AVRUPA ÇERKES KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU BİLDİRİSİ

Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu
03 Mayıs 2006

5 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul’da başlayacak DÇB genel kurulunda gündeme gelmesi beklendiğinden olmalı ki çok sayıda kurum, kuruluş ve şahıslarca 25 Nisan 2006 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasında yapılması planlanan Çerkes Kültür Günü’nün neden iptal edildiğini sormaktadırlar. Hem bu sorulara cevap verilmiş olması hem de görsel ve yazılı basında çıkan yalan, yanlış haberlerin doğrusunu kamuoyuna duyurmak düşüncesiyle bu bildiriyi yayınlıyoruz.

11 Mart 2006 tarihinde Köln Derneği’nde yapılan toplantıya katılan tüm dernek ve federasyon temsilcilerinin oy birliğiyle 25 Nisan 2006 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasında yapılması istenen Çerkes Kültür Günü’nü organize etmek için seçtikleri komisyonun yaptıkları ön çalışmaları dinleyip yapılması gereken hususları tespit ettiler. Kusursuz Çerkes Kültür Günü’nü nasıl yapabilirizi konuşmak ve karara bağlamak için 01 Nisan 2006 tarihinde Köln Derneği’nde toplandık.

Komisyon üyeleri yaptıklarını anlatmaya başlamadan Belçika Derneği başkanı söz alarak; ‘’ben Belçika, Hollanda, Wuppertal, Zwingenberg ve Fransa dernekleri adına konuşmak istiyorum. Bize yine yaramaz çoçuklar diyeceksiniz ama olsun’’ diyerek söze başladı. Adını saydığım bu dernekler karar aldılar. Omar Faruk Tamzok, Harun Bidaniko ve Batıray Özbek’i Çerkesleri temsilen Brüksel’e göndermenizi istemiyoruz. Bizim isteğimizin dışında Brüksel’e gidecek olurlarsa adını saydığım dernekler hazırlık çalışmalarına ve geceye katılmayacaktır. Gidip gitmeyeceklerini bilmek istiyoruz, dedi.

Bunun üzerine kendilerine bu ismini söylediğiniz şahısların suçları ne? Bu kararı neden aldınız. Bizlerde bilmek istiyoruz, diye soruldu. Belçika Derneği başkanı cevaben Omar Faruk ve Harun Bidaniko Belçika’da yaptığımız geceye gelip destek vermediler. Ayrıca Omar Faruk bir konuşmasında derneğimiz üyelerinin yarısından fazlasını içeren bir grup için Çerkes olmadıklarını söylediydi. Harun Bidaniko’da Omar Faruk bey gibi düşünüyor olmalı ki, onu tekzip etmedi. Batıray Özbek ise aynı insanlar için kitaplarında Çerkes olmadıklarını yazmış. Benim derneğimde olduğu gibi ismini saydığım diğer derneklerde de bu gruptan üyeler var. Bu şahıslara kırgınlar. Bunun için gitmelerini istemiyoruz, dedi.

Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu’nu temsilen toplantıda hazır bulunan sayın Harun Bidaniko söz istedi. Bizler buraya 25 Nisan 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda yapılmak istenen Çerkes Günü’nü en iyi şekilde nasıl yapabilirizi konuşmak için toplandık. Bu günün yapılabilmesi için bir katkım olabilir mi diye buradayım. Ancak hakkımda konuşulanları duydunuz, cevap vermek zorundayım. Federasyon başkanımız sayın Omar Faruk Tamzok bahsedilen konuşmayı yaparken bende oradaydım. Benim anladığıma göre Omar Faruk Bey o konuşmasında daha kuruluş aşamasında DÇB’nin yaptığı Çerkes tanımını anlatmıştı. Birine veya birilerine sen Çerkes değilsin dememişti. Öyle hatırlıyorum. Bir yanlış anlama var sanırım. Çerkeslik tanımını eksik veya yetersiz bulanlar varsa 5 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak DÇB olağan genel kurul toplantısına gitsinler orada yeni bir tanım yaptırsınlar. Bizde bu tanıma uyarız. Belçika’daki geceye katılmayış sebebini daha önce anlatmıştım. Tekrarlamaya gerek duymuyorum dedi.

Daha sonra komisyon başkanı sayın Dr. Ehsan Saleh söz alarak; sayın Batıray Özbek burada olmadığı için onunla ilgili iddiaları ben cevaplamak istiyorum. Burada oturan herkes çok iyi biliyor olmalı. Batıray Özbek bey ömrünü Çerkeslere, Çerkesliğe adamış akademisyen, araştırmacı ve yazar olan bir bilim adamımızdır. Onun neyi nasıl yazacağını birilerinin tespit etmesi doğru olmaz. Herkes de olduğu gibi onunda eksikleri olabilir. Çerkeslik hakkında en çok bilgi birikimi olan en yakınımızdaki arkadaşımızdır. Hepimizi en iyi şekilde ve en doğru şekilde temsil edeceğine inanıyorum.

Yapılmak istenen günün bizler için yani Çerkesler için çok önemli bir gün olduğunu, yıllardır ele geçmeyen ve ele geçmeyecek bir fırsat olduğunu, dünya Çerkeslerinin dikkatleri üzerimizde olduğunu bu etkinlikle Avrupalı parlamenterleri Çerkeslerin tarihi, kültürü, sanatı, mutfağı, müziği, ve folkloru ile tanıştırmak istediğimizi, sorunlarımıza destek aramak ve kültürümüzün yaşaması amacıyla ilerde yapmak istediğimiz projeleri gerçekleştirmek için yeri geldikçe başvuracağımız AP kapısını aralamaktır.

Şimdiye kadar konuştuğumuz konuları daha sonra konuşarak halledebiliriz bu geceyi kusursuz eksiksiz yapmazsak dünya Çerkes toplumu karşısında küçük düşeriz. Bütün bu söylediklerim ve diğer arkadaşların söyledikleri sebeplerle tartışmaya son vermenizi daha büyük daha kapsamlı düşünerek yapmamız gereken geceyi nasıl yapacağımızı konuşmalıyız yoksa tarih önünde hepimiz kara lekeli Çerkes oluruz dedi.

Ancak bütün uğraşılara ve saatlerce konuşmalara rağmen muhalif dernek delegelerini ikna edemeyince toplantıya son verilerek Brüksel’deki muhatabımız sayın Cem Özdemir’e olanlar anlatıldı, imkan tanınırsa geceyi muhalif dernekler olmadan da yapabileceğimizi bildirdik.

Ancak Brüksel vaktin azaldığını, hazırlıkların yetişmeyeceğini ifade ederek Çerkes Günü’nün iptal edildiğini bildirdiler.

Bilgilerinize sunulur.

Bremen, 04 Mayıs 2006

Dr. Ehsan Saleh                               O. Faruk Tamzok
     Komisyon Başkanı                             Federasyon Başkanı

Harun Bidaniko
                         Federasyon Başkan Yardımcısı