ADİGEY BAŞKANI KÜTÜPHANELERİN MODERNİZASYONUNUN SONUÇLARIYLA TANIŞTI

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıgey başkanı Murat Kumpilov, Maykop şehrinde, «Kültür» ulusal projesi çerçevesinde onarımı ve modernizasyonu gerçekleştirilen bir dizi kültürel objeyi ziyaret etti.

Bölge başkanının çalışma gezisinin ilk noktası, geçen yıl örnek kitaplığa dönüştürülen Çocuk Şehir Kütüphanesi oldu. Proje için toplam finansman tutarı 6,7 milyon rubleyi aştı. Bu fonlar, iç mekanın yeniden inşası ve imar edilmesi için kullanıldı; modern kütüphane ekipmanı, mobilya, bilgisayar, multimedya ve interaktif ekipman da satın aldı.

Model kütüphanenin çalışanları ve ziyaretçileri ile sohbet eden cumhuriyet başkanı, burada düzenlenen etkinlikler ve sunulan hizmetler ile ilgilendi.