MEŞFEŞ’Ü ALFABE TASLAĞI

Adigece alfabe taslağı  .:.  Adyghe alphabet draft  .:.  ÐŸÑ€Ð¾ÐµÐºÑ‚ адыгского алфавита  .:.  ×˜×™×•×˜×ª אלפבית של אדיגה  .:.  Ù…شروع الأبجدية الأديغة Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

Okumaya devam edinMEŞFEŞ’Ü ALFABE TASLAĞI

ÇAĞRI

CircassianCenter Адыгабзэм фэгумэкIхэрэр, лъэпкъыбзэкIэ тхэным тхъагъо хэзгъуатэхэрэр, мытхэшъуми еджэшъухэрэр шъукъетэгъэблагъэ ти вэб-сайт иадыгэ нэкIубгъо... Ти вэб-сайт тыкъегъэгугъэ; - Ти тхыгъэхэр къыфиухъумэщт, - Ти тхыгъэхэр еджакIуэ нахьыбэм алигъэIэсыщт. - Адыгабзэр зикIасэхэм…

Okumaya devam edinÇAĞRI

GÜÇLÜKLER VE ÖNERİLER

MEÅžFEÅžÅžÜ Necdet Hatam Maykop, Ekim 2012 ÖÄŸrenmeyi zorlaÅŸtıran özellikler: Alfabe: Günümüz alfabesinin çok düzenli olmadığını en azından bildiÄŸimiz alfabe düzenleme ilkelerine uymadığını düÅŸünüyorum. Adığabze okuma-yazmayı öÄŸrenmeye baÅŸlayanların ilk dikkatini çeken…

Okumaya devam edinGÜÇLÜKLER VE ÖNERİLER

TOPLANTI BAŞLIYOR

Toplantı baÅŸlama saati geldiÄŸinde hepimiz salondaki yerlerimizi aldık. Yaka kartlarımız ve gündem maddelerini içeren bilgi forumları davetlilere kapaklı bir dosya içerisinde dağıtıldı. Dosya paketi içerisinde bizlere hediye edilen DoÄŸu Akdeniz’deki…

Okumaya devam edinTOPLANTI BAŞLIYOR

GÜNDEM MADDELERİ

Sayın Necdet Hatam beyin baÅŸkanlık koltuÄŸuna oturması ile toplumumuz adına faydaları olacağına inandığımız gündem maddeleri tartışmaya açıldı. Toplam 6 madde halinde yer alan konularımız ise, 1) Kurulması düÅŸünülen TV ile…

Okumaya devam edinGÜNDEM MADDELERİ

İŞ PLANI

Köydeki Planlanan Faaliyetler        : Okulumuzun temel bazı ihtiyaçlarına, gücümüz yettiÄŸince  cevap verebilmek. Daha çok emeÄŸimizi ortaya koyarak bir ÅŸeyler yapabilmek. GidiÅŸ ve dönüÅŸ tarihi : 13 / 08 / 2005…

Okumaya devam edinİŞ PLANI

ALINAN MALZEMELER

Proje Kapsamında Giden Malzemeler .... 01 200x100 cm’lik özel yapılan mantar panolar. 02 YaÄŸlı boyalar (kapılar ve duvar için). 03 ÖÄŸretmen sandalyesi. 04 ÖÄŸretmen masası için örtü (özel diktirildi). 05…

Okumaya devam edinALINAN MALZEMELER

GUBSEGE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

CircassianCenter Gubsege Grubu ilk projesini nihayet gerçekleÅŸtirdi. Amaç; Türkiye'nin neresinden ve hangi boydan olursa olsun, bütün Çerkesleri birbirine kaynaÅŸtırmak. Köylerimizde yaÅŸatılmaya çalışılan, unutulmaya yüz tutmuÅŸ kültürel deÄŸerlerimizi, gençlerimize tekrar hatırlatmak.…

Okumaya devam edinGUBSEGE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

1. GÜN

Gubsege Grubu olarak buluÅŸma yerimiz Kayseri Otogarı oldu. Ä°lk giden ben oldum ve heyecan ile ( bazılarını sadece resimlerde gördüÄŸüm) arkadaÅŸlarımı beklemeye baÅŸladım. Otobüsler her yanaÅŸtığında kalbim hızla çarpıyordu. Öyle…

