ADİGEY TARIMCILARI ULUSAL PROJELER ÇERÇEVESİNDE HİBE DESTEĞİ ALIYOR

Adige Mak Haber Merkezi
Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıgey’de tarımcılar, «Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve bireysel girişimcilik girişimi için destek» ulusal projesi çerçevesinde «Adıge Cumhuriyeti’nde çiftçiler için bir destek sisteminin oluşturulması ve kırsal işbirliğinin geliştirilmesi» bölgesel projesi kapsamında devlet desteği almaktadır.

Geçen yıl hibe alanlar arasında Avutle Ashad’ın çiftliği de var. Ashad 2.4 milyon ruble’den fazla miktarda destek fonu alarak çiftliğini teknik ve  temel  iyileştirme olanağı edindi.

Adıgeyde 2021 yılında “Çiftçiler için bir destek sisteminin oluşturulması ve kırsal işbirliğinin geliştirilmesi” federal projesi çerçevesinde ‘Agrostartup’ hibesinin uygulanması için toplam 42,3 milyon ruble ayrılmıştır. Bu kaynağın 41,9 milyonu federal bütçe fonları tarafından sağlanmıştır.