ADİGEY BAŞKANI HALKTAN İNSANLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Basın Bürosu
Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmia

Adıge Cumhuriyeti  başkanı Kumpıl Murat Rusya federasyonu başkanı Vlademir Putinin talimatıyle her bölgede düzenlenen halktan insanların sorunlarının dinlendiği  noktanın Adıgeydeki muadilinde halktan insanları kabul etti.

Ele alınan sorunlar arasında, ilaç temini, yol inşası,  çeşitli anlaşmalarla devlet işlerini yürüten işletmelere gerektiğinde destek verilmesi vd. yer aldı. Başkan sorunlar için çözümler üretti, gerekli kurumlara yönlendirmelerde, talimatlarda bulundu.