Okumaya devam edin1. GÜN

2. GÜN

Sabah saat 08:30 gibi hepimiz okulumuza gittik. Tüm grup ilk defa iÅŸ kıyafetlerimizi giymiÅŸtik ve oldukça güzel bir görüntü veriyordu. Ä°ÅŸe, hiç kimse "sen ÅŸurayı, sen burayı yap" demeden baÅŸlamıştık.…

Okumaya devam edin2. GÜN

3. GÜN

Sabah saat 08:30 da tüm grup okulun bahçesinde toplandık. Fakat bizden çok önce gelen Enganoy Erol bey ve Enganoy Mustafa amcayı bahçede görmek hafif mahcup olmamıza, bir taraftan da sevinç…

Okumaya devam edin3. GÜN

4. GÜN

Sabah saatlerinde yine okulumuzun bahçesinde toplandık. Grup olarak yarıda bıraktığımız iÅŸlerimizi tamamlamamız lazımdı. Burada yapılan iÅŸleri tek tek anlatmak tabi ki çok zor. ÖrneÄŸin, kapı, dolap, pano çerçeveleri vs gibi…

Okumaya devam edin4. GÜN

5. GÜN

Bu günü, izin günü olarak seçtik. Åžomauha Hakan’ın ve Çeleskat Emel’in yapmış olduÄŸu program doÄŸrultusunda güzel bir gün yaÅŸamak için yola çıktık. Enganoy Erol bey, Enganoy Mustafa bey, Shapsugh Åžerafettin…

Okumaya devam edin5. GÜN

6. GÜN

Thamadelerimizden gelen istek doÄŸrultusunda okulumuzun açılışını Cuma günü yapacaktık. Bu yüzden zamanımız daralmıştı. Bu gün PerÅŸembe ve acilen istediÄŸimiz noktaya gelmemiz lazım. Bütün arkadaÅŸlarım öÄŸle yemeÄŸi için dahi ara vermek…

Okumaya devam edin6. GÜN

7. GÜN

Bu gün akÅŸamüzeri misafirlerimiz okulumuzu ziyaret edecekti. Neler yapılmış bakacaklardı. Amaç tabi ki bizlere manevi destek vermekti. Gelecek bütün konuklarımızda biliyordu ki nelerin alınıp, nelerin yapıldığı deÄŸil, asıl önemli olan…

Okumaya devam edin7. GÜN

SON GÜN ve AÇILIŞ

CircassianCenter AkÅŸam saat 20:00 gibi açılış yapılacaktı ve Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürümüz, Göksün Dernek BaÅŸkanımız, çevre köylerin deÄŸerli Muhtarları ve Thamadeleri bizlerle birlikte olacaktı. Dışarıya oldukça zengin bir servis masası…

Okumaya devam edinSON GÜN ve AÇILIŞ

TEŞEKKÜR

CircassianCenter Bu gün Cumartesi. Pazar günü köyden ayrılacağız. Bu gün de yine güzel olaylar yaÅŸadık. Ä°zin verirseniz bu güzel olaylardan kısaca bahsetmeden bu sayfayı tamamen kapatmak istemiyorum. "Köy Okulu" projemizden…

Okumaya devam edinTEŞEKKÜR

TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE

CircassianCanada DeÄŸerli HemÅŸerilerimiz, Adigece Kafkasya dan yayın yapacak bir/birkaç televizyon kanalı için imza kampanyasına, 14-15 Ocak 2006 tarihinde CircassianCanada Katılımcıları Adana Toplantısı'nda karar verilmiÅŸti. Kampanyaya, kampanyanın Dünya çapında da yaygınlaÅŸtırılarak…

Okumaya devam edinTÜM HEMŞEHRİLERİMİZE

PROJENİN HUKUKİ BOYUTU

CircassianCanada DeÄŸerli HemÅŸerilerimiz, BilindiÄŸi üzere Avrupa BirliÄŸine uyum sürecinde Türkiye’de yaÅŸayan, TC. vatandaşı   olan ancak  farklı etnik kökenlere mensup insanların kültürleri, alt kültürler olarak ifade edilip, kendi ana dilleriyle yayın,…

Okumaya devam edinPROJENİN HUKUKİ BOYUTU

ADİGE TV İMZA KAMPANYASI İÇİN FESTİVALLERDE AKTİF OLARAK ÇALIŞANLARIN LİSTESİ

CircassianCanada Kayseri, Göksun ve Düzce festivalinde kimi üzerlerine tiÅŸörtlerini giyerek, kimi sahne programlarında misafirleri imzaya davet ederek, aktif bir ÅŸekilde imza toplayan deÄŸerli arkadaÅŸlarımızın hepsine teÅŸekkür ediyoruz. Festivallerdeki deÄŸerli büyüklerimiz…

