ADİGECE AYLAR

CircassianCenter

Ocak                      MEZAYE
Şubat                            ŞILE
Mart                     ĞATHABE
Nisan                      MELİŞIH
Mayıs                      NEGIĞA
Haziran                
 MOKAVE
Temmuz          BADZEVUĞO
Ağustos
Eylül                      FOGADE
Ekim                
 JEPVAĞOO
Kasım                    ŞEKEĞO
Aralık                 
 DIĞAĞAZE