ADİGE CUMHURİYETİ YEREL İDARELER KONSEYİ XI. TOPLANTISI YAPILDI

THARKOHO Adam
Adige  Mak Gazetesi, Nisan 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Dün (16 Nisan) Adige Cumhuriyeti (AC) Yerel İdareler Konseyi XI. Toplantısı Mıyekuape’de yapıldı. Bu toplantıya; AC Başkanı THAKUŞINE Aslan, Başbakan KUMPIL Murat, AC Devlet Konseyi-Xase  Başkanı Vlademir Narojne, Cumhuriyet Başsavcısı Vasiliy Paslovske, Bakanlar Kurulu Üyeleri, yerel idarelerden gelen temsilciler katıldılar. Konsey geçen yılki çalışmaların değerlendirmesini yaptı, yeni amaçlar üzerine konuştular.

AC Cumhuriyeti Başkanı THAKUŞINE Aslan açılış konuşmasında Rusya Federasyonu (RF) Başkanı Vlademir Putin’in yayınlanan kararname gereği bu yıl ilk defa ‘yerel yönetimler’ günü kutlandığını söyledi.

THAKUŞINE Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada; ”RF’nda her zaman yerel yönetim idarelerine-kurumlarına büyük önem veriliyordu, günümüzde de öyle. RF Başkanı Vlademir Putin’in belirttiği gibi, ekonominin gelişmesi ve devletin önünde yer alan önemli sorunların çözümlenmesinde iş yerel idarelerden başlıyor” dedi.

AC Başkanı, yerel idarelerde günümüzde olan değişimler-gelişmeler sayesinde Adigey’in iyi yönde geliştiğini de belirtti. Son yıllarda bölgemizde yatırımcıların ekonomiye katkıları fark edilir oranlarda arttı, federal merkezden aldığımız destek mahiyetindeki paranın miktarı daha azaldı. Çeşitli konularda yenilikler yapılmasına yönelik programlar cumhuriyetimizde övünülecek bir şekilde gerçekleştiriliyor, bahsedilmesi gereken başka pek çok konuda var.

THAKUŞINE Aslan; ”Federal ve cumhuriyet bütçelerinin katkısı ile yerel idarelerin seçme teknik donanımları edinme imkanları doğdu, başka konularda da yardımlar alıyorlar. Günümüzde yerel yönetimlerin üzerinde durması gereken en önemli konu ise rüşvet alım-verimine karşı durmalarıdır. Çünkü sadece 2012 yılında bu konuda kanunların ihlal edildiği 158 vaka savcılık tarafından tespit edildi. Aynı zamanda komünal hizmetler çerçevesinde var olan sorunların ortadan kaldırılması, bu konuyla ilintili olan altyapının yenilenmesi, halkın ihtiyaçlarının düzgün bir şekilde karşılanması, yerel idare-kurumların sıhhi durumlarının normlar çerçevesine sokulması gibi başka pek çok konuya da özen göstermeliyiz. Belediye-yerel idarelerin sıhhi durumlarını çokça konu edinmemize rağmen, alınmış belirli kararlar olmasına rağmen, işlerin durumundan memnun değilim. Söz konusu ettiğim bu sorunların ortadan kaldırılması için herbirimiz elbirliği içerisinde insanların bize olan güvenlerini boşa çıkartmamalıyız” dedi.

Yerel yönetimlerin uzman kadrolara olan ihtiyaçları konusunda da çalışmalı, halkın kurumlarla alakalı işlerini daha çabuk görmeleri için elektronik olanaklardanda faydalanılması gerektiğini de AC Başkanı THAKUŞINE Aslan belirtti.

THAKUŞINE Aslan toplantı katılımcılarına yönelerek; ”Siz yerel yönetim kurumları çalışanları halka daha yakınsınız, onların sorunlarına daha vakıfsınız. Size müracaat eden herkesin sorunlarını olanaklarınız çerçevesinde çözümlemek-yardımcı olmak ana görevinizdir” dedi.

THAKUŞINE Aslan yerel yönetimler günü öncesinde uzun yıllar boyunca övgüye değer bir şekilde görevlerini yerine getiren yerel yönetim çalışanlarından bazılarına AC Başkanlığı takdirnamesi verdi.

Daha sonra AC Parlementosu Başkanı Vlademir Narojne bir konuşma yaptı ve ilgili kurumların çalışanlarından bazılarına AC Parlementosu Takdirnamesi verdi.

Ardından AC Yerel Yönetim-İdareler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Dmitri Uşakov geçtiğimiz yılın faaliyetleri ve gelecekte yapılması planlananlar üzerine ayrıntılı açıklama yaptı.

Toplantının sonunda bir daha söz alan Cumhuriyet Başkanı; ”Günümüzde en önemli vazifemiz; Adigey’deki tüm yerleşkelere doğal gaz ve suyun çekilmesi var olan hatların yenilenmesi-gerekli tadilatların yapılması, gazi, emekli ve az gelirli ailelere yardımcı olunması her konuda halkımıza faydalı olmaktır. Bunun  idrakine varmış, üzerlerine aldıkları vazifenin getirdiği sorumluluklara vakıf olan yöneticilere yardımcı olacağız. Bir daha altını çizerek belirtmek istiyorum ki, sizin yerinize görevlerinizi kimse yerine getirmeyecek, vaziflerinizi gerektiği gibi yerine getirin, halkı anlayın, sorunlarını kavrayın” dedi.