Okumaya devam edinADİGE TV İMZA KAMPANYASI İÇİN FESTİVALLERDE AKTİF OLARAK ÇALIŞANLARIN LİSTESİ

DÜZCE FESTİVALİNİN ARDINDAN – Adige TV Projesi İmza Kampanyasında ilk adım olan Festivaller

KEÇ-I Mine Yalçın Türkiye’nin batısında yaÅŸayan hemÅŸerilerimizi bir araya getirmek adına en geniÅŸ kapsamlı hazırlanan aktivitelerin başında gelen Düzce festivalimize sayın valimiz Halil NimetoÄŸlu ile birlikte il özel idaresinde görev…

Okumaya devam edinDÜZCE FESTİVALİNİN ARDINDAN – Adige TV Projesi İmza Kampanyasında ilk adım olan Festivaller

KAYSERİ FESTİVALİNİN ARDINDAN – Adige TV Projesi İmza Kampanyasında ilk adım olan Festivaller

SHOMAUHA Hakan Derneklerimizin önderliÄŸinde düzenlenen Kafkas Kültür Festivalleri toplumumuz adına özel bir anlam taşımaktadır. Bu festivaller sayesinde akrabalarımız, dostlarımız ile buluÅŸup hasret giderirken yeni dostluklar da edinme imkânı buluyoruz. DiÄŸer…

Okumaya devam edinKAYSERİ FESTİVALİNİN ARDINDAN – Adige TV Projesi İmza Kampanyasında ilk adım olan Festivaller

BAĞIŞTA BULUNAN KATILIMCILARIMIZ

SaygıdeÄŸer katılımcılarımız, Kefken Projesi Kurulu'nun ve Kocaeli Kafkas Kültür DerneÄŸi'nin 17.07.2006 günü yapılan toplantısı neticesinde, Kefken Projesi'ne katkı saÄŸlamak üzere yapılacak yardımların toplanacağı hesap numaralarının Sami Korkut-Erdal Çatan müÅŸterek hesabında…

Okumaya devam edinBAĞIŞTA BULUNAN KATILIMCILARIMIZ

MEZARTAŞI MODELLERİ

Kefken Anıt Mezarlık Projesi'nin mezar taÅŸlarına iliÅŸkin çalışmaları Hristiyan mezar taÅŸlarına benziyor karalamaları üzerine iptal edilmiÅŸtir.                                           Model -1                                                                       Model -2…

Okumaya devam edinMEZARTAŞI MODELLERİ

KAMP HAZIRLIKLARI

.:. Kamp mezarlıklardan oldukça uzak bir alanda kurulacaktır. .:. Kampta çadırlarda kalınacaktır. .:. Seyyar tuvalet ve banyo kurulacaktır. .:. Çalışmalara ailece katılacak olanlar kendi çadırlarını getireceklerdir. .:. Tek gelen katılımcılar…

Okumaya devam edinKAMP HAZIRLIKLARI

SON GELİŞMELER

.:. Özel Ä°dare MüdürlüÄŸüne KaraaÄŸaç Muhtarlığının baÅŸvuru yazısı. 08 Haziran 2006 Kandıra Özel Ä°dare MüdürlüÄŸüne KaraaÄŸaç köyümüzde YolcuoÄŸlu mezarlığı adı altında bulunan mezarlığın, Kafkasya^dan 1864 ve 1878 yıllarında sürgün edilen…

Okumaya devam edinSON GELİŞMELER

KEFKEN MEZARLIĞI

Semra Ademey Gürel 09.09.2006 Bizler Kefken mezarlığına farklı bir noktadan baktık. Bizim için Kefken diaspora da acı dolu hayat mücadelemizin baÅŸlangıç noktalarından birisidir. Bu acı baÅŸlangıç sadece Abhazlar için deÄŸil…

Okumaya devam edinKEFKEN MEZARLIĞI

GÖNÜL DOSTLARI

Semra Ademey Gürel 15.09.2006 Kefken ekibine yüreÄŸi ve emeÄŸi ile desteklerini verenler ve yaÅŸanan duygulu anlar… KaraaÄŸaç köyündeki çalışmadan sonra kamp alanında akÅŸam  yemeÄŸimizi yediÄŸimiz bir sırada, Kocaeli derneÄŸi baÅŸkanımız…

