanı L’ımışeko Ramazan, Kabartaye Adıge Xasesi başkanı Hafıtse Muhammed, Karaçay-Çerkes cumhuriyeti Adıge Xasesi başkanı Aslan Alıy, Şapsığe Adıge Xasesi Başkanı Çaçıhu Mecid, DÇB yürütme kurulu üyelerinden Yevuz Beçır, Şekerci Yıldız  2022 yılı ocak ayından günümüze dek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı katılımcılarının konuşmalarında belirttikleri gibi çalışmaların daha da ileriye taşınması gerekiyor. Bu husus üzerine kararlar aldılar.

Çerkes ulusundan ünlü kşilerin, özellikle Türkiyede yaşayan ünlülerin yaşantıları hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinilerek DÇB ile çalışmalarının sağlanması konuşuldu. İnternetin sağladığı olanaklardan faydalanılarak alınan kararları yaşama geçirmeye karar verdiler. DÇB’nin ayakları üstünde durması için aktif çalışanlar ile alakalı bilgiler çağdaş normlarda araştırılacak, yazılı olarak bunlar yayınlanacak.

Diaspora Çerkesleri

Toplantıda yurtdışında yaşayan çerkeslerin tarihi vatanlarına geri dönüşleri konusunda kitle iletişim araçlarından faydalanılması hususu ele alındı. Kabartay-Balkar cumhuriyetinde bu konuda yapılanlar ayrıntılı olarak belirtildi.

Devlet bürokratları ile DÇB’ye bağlı cumhuriyetler ve diğer bölgelerde bulunan organların bu çalışmaya nasıl katılacakları üzerine de bir karar alındı.

Türkiyedeki çerkeslerle daha çok bir araya gelme, milli bilince dair etkinliklerin organize edilmesine verilen önem üzerine pek çok kişi konuştu.

DÇB Başkan yardımcısı Şevcen Aminet, DÇB yönetim kurulu üyesi Tabış Murat yurt dışında yaşayan çerkeslere Çerkesçe ve Rusça öğretilmesi konusu hakkında konuştular. Gelecekte de internet ve diğer kitle iletişim araçları kullanılarak bu konuda çalışmaya devam edecekler.

DÇB Başkanı danışmanı, AC Adıge Xasesi yönetim kurulu üyesi Meşfeş’u Necdet, Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızla da ilgili olan Rusya devlet politikası hakkında konuştu.

Toplantıda, Rusyada kabul kanunlar çerçevesinde yurtdışında yaşayanların sorunlarının daha ayrıntılı öğrenilmesi, kanunlar çerçevesinde çalışmaların yürütülmesi-ilerletilmesi kararı alındı.

Ayrıca ufak çocukların ve gençlerin tatillerini ilginç geçirmeleri ile alakalı konuları da ele aldılar.

Adıgeyden  L’ımışeko Ramazan, Meşfeş’u Necdet, Tsıkuşo Aslan, Ğuçetl Susan, Hot Yunıs, Hablavko Adam DÇB toplantısına ve Çerkes şöleni etkinlikerline katıldı.