‘სქანი’/ ‘SKANİ’NİN 3. SAYISI YAYINLANDI

Ali İhsan Aksamaz

Gürcistan’da Megrelce olarak yayınlanan dergi ‘სქანი’/ ‘Skani’nin Aralık 2020/ 3. sayısı çıktı.

‘Skani’nin son sayısında da ilginç ve şaşırtıcı çalışmalar yer alıyor: Natia Gakharia’nın makalesi: ‘Megrelce ve Lazca toprak ve su ile ilgili sözlük’; Laşa Kodua’nın makalesi:Japonya’daki ‘Okinavaca’/ Dil ve kimlik mücadelesi; Sinan Badişi’nin bir eskizi; Besa Kiria’nın etnografik sözlük materyalleri; Giga Kavtaradze’nin çalışması: Barbara Danelia’nın biyografisi; Gogita Chitaia’nın Bia köyündeki etnografik gözlemleri; Giorgi Gakharia’nın çalışması: Megrel asma çeşitleri; Megrelce sözlü Jazz/ Teona Mosia ile söyleşi;  Giorgi Khulordava ve Kote Naçqebia’nın şiirleri; Bakur Khubulava’nın hikâyesi, Riunoske Akutagava’nın Megrelce tercümesi.

‘სქანი’/ ‘SKANİ’NİN 1. SAYISI

სქანი’/ ‘Skani’-şi  3-a nomeri gamiçkvinu

Gurcistanis Margaluro gamiçkvineri jurnali ‘სქანი’/ ‘Skani’-şi Xrist̆ana 2020/ 3-a nomeri kogamaxtu. ‘Skani’-şi çodina nomeristi, onç̆eloni do gok̆vironi mak̆alepe gežin: Natia Gaxariaşi mak̆ale: ‘Dixa do ʒ̆k̆arişen ambaroni Margaluri do Lazuri zit̆apuna’; Laşa K̆oduaşi mak̆ale: Jap̆onyaşi ‘Ok̆inavuri Nena’/ Nena do minobaşi ok̆ok̆idinu; Sinan Badişişi ar esk̆izi; Besa Kiriaşi etnografiuri zit̆apunaşi mat̆eryalepe; Giga Kavtaražeşi Barbare Daneliaşi biyografişen ambaroni noçalişe; Gogit̆a Çit̆aiaşi etnografiuli oxosarupe oput̆e Bias; Giorgi Gaxariaşi noçalişe: Margaluri binexepeşi ç̆eşidepe; Margaluri zit̆apeten Jazz/ Teona Mosia k̆ala int̆erviu; Giorgi Xulordava do K̆ot̆e Naç̆qebiaşi şiirepe; Bak̆ur Xubulavaşi p̆aşura, Riunosk̆e Ak̆ut̆agavaşi Margaluri tercume.

სქანი’/ ‘SKANİ’NİN 2. SAYISI

სქანი’-ში  3- ნომერი  გამიჩქვინუ

გურჯისთანის მარგალურო გამიჩქვინერი ჟურნალი ‘სქანი’-ში ხრისტანა 2020/ 3-ა ნომერი ქოგამახთუ. ‘სქანი’-ში ჩოდინა ნომერისთი, ონჭელონი დო გოკვირონი მაკალეფე გეძინ: ნათია გახარიაში მაკალე: ‘დიხა დო წკარიშენ ამბარონი მარგალური დო ლაზური ზიტაფუნა’; ლაშა კოდუაში მაკალე: ჟაპონიაში ‘ოკინავური ნენა’/ ნენა დო მინობაში ოკოკიდინუ; სინან ბადიშიში არ ესკიზი; ბესა ქირიაში ეთნოგრაფიური ზიტაფუნაში მატერიალეფე; გიგა ქავთარაძეში ბარბარე დანელიაში ბიოგრაფიშენ ამბარონი ნოჩალიშე; გოგიტა ჩიტაიაში ეთნოგრაფიული ოხოსარუფე ოფუტე ბიას; გიორგი გახარიაში ნოჩალიშე: მარგალური ბინეხეფეში ჭეშიდეფე; მარგალური ზიტაფეთენ ჟაზზ/ თეონა მოსია კალა ინტერვიუ; გიორგი ხულორდავა დო კოტე ნაჭყებიაში შიირეფე; ბაკურ ხუბულავაში პაშურა, რიუნოსკე აკუტაგავაში მარგალური თერჯუმე. (30 XI 2020)

(Önerilen okumalar: Ali İhsan Aksamaz, “Megrelce dergi çıktı: “სქანი”/ “Skani”, sonhaber.ch, 16 V 2020; Ali İhsan Aksamaz, “Hayvan Çiftliği Megrelce olarak yayınlandı”, sonhaber.ch, 16 XI 2020)