Okumaya devam edinGÖNÜL DOSTLARI

SON SÖZ

Semra Ademey Gürel 19.09.2006 Öncelikle, bizlere orada usta olarak yardımcı olan Cafer Amca, Ali usta, Kemal ustaya; ayrıca mezarlık yanında evi bulunan ve bize çalışmalar boyunca su ve elektrik veren…

Okumaya devam edinSON SÖZ

TURGUT UZUNDAĞ (Şiir)

KAFKASYA'YA YAKARIÅž Bekle beni döneceÄŸim Yıldızlardan medet umarak SoÄŸuk nefesimle soluyarak Titrek bedenimi yorarak Bekle beni döneceÄŸim Bu dönüÅŸ çok uzun Dayanmıyor bacağım kolum Kaybetmezsem eÄŸer yolum Bekle beni döneceÄŸim…

Okumaya devam edinTURGUT UZUNDAĞ (Şiir)

FARUK ÖZAYDIN

BEŞİNCÄ° MEVSÄ°M DüÅŸtü can evime dördüncü cemre Dünyayı üçüncü gözümle gördüm. Dört yüz seksen beÅŸ gün çekti bir sene On altıncı aya takvimsiz girdim. Aynalara baktım korku gösterdi Saatler her…

Okumaya devam edinFARUK ÖZAYDIN

MESUT GÜNGÖR (Şiir)

KAFKAS DAÄžLARINA Canım sıkılıyor ! Kalbim küt küt atıyor, Soluk alışlarımda, Nefesim boÄŸuluyor, Dizlerimin bağı çözülmekte, Ayakta duramıyorum, AÄŸlamak istiyorum! Erkek adam aÄŸlamazmış! Huzurlu deÄŸilim ki! Sam yeli esiyor, YemyeÅŸil…

Okumaya devam edinMESUT GÜNGÖR (Şiir)

ATAKAN KAYNAK (Şiir)

ANNE tuttular kollarımdan anne "hadi" dediler gönderme beni anne ne olur gönderme beni toprağına bin can feda yurdumun tuttular kollarımdan, attılar beni anne bakamadım arkama haykıramadım Elbruz'un eteklerine gönderme beni…

Okumaya devam edinATAKAN KAYNAK (Şiir)

ESRA MAKARA (Şiir)

Ä°STANBUL ÇOCUKSULUÄžUMLA Ä°stanbul… Çığlıklarla bezeli sessiz kentim Haykırışlarımı içine saklamaktan usandın, bilirim. Oysa hayatımın boyutsuzlukları içinde Ruhumla geçmiÅŸimin içinde Yaptığım yolculuklardaki Senli ya da sensiz dakikalar… Maviye gömülü bir martı…

Okumaya devam edinESRA MAKARA (Şiir)

MERT SEYHAN (Öykü)

KİŞİSEL KATLÄ°AM PLANLARI Bir türlü hazmedemiyordu yaÅŸadıklarını genç adam. Yolda, okulda, belediye otobüsünde sürekli gergin yaşıyordu. Eve her gün yorgun gelip tek başına odasına çekiliyor, uzun süre bütün kanalları zaplıyor…

Okumaya devam edinMERT SEYHAN (Öykü)

SİNEJAN ASLAN (Öykü)

KÜÇÜK BÄ°R KIZDI Küçük bir kızdı. Kıvır kıvır uzun siyah saçları ve yeÅŸil gülümseyen gözleri ile babasının ve mahallenin sevgilisiydi. Babasından aldığı sevgiyi etrafındaki insanlara o minik yüreÄŸinden koptuÄŸu gibi…

Okumaya devam edinSİNEJAN ASLAN (Öykü)

DURSUN KACIR (Şiir)

SÄ°Z HÄ°Ç... Rüzgarların dans ettiÄŸini, SeviÅŸtiklerini biliyor muydunuz? Fırtınaların aÄŸaçlarla sarıldığını Hatta öpüÅŸtüÄŸünü gördünüz mü? Rüzgarın sesini dinlediniz mi? DinlemiÅŸ olmalısınız. Kendinize bir sorun; Hiç dans ederken öldünüz mü? Sizce…

Okumaya devam edinDURSUN KACIR (Şiir)