ЦАГЪУЭ НУРИЙ – TS’AĞHUE NURİ

Цагъуэ Нурий – Ts’ağhue Nuri
Çerkes Teavun Cemiyeti’nin 1900’lerin başlarında anavatana gönderdiği çok değerli bir eğitimci. Nalçik’te ilk Adığabze gazete ”Adığe Maq”ı yayımlayan kişi. Kabardey Balkar TV’sinin onu anlatan bir programı. “Псыпэхэш” yol açan, öncü anlamına.