ADİGE DİLİNDE YİTEN SÖZCÜKLER

K’EREF X’asanbiy
Çeviri: BABUG Ergün Yıldız

Anadilimizde eksilen sözcükler:

Абэ – Abe: Müslüman din adamlarının üzerlerine örttükleri pelerin biçiminde örtü.

Агъэн – Ağen: Bir tür Adige atı.

Алаушын – Alawuşın: Sevimsiz,antipatik insan.

АркъанкIэш – Arqank’eş: Yabani at avcılığı için eğitilmiş at.
(Arqan: kement)

Аршав – Arşav: Beyazımsı ve gümüşi bir tür metal çeşidi.

Арщын – Arşın: 71 santimetre uzunluğunda ölçü birimi.

Арыщ –Arışş: Dağlarda ve yamaçlarda gezmek için özel olarak yapılmış devrilmeyen bir tür çoban arabası.(bu arabanın tekerleri devrilmemesi için alçak ve geniş olurmuş)

Ачэтыр – Açetır: Bir tür Adige atı.

Ашэмыкъу – Aşemıqu: Dağda veya yolculukta yemek yaparken kazanın takılması için kurulan üçlü çatı.

Базыкъ – Bazıq: Şişman iri yapılı insan.

Батхъэ – Bathke: Yırtılmış,parçalanmış harap.

Бэгъудан – Beğudan: Sarı bir sığır türü.
Бэжэкъ – Bejeq: Birbirini keser şekilde çapraz olarak dizilmiş.

Бэкъулауш – Bequlawuş: İki insanın birlikte tutarak bir şey taşıması.

Бэрэздж – Berezc: Hıristiyanların dinleri gereği et yemedikleri gün.